Pārlekt uz galveno saturu
  • Uzlabo centralizēto eksāmenu (CE) vērtējumu, papildinot zināšanas sagatavošanas kursos, ko pasniedz RSU mācībspēki

  • Veiksmīgāk sagatavojies iestājpārbaudījumiem izvēlētajā RSU studiju programmā

  • Apmeklē pilna vai nepilna laika kursus vai mācies tālmācībā – izvēlies sev piemērotāko mācību modeli

ce_kursi_2021.jpg

Pieteikties kursiem

Kursi notiks atbilstīgi valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Grūti mācībās, viegli kaujā: sagatavošanas kursu pasniedzējas dalās pieredzē

Pilns laiks (reizi nedēļā)
Sagatavošanas kursiMācību ilgumsNorises laiksKursu sākumsMaksa (EUR)
Angļu valoda3 mēnešiOtrdienās, ceturtdienās
16.30–18.00 (1. grupa)
18.15–19.45 (2. grupa)
2021. gada oktobrī147,00
Bioloģija8 mēnešiTrešdienās
16.30–19.45
6.10.2021.150,00

Liga_Neimane_sq.png

Bioloģija esam mēs un dzīvā pasaule ap mums – tās izzināšana palīdzēs labāk izprast ne vien apkārtējo vidi, bet arī pašiem sevi. Taču kursos mēs darām daudz vairāk nekā tikai apgūstam bioloģiju. Mēs mācāmies analizēt, domāt kritiski un parādīt savas zināšanas vidusskolas eksāmenos stratēģiski visgudrākajā veidā.

Līga Neimane, bioloģijas sagatavošanas kursa pasniedzēja

Ķīmija8 mēnešiPirmdienās
16.30–19.45
4.10.2021.148,00

Laura_Fjodorova_sq.png

Sagatavošanas kursiem cauri izgājis jaunietis iegūst ne tikai dziļākas zināšanas centralizētajam eksāmenam ķīmijā. Papildus apgūtam priekšmetam kursos var arī labi iepazīt augstskolas vidi – kā notiek darbs auditorijās, kādas ir e-platformas, kādos veidos norit testi.

Laura Fjodorova, ķīmijas sagatavošanas kursa pasniedzēja

Latviešu valoda8 mēnešiCeturtdienās
16.30–19.45
7.10.2021.149,00

Iveta_Vidusa_sq.png

Joprojām apbrīnoju valodas brīnumaino spēju atklāt pasauli, radīt un izteikt cilvēka domas un emocijas. Saskarsmē ar skolēniem man būtiska ir apziņa, ka kopīgi mēs spējam rast jaunas sakarības, noskaidrot nezināmo, pilnveidot katra prasmi sevi izteikt valodā. Katrs skolēns ir kā papildinājums un arī aicinājums skolotāja profesionālajai pieredzei.

Iveta Vīduša, latviešu valodas sagatavošanas kursa pasniedzēja

Matemātika8 mēnešiOtrdienās
16.30–19.45
5.10.2021.138,00

 

Lai sasniegtu mērķi, pietiek ar 10 % talanta, pārējie 90 % būs tavs ieguldītais darbs

Gunita Reinvalde, matemātikas sagatavošanas kursa pasniedzēja

Nepilns laiks (divas reizes mēnesī)
  • Nepilna laika kursu process tiek organizēts tiešsaistē, platformā Zoom.
Sagatavošanas kursiMācību ilgumsNorises laiksKursu sākumsMaksa (EUR)
Bioloģija7 mēnešiCeturtdienās 18.00–20.30
Sestdienās 9.00–12.15
21.10.2021.86,00

Liga_Neimane_sq.png

Bioloģija esam mēs un dzīvā pasaule ap mums – tās izzināšana palīdzēs labāk izprast ne vien apkārtējo vidi, bet arī pašiem sevi. Taču kursos mēs darām daudz vairāk nekā tikai apgūstam bioloģiju. Mēs mācāmies analizēt, domāt kritiski un parādīt savas zināšanas vidusskolas eksāmenos stratēģiski visgudrākajā veidā.

Līga Neimane, bioloģijas sagatavošanas kursa pasniedzēja

Ķīmija7 mēnešiCeturtdienās 18.00–20.30
Sestdienās 9.00–12.15
7.10.2021.83,00

Laura_Fjodorova_sq.png

Sagatavošanas kursiem cauri izgājis jaunietis iegūst ne tikai dziļākas zināšanas centralizētajam eksāmenam ķīmijā. Papildus apgūtam priekšmetam kursos var arī labi iepazīt augstskolas vidi – kā notiek darbs auditorijās, kādas ir e-platformas, kādos veidos norit testi.

