Skip to main content

Work experience

2017 - Present

Associate Professor

Faculty of Public Health and Social Welfare, Department of Public Health and Epidemiology

2007 - 2017

Assistant Professor

Riga Stradins University, Faculty of Public Health and Social Welfare, Department of Public Health and Epidemiology

2004 - 2007

Lecturer

Department of Public Health and Epidemiology, Riga Stradins University

2001 - 2007

Endocrinologist

Pauls Stradins Clinical University Hospital

Education and training

1999 - 2007

Doctor’s Degree

Rīga Stradiņš University

Theses: Effect of socio-economic status of diabetes patients on glycaemic control. Supervisor Prof.G.Brigis

2003 - 2005

Master’s Degree in Social Sciences; European Studies: economy, political science and law

University of Latvia

1997 - 2001

Qualification of Internist and Endocrinologist

Medical Academy of Latvia, Postgraduate Education Faculty

1991 - 1997

Medical Doctor's Diploma

Medical Academy of Latvia, Faculty of General Medicine

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

 

4-6 May, 2017: 1st EASD Advanced Postgraduate Course in Clinical Diabetes, Tallinn, Estonia

17-22 June, 2016: Statistical Practice in Epidemiology using R, University of Tartu, Tartu, Estonia

5-16 May 2014: IEA 6th International Course in Epidemiological Methods, Vilnius, Lithuania

18-22 November 2013: Research course "Health Economics for Public Health Research", the Nordic School of Public Health, Gothenburg, Sweden

15-16 January 2013: Short course "Introduction to Stata", University of Bristol, Bristol, United Kingdom

07 August 2011: IEA course on "New Directions and Recent Developments in Epidemiologic Research", Edinburgh, Scotland

07–09 June 2010: Short course "Rates and Survival Analysis: Poisson, Cox and Parametric Regression Models", University of Bristol, Bristol, United Kingdom

12–16 January 2009: Research course "Effective Scientific Writing and Presenting", the Nordic School of Public Health, Gothenburg, Sweden

18–22 February & 31 March–04 April 2008: Research course "Register-based Epidemiology", the Nordic School of Public Health, Gothenburg, Sweden

04–15 December 2006: Research course "Lifestyle Epidemiology", the Nordic School of Public Health, Gothenburg, Sweden

29 August - 9 September 2005: Course "Statistical Methods in Epidemiology", the Nordic School of Public Health, Gothenburg, Sweden

4 – 6 November 2004: 3rd EFES (European Federation of Endocrine Societies) Regional Postgraduate Course in Endocrinology, Prague, Czech Republic

12 – 15 October 2000: 7th EFES (European Federation of Endocrine Societies) Postgraduate Course in Clinical Endocrinology, Delphi, Greece

18 – 24 July 1999: 7th Cambridge Seminar on the Epidemiology and Public Health Aspects of Diabetes Mellitus, Cambridge, UK

November 1998: EFES Regional Postgraduate Course in Clinical Endocrinology, Tartu, Estonia

 

Field of research

 

 • Diabetes epidemiology. Mortality of diabetes patients. Diabetes and cancer.
 • Morbidity statistics. Disease registers.

 

Supervised study course

Epidemiology I

Public Health

Register-based Research

Epidemiology

Research Methodology and Epidemiology

Head of study course

 

Register-based Research

 

Lectured study course

Epidemiology

Epidemiology I

Epidemiology II

Pharmacoeconomics, Epidemiology and Organisation of Health Care

Public Health

Public Health and Epidemiology

Register-based Research

Bachelor’s Thesis

Course Paper

Master’s Thesis

Research Paper

Projects

 

