Pārlekt uz galveno saturu

RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedrā asistents no 1997. gada.

Sertificēts specialitātēs:

  • psihiatrija (1995)
  • psihoterapija (1994)

RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras apmācīttiesīgs ārsts specialitātē "psihoterapija".

RSU doktorants.

1997.-2004. - dalība Jauno reliģisko kustību, sektu un kultu pētīšanas padomē pie LR Garīgo Lietu pārvaldes.

2006.-2008. - Reliģisko kustību pētīšanas padomes priekšsēdētājs.

Darba pieredze

2016 - pašlaik

Docents

Medicīnas fakultāte, Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra

2011 - 2018

RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikas virsārsts

RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnika

1997 - 2016

Asistents

Medicīnas fakultāte, Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra

2011 - 2014

Supervizors Valsts Probācijas dienesta darbiniekiem

Pašnodarbinātais

1995 - 1999

Psihoterapeits

Valsts Ģimenes Veselības Centrs

1994 - 1999

Psihoterapeits

RSU Stomatoloģijas Institūta Šķeltņu centrs

1994 - 1997

Psihiatrs

LR Iekšlietu ministrijas poliklīnika

1993 - 1995

Psihiatrs, psihoterapeits

Dzelzceļa poliklīnika

1993 - 1994

Psihiatrs

Rīgas Psihoneiroloģiskais centrs

1991 - 1992

Ārsts

Rīgas Ātrā Medicīniskā Palīdzība

1989 - 1991

Ārsta palīgs (feldšeris)

Rīgas Ātrā Medicīniskā Palīdzība

1987 - 1989

Sanitārs

Rīgas Ātrās Medicīniskās Palīdzības stacija

Izglītība

2011 - 2015

Dr. med.

Rīgas Stradiņa universitāte

Maģiskās domāšanas, ticības paranormālajam un kritiskās domāšanas dispozīcijas īpatsvara maiņa medicīnas studiju procesā. Darba vadītāji: prof.Gunta Ancāne, prof.Jānis Vētra

1997 - 2000

Psihoanalītiskā psihoterapija

Karolinskas institūts

1992 - 1995

Pamati psihodinamiskajā psihoterapijā

Eskilstūnas koledža (Zviedrija)

1991 - 1993

Internatūra psihiatrijā

Rīgas Stradiņa universitāte

1985 - 1991

Ārsta diploms

Latvijas Medicīnas akadēmija

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Latvijas Universitātes Tālākizglītības programma 'Neirozinātne' (IBRO course in Neuroscience) laikā no 21.08.2013-29.08.2013.​

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Maģiskā domāšana

Ticība paranormālajam

Kritiskā domāšana, kritiskās domāšanas dispozīcija

 

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

 

Grāmatas:

„Romantiskā mīlestība un psihiskie traucējumi". Medicīnas apgāds, Rīga, 2009.​

"DNS, matrice un cilvēka uzvedība". Izd. Nacionālais apgāds, 2008.

"Cilvēka psihe. Tās darbība, funkcionēšanas traucējumi un ārstēšanas iespējas." Izd. Nacionālais apgāds, 2005.​

 

Vadītās studiju programmas

 

Studiju programmas vadītājs rezidentiem psihoterapijā​

 

Docētie studiju kursi

 

Psihosomatiskā medicīna un psihoterapija medicīnas fakultātes studentiem

Psihosomatiskā medicīna un psihoterapija Sabiedrības Veselības un Sociālās Labklājības fakultātes studentiem

Psihosomatiskā medicīna un psihoterapija Rehabilitācijas fakultātes studentiem​​​

Psihosomatiskā medicīna un psihoterapija rezidentiem ģimenes ārstu specialitātē​

 

 

Apziņa, uzvedība un komunikācija

Kritiskā domāšana

 

Medicīnas psiholoģija, krīžu psiholoģija un psihoterapijas pamati

Medicīniskā psiholoģija

Pētnieciskais darbs

Psihiskā veselība

Psihodinamiskie procesi grupā

Psihosomatika

Psihosomatiskā medicīna

Psihosomatiskā medicīna

Psihosomātiskā medicīna un psihoterapija

Psihosomatiskā medicīna un psihoterapijas pamati

Sāpju medicīna

Apziņa, uzvedība un komunikācija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

​kvalifikācijas darbi: 1

recenzētie:

​​kvalifikācijas darbi: 3

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas Psihiatru asociācijas biedrs

Latvijas Ārstu Psihoterapeitu asociācijas biedrs

Latvijas Psihosomatiskās Medicīnas un Psihoterapijas asociācijas biedrs​

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2015.gads: LR Valsts Probācijas dienesta pateicība par nozīmīgu ieguldījumu probācijas dienesta attīstībā

​2005. gads: LR Ministru kabineta prezidenta "Goda raksts"

 

 