Laura Fjodorova, ķīmijas sagatavošanas kursa pasniedzēja

Tālmācība
  • Tālmācības kursu process tiek organizēts, izmantojot RSU e-studiju iespējas un plašo videolekciju klāstu; pieejami arī materiāli teksta formātā. Skolēniem ir iespēja pildīt mājasdarbus, rakstīt kontroldarbus un saņemt novērtējumu. Personīga ierašanās nav nepieciešama.
  • Piekļuve e-materiāliem būs nodrošināta līdz 2021./2022. mācību gada bioloģijas un ķīmijas centralizēto eksāmenu norises dienām
Sagatavošanas kursiMācību ilgumsNorises laiksKursu sākumsMaksa (EUR)
Bioloģija8 mēnešiKurss notiek pēc individuāla plāna2021. gada oktobris93,00

Liga_Neimane_sq.png

Bioloģija esam mēs un dzīvā pasaule ap mums – tās izzināšana palīdzēs labāk izprast ne vien apkārtējo vidi, bet arī pašiem sevi. Taču kursos mēs darām daudz vairāk nekā tikai apgūstam bioloģiju. Mēs mācāmies analizēt, domāt kritiski un parādīt savas zināšanas vidusskolas eksāmenos stratēģiski visgudrākajā veidā.

Līga Neimane, bioloģijas sagatavošanas kursa pasniedzēja

Ķīmija8 mēnešiKurss notiek pēc individuāla plāna2021. gada oktobris98,00

Laura_Fjodorova_sq.png

Sagatavošanas kursiem cauri izgājis jaunietis iegūst ne tikai dziļākas zināšanas centralizētajam eksāmenam ķīmijā. Papildus apgūtam priekšmetam kursos var arī labi iepazīt augstskolas vidi – kā notiek darbs auditorijās, kādas ir e-platformas, kādos veidos norit testi.

Laura Fjodorova, ķīmijas sagatavošanas kursa pasniedzēja

Maksa par kursiem un maksāšanas kārtība

  • Par dalību kursos tiks sagatavots rēķins, kuru nosūtīsim elektroniski uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.
  • Par kursiem jāmaksā ar bankas pārskaitījumu, ieskaitot naudu rēķinā norādītajā bankas kontā. Maksājums jāveic līdz rēķinā norādītajam datumam.
  • Ja rēķins nebūs samaksāts norādītajā termiņā, pieteikums uz kursiem tiks anulēts. Grupā ieskaita tikai pēc tam, kad samaksāta kursu dalības maksa.
Kursu dalībnieku atsauksmes

Vispārīgi man labāk patīk mācīties klātienē, bet mūsu bioloģijas un ķīmijas pasniedzējas ir pierādījušas to, ka arī caur Zoom var pasniegt kvalitatīvas lekcijas. Man personīgi iepriekš bija tikai slikta pieredze ar Zoom lekcijām, bet šeit ir pierādīts, ka to var izdarīt kvalitatīvi! Paldies jums, pasniedzējas! Tiešām gaidu katru nākamo lekciju ar prieku!

Man patīk mācīties Zoom tiešsaistē. Godīgi sakot, es nezinu, vai ir labāks veids, kā pasniegt šādu kursu. Man nav jāveic garš ceļš uz universitāti pēc stundām. Klausoties lekcijas no mājām, nav tādas sajūtas, ka esi milzīgā cilvēku pārpildītā telpā, tādēļ labi dzirdi un saproti pasniedzēju. Ja palaižu kaut ko garām, var vienmēr paralēli noskaidrot savu jautājumu internetā u. tml.

Man patīk, un ir ērti piekļūt nodarbībai. Labi ir arī tas, ka nekur nav jāsteidzas – vienkārši jāapsēžas pie datora. Labi, ka tiešsaiste notiek Zoom, jo skolotāja ļoti ātri un efektīvi spēj atbildēt uz čata jautājumiem. Klātienē daudzi kautrētos pat pajautāt.

Lektores sniegtais ieguldījums lekcijās patiešām aizkustināja, un priecājos par iespēju uzzināt daudz jauna un mācīties no tik rūpīgi izstrādātiem mācību materiāliem!