Pārlekt uz galveno saturu
Darbiniekiem
Starptautiskā sadarbība

Apritējuši 20 gadi, kopš Eiropas universitāšu un to rektoru padomju pārstāvji apvienojuši spēkus, dibinot Eiropas Universitāšu asociāciju (European University Association, EUA), lai radītu vienu pārstāvniecības organizāciju visiem augstākās izglītības pārstāvjiem, universitātēm un nacionālajām asociācijām.

european-university-association-eua-vector-logo.png

Šī jubileja ļauj kopumā atskatīties uz augstākajā izglītībā paveikto. Gadu gaitā tieši EUA bijis viens no būtiskiem virzītājspēkiem, kurš Eiropas augstākās izglītības telpā aicinājis kolēģus vienoties, lai aktualizētu nozīmīgus izaicinājumus, un palīdzējis vairāk rezonēt attīstības tendencēm izglītības politikas, mācīšanās un mācīšanas, pētniecības un inovāciju jomā.

Šobrīd EUA dalībnieku statusā neatkarīgu Eiropas augstākās izglītības kopbalsi veido vairāk nekā 800 universitāšu un rektoru padomes no 48 valstīm, kas, sadarbojoties ar vadošajām organizācijām visā pasaulē, pārstāv gandrīz 20 miljonu studentu un divu miljonu docētāju, pētnieku un administratīvo dalībnieku intereses.

EUA pamatuzdevums ir vairot universitāšu spēku un darbības kvalitāti savas misijas īstenošanā. Šo vadmotīvu lieliski atspoguļo tās prezidenta Maikla Mērfija izteikums "Eiropa būs tik spēcīga, cik spēcīgas būs tās universitātes", kas pilnvērtīgi īstenojams, tikai veidojot ciešu sadarbības un pieredzes apmaiņas tīklu.

Viens no Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) attīstības pīlāriem ir nepārtraukta izaugsme un atvērtība sadarbībai, kas pamato arī RSU stratēģiskā redzējuma ciešās paralēles ar EUA 2021. gada sākumā izstrādāto vīziju par Eiropas universitāšu attīstības nākotni Universitātes bez sienām. Vīzija 2030 (Universities without walls. A vision for 2030). Arī RSU universitātes spēku saredz unikālā mācīšanās un mācīšanas, pētniecības un mūsdienīgu inovāciju kombinācijā, kas ne tikai veido ciešu sinerģiju ar nozarē aktuālo praksi, bet arī tiecas prognozēt nākotnes attīstības tendences.

Apzinoties starptautiskās domapmaiņas pievienoto vērtību, RSU īpaši pēdējos gados aktīvi iesaistījusies EUA iniciatīvās: 

  • dalībinstitūciju redzējuma, labās prakses un izaicinājumu izpētē,
  • savstarpējās mācīšanās aktivitātēs,
  • universitāšu partnerības veidošanā,
  • nozares pārstāvju kompetences pilnveidē un
  • inovāciju piemēru izplatīšanā simpozijos, konferencēs un forumos.

Esam izveidojuši ciešas sadarbības saites ar kolēģiem no mācīšanās un mācīšanas centriem citās Eiropas universitātēs. Tas ļāvis kopīgi ģenerēt idejas RSU Jauno docētāju skolai, Borisa un Ināras Teterevu fonda docētāju mērķstipendijas pieteikumiem, SAM inovāciju projektu veiksmīgai realizācijai, kā arī pieaicināt starptautiski atzītus ekspertus docētāju tālākizglītības aktivitāšu īstenošanā. Kopā ar kompetentiem speciālistiem esam gan vērtējuši RSU īstenotās studiju programmu modernizācijas aktivitātes, gan dalījušies pieredzē un saņēmuši atzinību par pieeju, kādā sniedzam pedagoģisko atbalstu docētājiem un regulāri pilnveidojam studiju procesu.

Pedagoģiskās izaugsmes centra kolēģi gan kā klausītāji, gan kā satura veidotāji aktīvi līdzdarbojušies ikgadējā Mācīšanās un mācīšanas forumā. Vairākas reizes esam ieguvuši iespēju startēt gadu ilgā iniciatīvā Mācīšanās un mācīšanas tematiskās kolēģu grupas (Learning & Teaching Thematic Peer Groups), kurā gan esam dalījušies pieredzē par RSU studiju procesa modernizācijā paveikto, gan mācījušies no kolēģiem citās Eiropas universitātēs. Intensīvā darba noslēgums apkopots rakstiskos ziņojumos par iesaistes veicināšanu mācīšanās un mācīšanas attīstībā un pierādījumos balstītu mācīšanos un mācīšanu, kā arī praktiskā darbnīcā augstākās izglītības pārstāvjiem no visas Eiropas. 2020. gadā RSU atlases kārtībā uzņemta EUA un Erasmus+ KA3 LOTUS (Leadership and Organisation for Teaching and Learning at European Universities) projektā. 2021. gadā 28 Eiropas universitātes piecās darba grupās izstrādās ieteikumus universitāšu līderības kapacitātes attīstīšanā mācīšanās un mācīšanas jomā.

RSU ir gandarīta par to, ka dalība EUA ir rezultējusies kopīgos starptautisku projektu pieteikumos, Eiropas prestižāko universitāšu pieredzes integrēšanā RSU studiju procesa pilnveidē, sadarbības pētījumos un publikācijās. Universitātes iesaiste EUA paver iespēju piedalīties pētījumos, izmantot to rezultātus studiju procesa bagātināšanā un inovāciju virzīšanā, iegūt plašu tiešas sadarbības tīklu ar kolēģiem no citām Eiropas universitātēm, kā arī stabilu kontaktpunktu sadarbības partneru meklējumos.

RSU saime sirsnīgi sveic EUA 20 gadu darba jubilejā un vēl, lai augstākās izglītības sadarbības komandai arī turpmāk izdodas jaudīgi virzīt aktuālos izglītības politikas jautājumus un sniegt praktisku pienesumu pedagoģiskā procesa pilnveidei!

RSU pārstāvniecības EUA kontaktpunkts ir Pedagoģiskās izaugsmes centrs, kurā kolēģiem iespējams saņemt detalizētu informāciju par iesaistes iespējām un pieejamajiem resursiem.

Pedagoģiskās izaugsmes centra direktore
Nora Jansone-Ratinika
E-pasts: nora[pnkts]jansone-ratinikaatrsu[pnkts]lv