 • "1. un 2. tipa cukura diabēta klīniskās kompensācijas sociālās, dzīvesveida un veselības aprūpes sistēmas determinantes Latvijā", Riga Stradins University, 2000-2004
 • „Cukura diabēta pacientu mirstība un to determinējošie faktori Latvijā" un „Cukura diabēta apmācības un glikēmijas paškontroles ietekme uz cukura diabēta metabolisko kontroli", Riga Stradins University, 2007
 • „Cukura diabēta pacientu mirstības rādītāji un nāves cēloņi Latvijā", Riga Stradins University, 2008
 • "Ten D by Night " No A/101085, European Commission – Executive Agency for Health and Consumers, in the framework of the Public Health Programme, 2008-2010
 • "Diabēta komplikāciju izpēte un kardiovaskulāro preparātu bioloģiskā aktivitāte" (Valsts Pētījumu programmas 3.4.apkšprojekts), 2012-2013
 • Valsts pētījumu programmas "Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE)" projekta "Diabēta un kardiovaskulāro komplikāciju molekulārie mehānismi, farmakoģenētika un jauni ārstniecības līdzekļi" apakšprojekts Nr.5.2.4., 2014-2017
 • H2020 project "EUthyroid - Towards the elimination of iodine deficiency and preventable thyroid-related diseases in Europe", 2015-2018
 • Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts "Ārvides un ģenētisko
  faktoru mijiedarbība vairogdziedzera autoimūno slimību imunoloģiskās attīstības mehānismos" lzp-2018/2- 0059: from 2019

 

Memberships

 

Latvian Association of Endocrinologists

Public Health Association of Latvia

Latvian Association of Statisticians

European Association for the Study of Diabetes

European Diabetes Epidemiology Group

International Epidemiological Association

Society for Epidemiologic Research

 

 

Publications

 

Research articles​​

 

Chronic total coronary artery occlusion recanalisation with percutaneous coronary intervention - Single centre 10-year experience / I.Strele, I.Kurcalte, A.Lejnieks ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.72, No.1 (2018), p.1-8. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Eating patterns and food choices of Latvian infants during their first year of life / I.Sirina, I.Strele, I.Siksna, D.Gardovska // Medicina (Kaunas). - Vol.54, No.1 (2018), article No.7. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pre-existing diabetes mellitus and all-cause mortality in cancer patients : a register-based study in Latvia / I.Strele, U.Kojalo, J.Vilmanis, G.Brigis ...[et al.] // Acta Oncologica. - Vol.57, No.7 (2018, July), p.973-982. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Iodine deficiency in Latvia : current status and need for national recommendations / I.Konrade, I.Strele, V.Veisa, D.Rezeberga, A.Lejnieks, L.Neimane, M.Dambrova ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.71, No.6 (2017), p.401-407. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Meat and meat product consumption among infants in Latvia / I.Širina, I.Strēle, I.Siksna, D.Gardovska // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.71, No.6 (2017), p.419-422. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Diabetes is associated with higher trimethylamine N-oxide plasma levels / M.Dambrova, I.Strele, I.Konrade ...[et al.] // Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes. - Vol.124, No.4 (2016, Apr.), p.251-256. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Zīdīšanas ilgums un papilduztura ieviešanas vecums zīdaiņiem Latvijā / I.Širina, I.Strēle, I.Siksna, D.Gardovska // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 220.-230.lpp.

Adapted ECHO-7 virus Rigvir immunotherapy (oncolytic virotherapy) prolongs survival in melanoma patients after surgical excision of the tumour in a retrospective study / S.Doniņa, I.Strēle, G.Proboka ...[et al.] // Melanoma Research. - Vol.25, No.5 (2015, Oct.), p.421-426. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Cukura diabēta pacientu mirstība Latvijā no 2000. līdz 2013.gadam / S.Pildava, I.Strēle, Ģ.Briģis, I.Šmate // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2015, janv.), 64.-68.lpp.