Vadītie studiju kursi

Apziņa, uzvedība un komunikācija

Ārsta-pacienta attiecības

Atkarību psihoterapija

Bērnu un pusaudžu psihoterapija un ģimenes terapija

Garā veida psihodinamiskās psihoterapijas teorija un prakse I

Garā veida psihodinamiskās psihoterapijas teorija un prakse II

Garā veida psihodinamiskās psihoterapijas teorija un prakse III

Ģimenes medicīna

Īstermiņa psihodinamiskās psihoterapijas un kognitīvi-biheiviorālās terapijas teorija un prakse

Klīniskā psihopatoloģija, tās dinamiskā izpratne I

Klīniskā psihopatoloģija, tās dinamiskā izpratne II

Kritiskā domāšana

Neirobioloģija un evolucionārā bioloģija

Neiroloģija

Personību teorijas

Psihiatrija, narkoloģija, bērnu psihiatrija

Psihosomatiskā medicīna I

Psihosomatiskā medicīna II

Psihosomatiskā medicīna III

Psihosomatiskā medicīna IV

Psihoterapeitiskās diagnozes I

Psihoterapeitiskās diagnozes II

Psihoterapeitiskās metodes un tehnikas I

Psihoterapeitiskās metodes un tehnikas II

Psihoterapeitiskās teorijas I

Psihoterapeitiskās teorijas II

Psihoterapijas veidi

Seksoloģija un seksopatoloģija

Sociālā psihiatrija un psihoterapija

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Utināns, Artūrs. Alkohola atkarības psihoterapeitiskā ārstēšana / A.Utināns // Medicus Bonus. - Nr.44 (2019, sept./okt.), 51.lpp.

Eglītis, Jānis. Mīti par vēža riskiem : [stāsta onkologs, psihoterapeits, radioloģe] / J.Eglītis, A.Utināns, I.Apine ; materiāla sagatavotājs E.Ritums // Medicus Bonus. - Nr.36 (2018, jūn./jūl.), 14.-16.lpp.

Utināns, Artūrs. Apziņas relativitātes teorija : [par apziņas relativitātes faktiem] / A.Utināns // Medicus Bonus. - Nr.30 (2017, jūn./jūl.), 63.-65.lpp.

Utināns, Artūrs. Narcisma diagnostika klīniskajā praksē un sociālajā telpā / A.Utināns // Medicus Bonus. - Nr.29 (2017, apr./maijs), 61.-63.lpp.

Zvejniece, Liene. Depression and anxiety among students compared not-studying young people / L.Zvejniece, A.Utināns // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = Proceedings of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - A.daļa : Dabaszinātnes, 619.-624.lpp. - Kopsavilkums latviešu valodā.

Utināns, Artūrs. Kāpēc jāpēta maģiskā domāšana un ticība paranormālajam? : [par maģiskās domāšanas nevēlamajām sekām un tās ietekmi uz medicīnu] / A.Utināns // Medicus Bonus. - Nr.24 (2016, janv./febr./marts), 73.-75.lpp.

Konvencionālā vai netradicionālā medicīna? / diskusijā piedalās: A.Lūse, M.Pilmane, A.Skutelis, A.Utināns ...[u.c.] ; sagat. Z.Kalniņa // Medicus Bonus. - Nr.23 (2015, okt./nov./dec.), 10.-14.lpp.

Paranormal beliefs of Latvian college students : a Latvian version of the revised paranormal belief scale / A.Utinans, G.Ancane, J.J.Tobacyk ...[et al.] // Psychological Reports. - Vol.116, No.1 (2015, Febr.), p.116-126. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Utināns, Artūrs. Homoseksualitāte vai homofobija - ko ārstēt? / A.Utināns // Medicus Bonus. - Nr.20 (2015, janv./febr./marts), 52.-55.lpp.

Utināns, Artūrs. Pedofīlija : diagnostika, etiopatoģenēze un ārstēšana / A.Utināns // Medicus Bonus. - Nr.23 (2015, okt./nov./dec.), 54.-56.lpp.

Utināns, Artūrs. Psihosomatiskie galvas reiboņi : [par galvas reiboņu psihofarmakoterapiju] / A.Utināns // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2015, sept.), 48.-50.lpp.

Vahere, Baiba. Placebo efekts : no aizlaikiem līdz mūsdienām / B.Vahere; stāsta A.Utināns, I.Puķīte, S.Purviņa, V.Pīrāgs // Doctus. - Nr.4 (2015, apr.), 59.-63.lpp.

 

A.Utināns. Magical thinking, God-related consciousness and messianic beliefs among psychotherapists – welcomed spirituality or delusion? British Journal of Psychodrama and Sociodrama, 2015, Vol 29 (1 & 2), 15-38.

 

Utināns, Artūrs. Belief in the paranormal and modern health worries / A.Utinans, G.Ancane // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00048-p.1-00048-p.6. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Utināns, Artūrs. Maģiskās domāšanas, ticības paranormālajam un kritiskās domāšanas dispozīcijas aptauja Rīgas Stradiņa universitātes studentiem / A.Utināns, G.Ancāne, J.Vētra // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 308.-317.lpp.

