Pārlekt uz galveno saturu
 • Uzlabo centralizēto eksāmenu (CE) vērtējumu, papildinot zināšanas sagatavošanas kursos, ko pasniedz RSU mācībspēki

 • Apmeklē pilna laika vai tālmācības kursu – izvēlies sev piemērotāko mācību modeli

ce_kursi_2021.jpg

Pilns laiks (reizi nedēļā)
 • Kursu norise tiek plānota gan attālināti, gan klātienē. Klātienes nodarbības notiek atbilstīgi programmas norises plānam.
 • Angļu valodas, latviešu valodas un matemātikas kursi tiks apgūti optimālajā līmenī. Bioloģijas un ķīmijas kursi tiks apgūti augstākajā līmenī.
 • Kursu laikā tiek izmantota RSU e-studiju vide, kurā ievietoti mācību materiāli veiksmīgai kursu apguvei.
 • Kursu dalībniekiem ir iespēja pildīt mājasdarbus, rakstīt kontroldarbus un saņemt novērtējumu.
 • Piekļuve e-materiāliem būs nodrošināta līdz 2023./ 2024. mācību gada centralizēto eksāmenu norises dienām.
Sagatavošanas kursiMācību ilgumsNorises laiksKursu sākumsMaksa (EUR)
Angļu valoda3 mēnešiOtrdienās, ceturtdienās
16.30–18.00 (1. grupa)
18.15–19.45 (2. grupa)
2023. gada oktobrī152,00
Bioloģija8 mēnešiCeturtdienās
16.30–19.45
05.10.2023.155,00

Liga_Neimane_sq.png

Bioloģija esam mēs un dzīvā pasaule ap mums – tās izzināšana palīdzēs labāk izprast ne vien apkārtējo vidi, bet arī pašiem sevi. Taču kursos mēs darām daudz vairāk nekā tikai apgūstam bioloģiju. Mēs mācāmies analizēt, domāt kritiski un parādīt savas zināšanas vidusskolas eksāmenos stratēģiski visgudrākajā veidā.

Līga Neimane, bioloģijas sagatavošanas kursa pasniedzēja

Ķīmija8 mēnešiPirmdienās
16.30–19.45
02.10.2023.153,00

Laura_Fjodorova_sq.png

Sagatavošanas kursiem cauri izgājis jaunietis iegūst ne tikai dziļākas zināšanas centralizētajam eksāmenam ķīmijā. Papildus apgūtam priekšmetam kursos var arī labi iepazīt augstskolas vidi – kā notiek darbs auditorijās, kādas ir e-platformas, kādos veidos norit testi.

Laura Fjodorova, ķīmijas sagatavošanas kursa pasniedzēja

Latviešu valoda8 mēnešiTrešdienās
16.30–19.45
04.10.2023.154,00

Iveta_Vidusa_sq.png

Joprojām apbrīnoju valodas brīnumaino spēju atklāt pasauli, radīt un izteikt cilvēka domas un emocijas. Saskarsmē ar skolēniem man būtiska ir apziņa, ka kopīgi mēs spējam rast jaunas sakarības, noskaidrot nezināmo, pilnveidot katra prasmi sevi izteikt valodā. Katrs skolēns ir kā papildinājums un arī aicinājums skolotāja profesionālajai pieredzei.

Iveta Vīduša, latviešu valodas sagatavošanas kursa pasniedzēja

Matemātika8 mēnešiOtrdienās
16.30–19.45
03.10.2023.143,00

 

Lai sasniegtu mērķi, pietiek ar 10 % talanta, pārējie 90 % būs tavs ieguldītais darbs.