Determination of trimethylamine-N-oxide in combination with l-carnitine and γ-butyrobetaine in human plasma by UPLC/MS/MS / M.Dambrova, I.Strele, I.Konrade ...[et al.] // Biomedical Chromatography : BMC. - Vol.29, No.11 (2015, Nov.), p.1670-1674. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Glycaemic control of Type 1 diabetes in clinical practice early in the 21st century : an international comparison / J.A.McKnight, S.H.Wild, I.Strele ...[et al.] // Diabetic Medicine. - Vol.32, No.8 (2015, Aug.), p.1036-1050. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Iodine deficiency during pregnancy : a national cross-sectional survey in Latvia / I.Konrade, I.Strele, V.Veisa, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // Public Health Nutrition. - Vol.18, No.16 (2015, Nov.), p.2990-2997. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Jodsāls īpatsvara novērtējums Latvijas grūtnieču un skolēnu uzturā kā indikators nodrošinājumam ar jodu populācijā / L.V.Neimane, M.Grundmane, I.Strēle, M.Apinis, V.Veisa, A.Lejnieks, I.Konrāde // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 286.-296.lpp.

A cross-sectional survey of urinary iodine status in Latvia / I.Konrade, L.Neimane, I.Strele, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.50, No.2 (2014), p.124-129. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Dzemdību un jaundzimušo raksturojums ar diabētu komplicētas grūtniecības gadījumā Latvijas populācijā no 2005. līdz 2010.gadam / I.Strēle, I.Zīle, A.Villeruša ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 380.-390.lpp.

Nodrošinājums ar jodu Latvijā – aizmirstas problēmas klīniskās konsekvences : [par joda deficītu un tā novēršanu] / I.Konrāde, M.Dambrova, I.Strēle, L.Neimane, A.Lejnieks ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2014, febr.), 29.-32., 34.-35.lpp.

Pildava, Santa. The mortality of patients with diabetes mellitus in Latvia 2000-2012 / S.Pildava, I.Strele, Ģ.Briģis // Medicina (Kaunas). - Vol.50, No.2 (2014), p.130-136. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Association of reduced glyoxalase 1 activity and painful peripheral diabetic neuropathy in type 1 and 2 diabetes mellitus patients / I.Konrade, I.Strele, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // Journal of Diabetes and Its Complications. - Vol.27, No.3 (2013, May-June), p.262-267. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pildava, Santa. Mirstība no ļaundabīgajiem audzējiem 2. tipa cukura diabēta slimnieku populācijā 2002.-2011. gadā Latvijā salīdzinājumā ar atbilstošiem vispārējās populācijas rādītājiem / S.Pildava, I.Strēle, Ģ.Briģis // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 202.-211.lpp.

Ādas melanomas medikamentozās terapijas iespējas Latvijā / S.Doniņa, O.Holodņuka, I.Strēle, G.Proboka // Latvijas Ārsts. - Nr.5 (2012), 39.-42.lpp.

High L-carnitine concentrations do not prevent late diabetic complications in type 1 and 2 diabetic patients / I.Konrade, I.Strele, M.Dambrova ...[et al.] // Nutrition Research. - Vol.32, N 5 (2012, May), p.320-327. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rozīte, Santa. Ļaundabīgo audzēju incidence Latvijas cukura diabēta slimnieku populācijā / S.Rozīte, I.Strēle, Ģ.Briģis // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 141.-151.lpp.

Seasonal iodine deficiency in Latvian school children / I.Konrade, M.Dambrova, L.Neimane, I.Strele, A.Lejnieks ...[et al.] // Thyroid. - Vol.22, N 10 (2012, Oct.), p.1088-1089. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Potenciāli zaudētie dzīves gadi cukura diabēta slimniekiem / S.Rozīte, L.Kļaviņa, I.Strēle, Ģ.Briģis // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 406.-414.lpp.

Rozīte, Santa. Mirstības no cukura diabēta un visu cēloņu mirstības dinamika Latvijā no 2000. līdz 2008. gadam / S.Rozīte, I.Strēle, Ģ.Briģis // Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti, 2010 : zinātniskie raksti = The results of statistical scientific research : research papers / Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga, 2010. - 231.-239.lpp.

