Pārlekt uz galveno saturu
Attīstība

Līdz 2023. gadam Rīgas Stradiņa universitātē taps sešas jaunas studiju programmas angļu valodā. 24. aprīlī RSU noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta Studiju programmu fragmentācijas mazināšana un studiju internacionalizācijas veicināšana Rīgas Stradiņa universitātē (projekta nr. 8.2.1.0/18/A/014) īstenošanu, kas paredz 597 348,54 EUR piešķiršanu jaunu programmu izstrādei. 507 746,26 EUR no tā ir Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un 89 602,28 EUR valsts budžeta līdzfinansējums.

“Samazinot studiju programmu fragmentāciju, esam ieguvuši iespēju radīt sešas starptautiski konkurētspējīgas programmas. Veidojot RSU jaunās studiju programmas, ņēmām vērā tendences augstākajā izglītībā un darba tirgū. Īpaša uzmanība tiek pievērsta internacionalizācijas veicināšanai, piemēram, starptautisko partneru piesaistei programmu izveidē un īstenošanā, kā arī efektīvākai resursu kopīgai lietošanai. Iecerētās programmas ir nozīmīgs solis RSU konkurētspējas veicināšanai starptautiskā mērogā,” atzīst RSU rektors prof. Aigars Pētersons.

Projekta ietvaros paredzēts licencēt un akreditēt sešas dažādu līmeņu studiju programmas angļu valodā:

  • Starptautiskais bizness un starta uzņēmējdarbība (International Business and Start-up Entrepreneurship), akadēmiskā bakalaura studiju programma
  • Biostatistika (Biostatistics), profesionālā maģistra studiju programma
  • Politiskās pārejas un Krievijas studijas (Transition and Russia Studies), akadēmiskā maģistra studiju programma
  • Ekonomiskā drošība (Economic Security), profesionālā maģistra studiju programma sadarbībā ar Daugavpils Universitāti
  • Sociālās zinātnes (Social Sciences), doktora studiju programma
  • Medicīnas un veselības zinātnes (Medicine and Health Sciences), doktora studiju programma

15. maijā jau noritēja pirmā tikšanās ar docētājiem, kuri piedalīsies studiju programmas Starptautiskais bizness un starta uzņēmējdarbība tapšanā. Tajā tika diskutēts par programmas saturu un tā strukturēšanu. Kvalitatīvas studiju kursu izstrādes sekmēšanai RSU atbalsta personāls piedāvāja vadlīnijas, kas palīdzēs kvalitatīvi sagatavot informāciju programmas licencēšanai. Līdzīgas darba grupas tikšanās notiks arī pārējo studiju programmu plānošanas procesā.

rsu_nap_esf.jpg