Pārlekt uz galveno saturu

RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedrā asistents no 1997. gada.

Sertificēts specialitātēs:

  • psihiatrija (1995)
  • psihoterapija (1994)

RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras apmācīttiesīgs ārsts specialitātē "psihoterapija".

RSU doktorants.

1997.-2004. - dalība Jauno reliģisko kustību, sektu un kultu pētīšanas padomē pie LR Garīgo Lietu pārvaldes.

2006.-2008. - Reliģisko kustību pētīšanas padomes priekšsēdētājs.

Darba pieredze

2011 - pašlaik

RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikas virsārsts

RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnika

1997 - pašlaik

Asistents

Medicīnas fakultāte, Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra

2011 - 2014

Supervizors Valsts Probācijas dienesta darbiniekiem

Pašnodarbinātais

1995 - 1999

Psihoterapeits

Valsts Ģimenes Veselības Centrs

1994 - 1999

Psihoterapeits

RSU Stomatoloģijas Institūta Šķeltņu centrs

1994 - 1997

Psihiatrs

LR Iekšlietu ministrijas poliklīnika

1993 - 1995

Psihiatrs, psihoterapeits

Dzelzceļa poliklīnika

1993 - 1994

Psihiatrs

Rīgas Psihoneiroloģiskais centrs

1991 - 1992

Ārsts

Rīgas Ātrā Medicīniskā Palīdzība

1989 - 1991

Ārsta palīgs (feldšeris)

Rīgas Ātrā Medicīniskā Palīdzība

1987 - 1989

Sanitārs

Rīgas Ātrās Medicīniskās Palīdzības stacija

Izglītība

2011 - 2015

Dr. med.

Rīgas Stradiņa universitāte

Maģiskās domāšanas, ticības paranormālajam un kritiskās domāšanas dispozīcijas īpatsvara maiņa medicīnas studiju procesā. Darba vadītāji: prof.Gunta Ancāne, prof.Jānis Vētra

1997 - 2000

Psihoanalītiskā psihoterapija

Karolinskas institūts

1992 - 1995

Pamati psihodinamiskajā psihoterapijā

Eskilstūnas koledža (Zviedrija)

1991 - 1993

Internatūra psihiatrijā

Rīgas Stradiņa universitāte

1985 - 1991

Ārsta diploms

Latvijas Medicīnas akadēmija

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Latvijas Universitātes Tālākizglītības programma 'Neirozinātne' (IBRO course in Neuroscience) laikā no 21.08.2013-29.08.2013.​

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Maģiskā domāšana

Ticība paranormālajam

Kritiskā domāšana, kritiskās domāšanas dispozīcija

 

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

 

Grāmatas:

„Romantiskā mīlestība un psihiskie traucējumi". Medicīnas apgāds, Rīga, 2009.​

"DNS, matrice un cilvēka uzvedība". Izd. Nacionālais apgāds, 2008.

"Cilvēka psihe. Tās darbība, funkcionēšanas traucējumi un ārstēšanas iespējas." Izd. Nacionālais apgāds, 2005.​

 

Vadītās studiju programmas

 

Studiju programmas vadītājs rezidentiem psihoterapijā​

 

Docētie studiju kursi

 

Psihosomatiskā medicīna un psihoterapija medicīnas fakultātes studentiem

Psihosomatiskā medicīna un psihoterapija Sabiedrības Veselības un Sociālās Labklājības fakultātes studentiem

Psihosomatiskā medicīna un psihoterapija Rehabilitācijas fakultātes studentiem​​​

Psihosomatiskā medicīna un psihoterapija rezidentiem ģimenes ārstu specialitātē​

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

​kvalifikācijas darbi: 1

recenzētie:

​​kvalifikācijas darbi: 3

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas Psihiatru asociācijas biedrs

Latvijas Ārstu Psihoterapeitu asociācijas biedrs

Latvijas Psihosomatiskās Medicīnas un Psihoterapijas asociācijas biedrs​

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2015.gads: LR Valsts Probācijas dienesta pateicība par nozīmīgu ieguldījumu probācijas dienesta attīstībā

​2005. gads: LR Ministru kabineta prezidenta "Goda raksts"

 

 

Publikācijas

Raksti

Kritiskās domāšanas dispozīcijas papildu skalas funkcionālā analīze un validācija / A.Utināns, V.Cauce, G.Ancāne, J.Vētra, A.Villeruša // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 101.lpp.

Stresa faktoru saistība ar ticību maģiskajam un paranormālajam un kritisko domāšanu Rīgas Stradiņa universitātes studentiem / A.Utināns, G.Ancāne, J.Vētra, A.Villeruša, V.Cauce // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 112.lpp.