Strēle, Ieva. Cukura diabēta slimnieku mirstība Latvijā no 2002. līdz 2006. gadam / I.Strēle, S.Rozīte, Ģ.Briģis // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RĪgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 340.-348.lpp.

 

Abstracts​​

 

Kojalo, Una. The impact of administrative reforms on quality of cancer registration : an example of Latvian Cancer Registry [Elektroniskais resurss] : [abstract] / U.Kojalo, S.Pildava, I.Strele // ENCR (European Network of Cancer Registries) Scientific Meeting (Copenhagen, Denmark, Sept.26-28, 2018) [Elektroniskais resurss] : Poster Presentations. - Copenhagen, 2018. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2018.g. 17.dec. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://encr.eu/sites/default/files/2018-ENCR-Conference/Ko…

Strēle, Ieva. Educational attainment and diabetes prevalence in Latvia : results from population health interview surveys in 2008 and 2014 / I.Strele // 53rd Annual Meeting of the European Diabetes Epidemiology Group (EDEG) (Helsingor, Denmark, Apr.21-24, 2018) : Abstract Book. - Helsingor, 2018. - P.88.

Vai nodrošinājums ar jodu grūtniecības laikā pēdējos gados ir uzlabojies ? / V.Veisa, I.Konrāde, I.Kalere, I.Strele, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 8. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress (Rīga, Latvija, 2018.g. 20.-21.apr.) : kongresa tēzes. - Rīga, 2018. - [1 lpp.]

Vai voluntāra joda papildināšana uzturā ir efektīva stratēģija nodrošinājumam ar jodu grūtniecības pirmajā trimestrī? / I.Konrāde, V.Veisa, I.Kalere, I.Strēle, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 60.lpp.

Diuretic use is associated with higher plasma trimethylamine-N-oxide levels / G.Latkovskis, I.Strēle, M.Dambrova ...[et al.] // International Medical Section : 75th Conference of the University of Latvia : Book of Abstracts = Medicīnas sekcija : Latvijas Universitātes 75.zinātniskā konference (Rīga, Latvija, 2017.g. 24.febr.) : tēžu krājums / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2017. - 48.lpp.

Iodine-rich food consumption in age groups of the Latvian adult population from 1998 to 2014 / I.Strele, I.Konrade, I.Gobina, A.Villerusa ...[et al.] // European Thyroid Journal. - Vol.6, Suppl.1 (2017), p.112. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Jodu saturošu uztura produktu lietošanas paradumi Latvijā divdesmit gadu laikā / I.Strēle, I.Konrāde, I.Gobiņa, A.Villeruša ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 175.lpp.

Pre-existing diabetes and all-cause mortality of cancer patients : a register-based study in Latvia / I.Strele, U.Kojalo, J.Vilmanis, G.Brigis ...[et al.] // Diabetologia. - Vol.60, Suppl.1 (2017, Sept.), p.S563. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Infant feeding habits in Latvia / I.Sirina, I.Strele, I.Siksna, D.Gardovska // 2nd International Conference "Nutrition and health" (Riga, Latvia, Oct.5-7, 2016) : Conference Program and Book of Abstracts / University of Latvia, Latvia University of Agriculture, Riga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P.47.

Iodine deficiency in Latvia : current status and need for national recommendations / I.Konrade, I.Strele, V.Veisa, D.Rezeberga, A.Lejnieks, L.Neimane, M.Dambrova ...[et al.] // 2nd International Conference "Nutrition and health" (Riga, Latvia, Oct.5-7, 2016) : Conference Program and Book of Abstracts / University of Latvia, Latvia University of Agriculture, Riga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P.39.