 

O.Krumholcs, A.Utināns. Depresijas saistība ar biosociāliem mērķiem no evolūcijas skatpunkta / // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2012), 34.-35.lpp.

 

 

A.Utināns, G.Ancāne. Sociālā fobija kā emociju komplementārās mijiedarbības izpausme interpersonālajās attiecībās. Doctus, 2009.g. marts.

 

 

Artūrs Utināns. Ķermeņa dismorfija. Doctus, 2009.g. janvāris-februāris.

 

 

Tēzes​​

 

Utināns, Artūrs. Use of Cognitive Reflection Test for determining predominance of analytical or intuitive thinking for Rīga Stradiņš University Students, Latvia / A.Utināns // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.279.

Interrelations of paranormal and pseudoscientific beliefs and critical thinking disposition among undergraduate medical students of Rīga Stradiņš university / A.Utinans, G.Ancane, A.Villerusa, J.Vetra // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.170.

Zvejniece, Liene. Depression and anxiety among students and not-studying young people / L.Zvejniece, A.Utināns // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - 50.-51.lpp.

Kritiskās domāšanas dispozīcijas papildu skalas funkcionālā analīze un validācija / A.Utināns, V.Cauce, G.Ancāne, J.Vētra, A.Villeruša // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 101.lpp.

Stresa faktoru saistība ar ticību maģiskajam un paranormālajam un kritisko domāšanu Rīgas Stradiņa universitātes studentiem / A.Utināns, G.Ancāne, J.Vētra, A.Villeruša, V.Cauce // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 112.lpp.

 

Utināns A., Ancāne G., Vētra J. Maģiskās domāšanas, ticības paranormālajam un kritiskās domāšanas dispozīcijas aptauja RSU medicīnas studentiem // Rīgas Stradiņa universitāte, 2013.gada zinātniskā konference. Tēzes. 99 lpp.

 

 

Utināns A., Ancāne G., Vētra J. Maģiskās domāšanas biežums un izteiktības pakāpe medicīnas studentiem // RSU 2011. gada Zinātniskā konference, Rīga, Latvija, Aprīlis 2011. Tēzes.

 

 

Utināns A., Ancāne G. Maģiskās domāšanas izplatība RSU Medicīnas fakultātes pēdējā gada studentiem // RSU 60 gadu jubilejas Zinātniskā konferences tēzes, Rīga, Latvija, marts, 2010., 63-63.

 

 

G.Ancāne, V.Švarcs, A.Utināns, A.Pancs, M.Vasiļevska, D.Lāce, V.Silkāne. Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas priekšmeta vērtējums studentu aptaujās. Pasaules latviešu ārstu 4.kongresa tēzes. Rīga, 2001.g. 20.-22.jūnijs.

 

 

Artūrs Utināns. Afektīvi-kognitīvie procesi – mūsdienu priekšstats par uzvedības motivāciju”. II Pasaules latviešu zinātnieku kongresa tēzes. Rīga, 2001.

 

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Psychosomatic medicine in the Baltic States, Soviet Union, and the Russian Federation / G.Ancāne, A.Utināns, A.Ancāns, A.Miksons // Global Psychosomatic Medicine and Consultation-Liaison Psychiatry: Theory, Research, Education, and Practice / editor: H.Leigh. - Springer : Springer International Publishing, 2019. - Chapter 16, p.365-382.

Utināns, Artūrs. Tiesnesis kā cilvēks, kuram ir emocijas : zemapziņas ietekme uz tiesneša lēmumiem / A.Utināns // Tiesas un mediju komunikācija: sabiedriskā viedokļa un mediju ietekme uz taisnīgu tiesu / autoru kolektīvs prof. R.Baloža zinātniskā vadībā un redakcijā. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2019. - 3.3.nod., 208.-277.lpp.

 

Artūrs Utināns. Romantiskā mīlestība un psihiskie traucējumi. Medicīnas apgāds, Rīga, 2009.

 

 

Artūrs Utināns. DNS, matrice un cilvēka uzvedība. Izd. Nacionālais apgāds, 2008.

 

 

Artūrs Utināns. Cilvēka psihe. Tās darbība, funkcionēšanas traucējumi un ārstēšanas iespējas. Izd. Nacionālais apgāds, 2005.

 

 

Artūrs Utināns. Society in crisis, religious cults un psychiatric emergencies // Emergency Psychiatry in a Changing World. Elsvier Science; 2000.

 

Grāmatas

Romantiskā mīlestība un psihiskie traucējumi

Medicīnas apgāds, 2009

DNS, matrice un cilvēka uzvedība

Nacionālais apgāds, 2008

Cilvēka psihe. Tās darbība, funkcionēšanas traucējumi un ārstēšanas iespējas.

Nacionālais apgāds, 2005

Kontakti

Kolēģi

Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja