Pārlekt uz galveno saturu
Absolventiem
Jubilejas
Studentiem

Ar forumu un absolventu salidojumu sabiedrības veselības studiju programmas 30. septembrī atzīmēja savu 20 gadu jubileju. Forums pulcināja vairāk nekā 170 dalībnieku – gan absolventus un studējošos, gan studiju programmā iesaistītos docētājus un sadarbības partnerus. Pirmizrādi piedzīvoja video par sabiedrības veselību, kurā absolventi stāsta par sabiedrības veselības speciālista darba ikdienu.

Pasākumu atklāja RSU mācību prorektore prof. Tatjana Koķe un Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes dekāne prof. Inga Millere. Uzrunās tika uzsvērta sabiedrības veselības izglītības nozīme kopējā veselības aprūpes studiju virzienā RSU, kā arī dots impulss tās pilnveidei nākotnē. Atzinīgi vārdi tika veltīti visiem studiju programmā iesaistītiem docētājiem, bet par izcilu un nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības veselības izglītības un pētniecības attīstībā RSU Atzinības rakstus saņēma asoc. prof. Anita Villeruša, profesors Ģirts Briģis, prof. Maija Eglīte, asoc. prof. Jānis Dundurs un ilggadējā bakalaura programmas vadītāja lektore Inese Stars. Sirsnīgu apsveikumu asoc. prof. A. Villeruša saņēma arī no absolventiem.

Forumā asoc. prof. A. Villeruša pakavējās atmiņās par sabiedrības veselības izglītības veidošanu Latvijā pēc valstiskās neatkarības iegūšanas, ieskicēja bakalaura un maģistra programmu attīstības procesu un iezīmēja aktualitātes turpmākai attīstībai.

PVO Latvijas biroja vadītāja Aiga Rūrāne iepazīstināja ar aktuālajām sabiedrības veselības problēmām 21. gadsimtā Eiropas reģionā un globālā mērogā. Viņa uzsvēra, ka studiju programmas saturs ir mērķtiecīgi jāpielāgo tam, lai sabiedrības veselības speciālisti būtu kompetenti šo jauno izaicinājumu risināšanā.

LR Veselības ministrijas (VM) Sabiedrības veselības departamenta direktore Santa Līviņa informēja par sabiedrības veselības politiku Latvijā, bet VM Valsts sekretāra vietniece Egita Pole runāja par veselības aprūpes aktualitātēm sabiedrības veselības skatījumā. Savukārt profesors Ģ. Briģis savā runā uzsvēra pētniecības nozīmi gan izglītības attīstībā, gan sabiedrības veselības nozares attīstībā Latvijā.

Foruma turpinājumā ar prezentācijām uzstājās sabiedrības veselības studiju programmas absolventi, kuri pārstāvēja dažādas sabiedrības veselības jomas – vides veselību, darba drošību, veselības statistiku, veselības veicināšanu un veselības izglītību, veselības politiku, ārkārtas epidemioloģisko situāciju uzraudzīšanu, pārtikas drošību u. c. – un stāstīja par aktualitātēm savā praksē, iezīmēja galvenās pārmaiņas, kādas ir notikušas, un norādīja uz risināmām problēmām.

Forums noslēdzās ar visu dalībnieku diskusiju par sabiedrības veselības izglītības un prakses simbiozi. Diskusijas laikā tika uzklausīti viedokļi un idejas par sabiedrības veselības studiju programmu attīstības iespējām nākotnē. Tā bija dinamiska un ļoti vērtīga domu apmaiņa!