Joda deficīts grūtniecēm teritoriālā griezumā un tā saistība ar intelektuālo attīstību bērniem Latvijā / D.Ražuka-Ebele, I.Strēle, I.Konrāde ...[et al.] // Latvijas Universitātes 74. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2016.g. 19.febr.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2016. - 69.-70.lpp.

Meat and meat product consumption among infants in Latvia / I.Sirina, I.Strele, I.Siksna, D.Gardovska // 2nd International Conference "Nutrition and health" (Riga, Latvia, Oct.5-7, 2016) : Conference Program and Book of Abstracts / University of Latvia, Latvia University of Agriculture, Riga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P.82.

Piena un piena produktu lietošanas paradumi zīdaiņiem Latvijā / I.Širina, I.Strēle, I.Siksna, D.Gardovska // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 57.lpp.

Trimethylamine-N-oxide level of patients with metabolic syndrome / I.Konrade, I.Strele, M.Dambrova ...[et al.] // 12th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists (Warsaw, Poland, May 12-15, 2016) : Abstracts. - Warsaw, 2016. - P.151.

Trimetilamonija oksīda līmenis pacientiem ar metabolisko sindromu / I.Konrāde, I.Strēle, M.Dambrova ...[et al.] // Latvijas Universitātes 74. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2016.g. 19.febr.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2016. - 79.lpp.

A population based study of newly diagnosed multiple myeloma patients in Latvia (2007-2009 years) / D.Auzina, S.Lejniece, J.Nazarovs, I.Strele // Haematologica. - Vol.100, Suppl.1 (2015, June), p.518. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Diabetes is associated with higher trimethylamine N-oxide plasma levels / I.Konrade, M.Dambrova, I.Strele ...[et al.] // Drug Discovery Conference (Riga, Latvia, Aug.27-29, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.116. - T.p. The 5th World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension (Istanbul, Turkey, Nov.5-7, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Istanbul, 2015. - 1 p. - Pieejams tiešsaistē : http://www.codhy.com/2015/Uploads/Editor/PDF/POSTER1/49.pdf

Izdzīvotības analīze pacientiem ar mielomas slimību / D.Auziņa, I.Strēle, S.Lejniece, J.Nazarovs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 264.lpp.

Joda nodrošinājuma un vairogdziedzera funkcijas saistība ar grūtniecības iznākumu / V.Veisa, I.Konrāde, I.Strēle, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 175.lpp.

Širina, Inga. Papildu uztura uzsākšanas vecums zīdaiņiem un tā saistība ar zīdīšanas ilgumu / I.Širina, I.Strēle, D.Gardovska // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 104.lpp.

Trimetilamīna-N-oksīds – L-karnitīna metabolīts un jauns kardiometabolo risku marķieris / M.Dambrova, I.Konrāde, I.Strēle, R.Vilšķērsts ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 50.lpp.

Accuracy of recording of pregestational diabetes in the Latvian Birth Register / I.Strele, A.Villerusa, E.Tetere ...[et al.] // 49th Annual Meeting of the European Diabetes Epidemiology Group (Cagliari, Italy, March 29-Apr.1, 2014) : [Abstracts]. - Cagliari, 2014. - P.73.

Diabetes in patients undergoing percutaneous coronary intervention is associated with higher trimethylamine N-oxide plasma levels independently of carnitine / M.Dambrova, I.Strele, I.Konrade ...[et al.] // The 29th Congress of the Federation of the International Danube Symposia on Diabetes mellitus (Jurmala, Latvia, June 24-28, 2014) : Book of Abstracts. - Jurmala, 2014. - P.39.

Evaluation of the risk of dyslipidemia in adolescents with obesity [Elektroniskais resurss] : [abstract] / J.Gailite, I.Strele, R.Erts, D.Gardovska, I.Dzivite-Krisane ...[et al.] // 53rd Annual European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) Meeting (Dublin, Ireland, Sept.18-20, 2014) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Dublin, 2014. - Abstr. No.P-D-2-2-385. - Resurss aprakstīts 2015.g. 17.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://espe2014abstracts.eurospe.org/hrp/0082/hrp0082p2-d2-…

Kožinova, Olga. Funkcionālās neatkarības līmeni ietekmējošo faktoru analīze personām pēc insulta / O.Kožinova, I.Strēle // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 340.lpp.