Gunita Reinvalde, matemātikas sagatavošanas kursa pasniedzēja

Tālmācība (divas reizes mēnesī)
 • Tālmācības kursu process tiek organizēts, izmantojot RSU e-studiju vidi.
 • Bioloģijas un ķīmijas kursi tiks apgūti augstākajā līmenī.
 • Kursu dalībniekiem ir iespēja pildīt mājasdarbus, rakstīt kontroldarbus un saņemt novērtējumu.
 • Tālmācības kursā divas reizes mēnesī tiek organizētas tikšanās attālināti programmā Zoom.
 • Piekļuve e-materiāliem tiek nodrošināta līdz 2023./ 2024. mācību gada bioloģijas un ķīmijas centralizēto eksāmenu norises dienām.
Sagatavošanas kursiMācību ilgumsNorises laiksKursu sākumsMaksa (EUR)
Bioloģija8 mēnešiOtrdienās
18.30–20.00
2023. gada oktobrī115,00

Liga_Neimane_sq.png

Bioloģija esam mēs un dzīvā pasaule ap mums – tās izzināšana palīdzēs labāk izprast ne vien apkārtējo vidi, bet arī pašiem sevi. Taču kursos mēs darām daudz vairāk nekā tikai apgūstam bioloģiju. Mēs mācāmies analizēt, domāt kritiski un parādīt savas zināšanas vidusskolas eksāmenos stratēģiski visgudrākajā veidā.

Līga Neimane, bioloģijas sagatavošanas kursa pasniedzēja

Ķīmija8 mēnešiCeturtdienās
19.30–21.00
2023. gada oktobrī120,00

Laura_Fjodorova_sq.png

Sagatavošanas kursiem cauri izgājis jaunietis iegūst ne tikai dziļākas zināšanas centralizētajam eksāmenam ķīmijā. Papildus apgūtam priekšmetam kursos var arī labi iepazīt augstskolas vidi – kā notiek darbs auditorijās, kādas ir e-platformas, kādos veidos norit testi.

Laura Fjodorova, ķīmijas sagatavošanas kursa pasniedzēja

Maksa par kursiem un maksāšanas kārtība

 • Reģistrācija jāveic par to personu, kura apmeklēs sagatavošanas kursus

Kursu dalībnieku atsauksmes

Lasīt

Vispārīgi man labāk patīk mācīties klātienē, bet mūsu bioloģijas un ķīmijas pasniedzējas ir pierādījušas to, ka arī caur Zoom var pasniegt kvalitatīvas lekcijas. Man personīgi iepriekš bija tikai slikta pieredze ar Zoom lekcijām, bet šeit ir pierādīts, ka to var izdarīt kvalitatīvi! Paldies jums, pasniedzējas! Tiešām gaidu katru nākamo lekciju ar prieku!

Man patīk mācīties Zoom tiešsaistē. Godīgi sakot, es nezinu, vai ir labāks veids, kā pasniegt šādu kursu. Man nav jāveic garš ceļš uz universitāti pēc stundām. Klausoties lekcijas no mājām, nav tādas sajūtas, ka esi milzīgā cilvēku pārpildītā telpā, tādēļ labi dzirdi un saproti pasniedzēju. Ja palaižu kaut ko garām, var vienmēr paralēli noskaidrot savu jautājumu internetā u. tml.

Man patīk, un ir ērti piekļūt nodarbībai. Labi ir arī tas, ka nekur nav jāsteidzas – vienkārši jāapsēžas pie datora. Labi, ka tiešsaiste notiek Zoom, jo skolotāja ļoti ātri un efektīvi spēj atbildēt uz čata jautājumiem. Klātienē daudzi kautrētos pat pajautāt.

Lektores sniegtais ieguldījums lekcijās patiešām aizkustināja, un priecājos par iespēju uzzināt daudz jauna un mācīties no tik rūpīgi izstrādātiem mācību materiāliem!

Grūti mācībās, viegli kaujā. Sagatavošanas kursu pasniedzējas dalās pieredzē

Programmu norises plāni

Bioloģija pilns laiks

Bioloģija tālmācība

Ķīmija pilns laiks

Ķīmija tālmācība

Latviešu valoda

Matemātika