Utināns, Artūrs. Maģiskās domāšanas, ticības paranormālajam un kritiskās domāšanas dispozīcijas aptauja RSU medicīnas studentiem / A.Utināns, G.Ancāne, J.Vētra // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 99.lpp.

Ticība maģiskajam, paranormālajam un kritiskā domāšana - studentu pasaules uzskata divas atšķirīgās realitātes [Elektroniskais resurss] : tēzes / A.Utināns, G.Ancāne, J.Vētra, A.Villeruša, V.Cauce // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 14.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=98

Utināns, Artūrs. Belief in the paranormal and modern health worries / A.Utinans, G.Ancane // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.15.

Studentu ticība paranormālajam - Rīgas Stradiņa universitātes (Latvija) un Luiziānas Universitātes (ASV) salīdzinājums / A.Utināns, G.Ancāne, J.Vētra, A.Villeruša ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 452.lpp.

Psihiskās veselības kritēriji / G.Ancāne, A.Utināns, D.Šmite, A.Ancāns, D.Jubase // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 113.lpp.

Utināns, Artūrs. Maģiskās domāšanas biežums un izteiktības pakāpe medicīnas studentiem / A.Utināns, G.Ancāne, J.Vētra // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 101.lpp.

Utināns, Artūrs. Maģiskās domāšanas biežums RSU Medicīnas fakultātes pēdējā gada studentu vidū / A.Utināns, G.Ancāne // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 63.lpp.

Tēzes

Posttraumatiskā stresa sindroma bāzes līmeņa noteikšana starptautisko operāciju kontingenta Latvijas dalībniekiem / G.Ancāne, A.Ancāns, L.Meistere, I.Ostrovska, J.Siņicka, A.Šķesters, V.Švarcs, A.Utināns, A.Užāns, M.Vasiļevska ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 76.lpp.

Vahere, Baiba. Placebo efekts : no aizlaikiem līdz mūsdienām / B.Vahere; stāsta A.Utināns, I.Puķīte, S.Purviņa, V.Pīrāgs // Doctus. - Nr.4 (2015, apr.), 59.-63.lpp.

Utināns, Artūrs. Psihosomatiskie galvas reiboņi : [par galvas reiboņu psihofarmakoterapiju] / A.Utināns // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2015, sept.), 48.-50.lpp.

Utināns, Artūrs. Pedofīlija : diagnostika, etiopatoģenēze un ārstēšana / A.Utināns // Medicus Bonus. - Nr.23 (2015, okt./nov./dec.), 54.-56.lpp.

Utināns, Artūrs. Homoseksualitāte vai homofobija - ko ārstēt ? / A.Utināns // Medicus Bonus. - Nr.20 (2015, janv./febr./marts), 52.-55.lpp.

Paranormal beliefs of Latvian college students : a Latvian version of the revised paranormal belief scale / A.Utinans, G.Ancane, J.J.Tobacyk ...[et al.] // Psychological Reports. - Vol.116, No.1 (2015, Febr.), p.116-126. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Konvencionālā vai netradicionālā medicīna? / diskusijā piedalās: A.Lūse, M.Pilmane, A.Skutelis, A.Utināns ...[u.c.] ; sagat. Z.Kalniņa // Medicus Bonus. - Nr.23 (2015, okt./nov./dec.), 10.-14.lpp.

Utināns, Artūrs. Maģiskās domāšanas, ticības paranormālajam un kritiskās domāšanas dispozīcijas aptauja Rīgas Stradiņa universitātes studentiem / A.Utināns, G.Ancāne, J.Vētra // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 308.-317.lpp.

Utināns, Artūrs. Belief in the paranormal and modern health worries / A.Utinans, G.Ancane // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00048-p.1-00048-p.6. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Krumholcs, Oskars. Depresijas saistība ar biosociāliem mērķiem no evolūcijas skatpunkta / O.Krumholcs, A.Utināns // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2012), 34.-35.lpp.

Utināns, Artūrs. Modernās dermatoloģijas dažādie aspekti / A.Utināns, R.Karls, I.Mikažāns ; materiāla sagat. L.Baltā // Doctus. - Nr.5 (2010), 17.-20.lpp.

Grāmatas

Romantiskā mīlestība un psihiskie traucējumi

Medicīnas apgāds, 2009

DNS, matrice un cilvēka uzvedība

Nacionālais apgāds, 2008

Cilvēka psihe. Tās darbība, funkcionēšanas traucējumi un ārstēšanas iespējas.

Nacionālais apgāds, 2005

Kontakti

Kolēģi

Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Pēteris Tretjakovs
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktors
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Štrumfa
Katedras vadītāja, Docētāja
Gunta Lazdāne
Docētāja, Direktore