Maternal diabetes and pregnancy outcomes in the Latvian population 2007-2012 / E.Tetere, I.Strele, A.Villerusa ...[et al.] // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 79.lpp.

Nepietiekams iedzīvotāju nodrošinājums ar jodu Latgalē un Vidzemē / L.Neimane, M.Makrecka, I.Strēle, A.Lejnieks, M.Dambrova, I.Konrāde ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 116.lpp.

Nepietiekams joda nodrošinājums grūtniecēm Latvijā / I.Konrāde, I.Strēle, V.Veisa, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 92.lpp.

Nepietiekams nodrošinājums ar jodu grūtniecēm Latvijā / I.Konrāde, M.Makrecka, I.Strēle, V.Veisa, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 121.lpp.

Preterm birth risk factors - retrospective cohort study in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Strele, A.Villerusa, I.Zile ...[et al.] // The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine [Elektroniskais resurss]. - Vol.27, Suppl.1 (2014, June), p.388. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://informahealthcare.com/toc/jmf/27/S1

Adverse influence of the number of smoked cigarettes per day on blood pressure and lipid level in adolescents with obesity : [abstract] / I.Dzivite-Krisane, I.Strele, D.Gardovska ...[et al.] // Hormone Research in Paediatrics. - Vol.80, Suppl.1 (2013), p.251. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Hronisku totālu koronāro artēriju oklūziju invazīvas ārstēšanas metožu salīdzinājums / I.Strēle, A.Lejnieks, A.Strēlnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 105.lpp.

Iodine deficiency and health [Elektroniskais resurss] / L.Neimane, I.Konrade, I.Strele, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.10, on CD-ROM.

Lipīdu profila izmaiņas smēķējošiem pusaudžiem ar aptaukošanos / I.Strēle, D.Gardovska, I.Džīvīte-Krišāne ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 214.lpp.

The number of smoked cigarettes per day influence adverse blood pressure and lipid levels in adolescents with obesity : [abstract] / I.Dzivite-Krisane, I.Strele, D.Gardovska ...[et al.] // Hormone Research in Paediatrics. - Vol.80, Suppl.1 (2013), p.249. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Strēle, Ieva. Pre-existing type 2 diabetes and mortality of cancer patients in Latvia / I.Strele, S.Pildava, G.Brigis // Diabetologia. - Vol.55, Suppl.1 (2012, Oct.), p.S286. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Strēle, Ieva. Pregnancy outcomes in women with diabetes in Latvia, 2005-2009 : [abstract] / I.Strele, I.Zile, A.Villerusa // 47th Annual Meeting of the European Diabetes Epidemiology Group (Swansea, UK, May 12-15, 2012). - Swansea, 2012. - P.18.

Changes in urinary iodine status following 10-year voluntary salt iodization in Latvia / I.Konrade, M.Dambrova, L.Neimane, I.Strele, A.Lejnieks ...[et al.] // Endocrine Abstracts. - Vol.26, (2011), abstr. P425. - 13th European Congress of Endocrinology (Rotterdam, the Netherlands, Apr.30-May 4, 2011) : [Abstracts].

Khalangot, M. Antropometric comparisons in type 2 diabetes patients, related to populations with different social experience / M.Khalangot, I.Strele // Journal of Epidemiology & Community Health. - Vol.65, Suppl.1 (2011, Aug.), p.A258. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Nodrošinājums ar jodu Latvijā : kas mainījies 10 gados / I.Konrāde, I.Strēle, L.Neimane, M.Dambrova, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 165.lpp.

