Skip to main content

Work experience

2016 - Present

Teacher, supervisor in psychotherapy

RSU Medical faculty, Department of Psychosomatic Medicine and Psychotherapy

2011 - 2018

Chief medical

RSU Clinic of Psychosomatic Medicine and Psychotherapy

1997 - 2016

Assistant Professor

Faculty of Medicine, Department of Psychosomatic Medicine and Psychotherapy

1995 - 1997

Psychotherapist

State Family Health Centre

1994 - 1997

Psychiatrist

Latvian Republic Police Department policlinic

1993 - 1995

Psychiatrist, Psychotherapist

Railway Policlinic

1993 - 1994

Psychiatrist

Riga Psychoneurological Centre

1991 - 1992

Physician

State Emergency Medical Service

Education and training

2011 - 2015

Doctor of Medicine

Rīga Stradiņa university

Doctoral Thesis: Change of Ratio of Magical Thinking, Paranormal Beliefs and Critical Thinking Disposition in Medical Study Process.

Scientific supervisors: Dr.med., Professor Gunta Ancāne, RSU Department of Psychosomatic Medicine and Psychotherapy; Dr.med., Professor Jānis Vētra, RSU Department of Morphology.

Scientific advisor: Dr.med., Associate Professor Anita Villeruša, RSU Department of Public Health and Epidemiology.

1997 - 2000

Psychodynamic psychotherapy 30 credit points

Karolinska Institute (Sweden) Special Study Group in Riga

1992 - 1995

Basic education in Psychotherapy 13 study points

College for the Nursing and Caring Professions in Eskilstuna (Sweden) Special Study Group in Riga

1991 - 1993

Specialisation in psychiatry

Riga Stradins University, Department of Psychiatry

1985 - 1991

Physician

Riga Stradins University (previously called Latvian Medical Academy)

Achievements

Courses

IBRO course of neuroscience 21.08.2013.-29.08.2013.​

Cognitive-behavioral psychotherapy​. Basic course 10 seminars. 1995.​

Presentations

Magical Thinking

Paranormal Beliefs

Critical Thinking

Critical Thinking Dispositions

Intellectual property rights objects

Books:

„Romantiskā mīlestība un psihiskie traucējumi". Medicīnas apgāds, Rīga, 2009.

"DNS, matrice un cilvēka uzvedība". Izd. Nacionālais apgāds, 2008.​​

"Cilvēka psihe. Tās darbība, funkcionēšanas traucējumi un ārstēšanas iespējas." Izd. Nacionālais apgāds, 2005.


Developed study Programme

Psychotherapy residency programm

Taught study course

Psychosomatic Medicine and Psychotherapy

Memberships

Latvian Psychiatric association

Latvian Doctors Association for Psychotherapists

Latvian Association for Psychosomatic Medicine and Psychotherapy

Awards and Recognition

State Probation Service gratitude for significant contribution to the creation of a probation service and development, 2015

Latvian Medical Association Silver importance 2009.​

​Latvian Cabinet of Ministers Acknowledgement 2005​.Lectured study course

Consciousness, Behaviour and Communication

Critical Thinking

Introduction in Psychosomatics

Medical Psychology

Medical psychology, crisis therapy and basics of psychotherapy

Mental Health

Pain Medicine

Psychodynamic Processes in the Group

Psychosomatic Medicine

Psychosomatic medicine and basics of psychotherapy

Psychosomatic Medicine and Psychotherapy

Psychosomatics

Research Paper

Consciousness, Behaviour and Communication

Critical Thinking

Supervised study course

Clinical Psychopathology and Understanding its Dynamics I

Clinical Psychopathology and Understanding its Dynamics II

Consciousness, Behaviour and Communication

Critical Thinking

Doctor-Patient Relations

Family Medicine

Long-Term Psychodynamic Psychotherapy Theory and Practice I

Long-Term Psychodynamic Psychotherapy Theory and Practice III

Long-Term Psychodynamic Psychotherapy Theory and Practice II

Neurobiology and Evolutionary Biology

Neurology

Personality Theories

Psychiatry, Narcology, Paediatric Psychiatry

Psychosomatic Medicine I

Psychosomatic Medicine II

Psychosomatic Medicine III

Psychosomatic Medicine IV

Psychotherapy Diagnosis I

Psychotherapy Diagnosis II

Psychotherapy Methods and Techniques II

Psychotherapy Methods and Techniques I

Psychotherapy of Addictions

Psychotherapy of Children and Teenagers and Family Therapy

Sexology and Sexopathology

Short-Term Psychodynamic Psychotherapy and Cognitive Behavioural Theory and Practice

Social Psychiatry and Psychotherapy

Theories of Psychotherapy I

Theories of Psychotherapy II

Types of Psychotherapy

Publications

Research articles​​

Utināns, Artūrs. Alkohola atkarības psihoterapeitiskā ārstēšana / A.Utināns // Medicus Bonus. - Nr.44 (2019, sept./okt.), 51.lpp.

Eglītis, Jānis. Mīti par vēža riskiem : [stāsta onkologs, psihoterapeits, radioloģe] / J.Eglītis, A.Utināns, I.Apine ; materiāla sagatavotājs E.Ritums // Medicus Bonus. - Nr.36 (2018, jūn./jūl.), 14.-16.lpp.