Nodrošinājums ar jodu Latvijā : situācija 2011.gadā / I.Konrāde, I.Strēle, L.V.Neimane, M.Dambrova, A.Lejnieks ...[u.c.] // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 50.lpp.

Rozīte, Santa. Cukura diabēta prevalences rādītāji 2000.-2009. gadā / S.Rozīte, I.Strēle, Ģ.Briģis // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 92.lpp.

Socioeconomic status and mortality among people with diabetes mellitus in Latvia / I.Strele, G.Brigis, S.Rozite ...[et al.] // Journal of Epidemiology & Community Health. - Vol.65, Suppl.1 (2011, Aug.), p.A302. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Association of tight glycaemic control with nine-year mortality in type 2 diabetes patients / I.Strele, S.Rozite, G.Brigis, V.Pirags // Diabetologia. - Vol.53, Suppl.1 (2010, Sept.), p.S66-S67. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lase, I. Hypogonadism, adiposity and diabetes mellitus in men / I.Lase, I.Balcere, I.Strele // Diabet, Nutritie, Risc Cardiometabolic = Diabetes, Metabolism, and the Heart. - N 2 (2010, Sept.), p.78. - The 25th Symposium of the Federation of International Danube-Symposia on Diabetes Mellitus (FID) and the 5th Congress of the Central European Diabetes Association (Cluj-Napoca, Romania, Sept.9-11, 2010) : Abstracts.

Rozīte, Santa. Cukura diabēta un hroniska alkohola lietošanas saistība / S.Rozīte, I.Strēle, Ģ.Briģis // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 97.lpp.

Rozīte, Santa. Cukura diabēta un sirds un asinsvadu slimību cēloņspecifiskā mirstība Latvijā 2000.-2008. gadā / S.Rozīte, I.Strēle, Ģ.Briģis // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 98.lpp.

Rozīte, Santa. Mortality of patients with diabetes mellitus related with heavy alcohol consumption / S.Rozite, I.Strele, G.Brigis // Baltic Public Health Conference 2010 - Accomplishments and Challenges (Tartu, Estonia, Sept.23-25, 2010) : Abstract Book. - Tartu, 2010. - P.73.

Spriņģe, Lauma. Bērnu (0-17 g.v.) netīšo, mājās gūto traumu raksturojums pēc traumas smaguma pakāpes / L.Spriņģe, I.Strēle, A.Villeruša // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 122.lpp.

Strēle, Ieva. Relative mortality of diabetes patients in Latvia, 2002-2006 : [abstract] / I.Strele, S.Rozite, G.Brigis // 45th Annual Meeting of the European Diabetes Epidemiology Group of the EASD (Porto Heli, Greece, May 15-18, 2010). - Porto Heli, 2010. - P.98.

Contacts

Related news

Colleagues

Gunta Lazdāne
Academic Staff, Leading Researcher
Anita Villeruša
Chair, Scientific Council, Head of Study Programme, Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
Anda Brinkmane
Head of the Department, Academic Staff, Researcher
Ģirts Briģis
Head of the Department, Academic Staff
Anda Ķīvīte-Urtāne
Academic Staff, Director
Inese Gobiņa
Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
Laila Meija
Academic Staff, Leading Researcher
Egita Senakola
Head of Study Programme, Academic Staff, Researcher
Daiga Behmane
Vice-Dean, Leading Researcher, Project Manager, Head of Study Programme
Andrejs Ivanovs
Manager, Leading Researcher
Elita Poplavska
Head of the Department, Leading Researcher
Inese Stars
Academic Staff, Leading Researcher
Jeļena Vrubļevska
Academic Staff, Leading Researcher
Lauma Spriņģe
Academic Staff, Head of Study Programme, Researcher
Jana Žodžika
Academic Staff, Researcher
Dins Šmits
Chair, Academic Staff, Academic Staff
Alise Čurkste
Office Manager
Ina Svilāne
Office Manager