Utināns, Artūrs. Apziņas relativitātes teorija : [par apziņas relativitātes faktiem] / A.Utināns // Medicus Bonus. - Nr.30 (2017, jūn./jūl.), 63.-65.lpp.

Utināns, Artūrs. Narcisma diagnostika klīniskajā praksē un sociālajā telpā / A.Utināns // Medicus Bonus. - Nr.29 (2017, apr./maijs), 61.-63.lpp.

Zvejniece, Liene. Depression and anxiety among students compared not-studying young people / L.Zvejniece, A.Utināns // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = Proceedings of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - A.daļa : Dabaszinātnes, 619.-624.lpp. - Kopsavilkums latviešu valodā.

Utināns, Artūrs. Kāpēc jāpēta maģiskā domāšana un ticība paranormālajam? : [par maģiskās domāšanas nevēlamajām sekām un tās ietekmi uz medicīnu] / A.Utināns // Medicus Bonus. - Nr.24 (2016, janv./febr./marts), 73.-75.lpp.

Konvencionālā vai netradicionālā medicīna? / diskusijā piedalās: A.Lūse, M.Pilmane, A.Skutelis, A.Utināns ...[u.c.] ; sagat. Z.Kalniņa // Medicus Bonus. - Nr.23 (2015, okt./nov./dec.), 10.-14.lpp.

Paranormal beliefs of Latvian college students : a Latvian version of the revised paranormal belief scale / A.Utinans, G.Ancane, J.J.Tobacyk ...[et al.] // Psychological Reports. - Vol.116, No.1 (2015, Febr.), p.116-126. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Utināns, Artūrs. Homoseksualitāte vai homofobija - ko ārstēt? / A.Utināns // Medicus Bonus. - Nr.20 (2015, janv./febr./marts), 52.-55.lpp.

Utināns, Artūrs. Pedofīlija : diagnostika, etiopatoģenēze un ārstēšana / A.Utināns // Medicus Bonus. - Nr.23 (2015, okt./nov./dec.), 54.-56.lpp.

Utināns, Artūrs. Psihosomatiskie galvas reiboņi : [par galvas reiboņu psihofarmakoterapiju] / A.Utināns // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2015, sept.), 48.-50.lpp.

Vahere, Baiba. Placebo efekts : no aizlaikiem līdz mūsdienām / B.Vahere; stāsta A.Utināns, I.Puķīte, S.Purviņa, V.Pīrāgs // Doctus. - Nr.4 (2015, apr.), 59.-63.lpp.

Utināns, Artūrs. Belief in the paranormal and modern health worries / A.Utinans, G.Ancane // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00048-p.1-00048-p.6. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Utināns, Artūrs. Maģiskās domāšanas, ticības paranormālajam un kritiskās domāšanas dispozīcijas aptauja Rīgas Stradiņa universitātes studentiem / A.Utināns, G.Ancāne, J.Vētra // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 308.-317.lpp.

Abstracts​​

Utināns, Artūrs. Use of Cognitive Reflection Test for determining predominance of analytical or intuitive thinking for Rīga Stradiņš University Students, Latvia / A.Utināns // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.279.

Interrelations of paranormal and pseudoscientific beliefs and critical thinking disposition among undergraduate medical students of Rīga Stradiņš university / A.Utinans, G.Ancane, A.Villerusa, J.Vetra // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.170.

Zvejniece, Liene. Depression and anxiety among students and not-studying young people / L.Zvejniece, A.Utināns // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - 50.-51.lpp.

Kritiskās domāšanas dispozīcijas papildu skalas funkcionālā analīze un validācija / A.Utināns, V.Cauce, G.Ancāne, J.Vētra, A.Villeruša // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 101.lpp.

Stresa faktoru saistība ar ticību maģiskajam un paranormālajam un kritisko domāšanu Rīgas Stradiņa universitātes studentiem / A.Utināns, G.Ancāne, J.Vētra, A.Villeruša, V.Cauce // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 112.lpp.

Books and brochures​​

Psychosomatic medicine in the Baltic States, Soviet Union, and the Russian Federation / G.Ancāne, A.Utināns, A.Ancāns, A.Miksons // Global Psychosomatic Medicine and Consultation-Liaison Psychiatry: Theory, Research, Education, and Practice / editor: H.Leigh. - Springer : Springer International Publishing, 2019. - Chapter 16, p.365-382.

Utināns, Artūrs. Tiesnesis kā cilvēks, kuram ir emocijas : zemapziņas ietekme uz tiesneša lēmumiem / A.Utināns // Tiesas un mediju komunikācija: sabiedriskā viedokļa un mediju ietekme uz taisnīgu tiesu / autoru kolektīvs prof. R.Baloža zinātniskā vadībā un redakcijā. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2019. - 3.3.nod., 208.-277.lpp.

Books

Romantiskā mīlestība un psihiskie traucējumi

Izdevniecība: Medicīnas apgāds

DNS, matrice un cilvēka uzvedība

Izdevniecība: Nacionālais apgāds

Cilvēka psihe. Tās darbība, funkcionēšanas traucējumi un ārstēšanas iespējas.

Izdevniecība: Nacionālais apgāds

Contacts

Related news

Colleagues

Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Gunta Lazdāne
Academic Staff, Leading Researcher
Gunta Purkalne
Academic Staff, Leading Researcher
Dace Rezeberga
Head of the Department, Academic Staff, Leading Researcher
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Gaida Krūmiņa
Academic Staff
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Ināra Logina
Academic Staff