Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2004 - pašlaik

Docents

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

2001 - 2007

Ārsts-endokrinologs

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

Izglītība

1999 - 2007

Dr. med.; specialitāte – sabiedrības veselība

Rīgas Stradiņa universitāte

Promocijas darba nosaukums "Cukura diabēta pacientu sociāli ekonomiskā stāvokļa ietekme uz glikēmijas kontroli"; promocijas darba vadītājs: prof.Ģ.Briģis

2003 - 2005

Sociālo zinātņu maģistra grāds Eiropas studiju programmā

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte

1997 - 2001

Internista kvalifikācija, Endokrinologa kvalifikācija

Latvijas Medicīnas Akadēmija, Pēcdiploma izglītības fakultāte

1991 - 2001

Ārsta diploms

Latvijas Medicīnas Akadēmija, Medicīnas fakultāte

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2016.g. 17.-22. jūnijs: Statistical Practice in Epidemiology using R, Tartu Universitātes, Tartu, Igaunija

2014.g. 5.-16. maijs: IEA kurss "International Course in Epidemiological Methods", Viļņa, Lietuva

2013.g. 18.-22. novembris: Health Economics for Public Health Research, Nordic School of Public health, Gēteborga, Zviedrija

2013.g. 15.-16. janvāris: Introduction to Stata, Bristoles Universitāte, Bristole (Apvienotā Karaliste)

2012.g. 24.-28.augusts: Baltijas-Ziemeļvalstu-Ukrainas darba seminārs apsekojumu statistikā, Valmiera, Latvija

2011.g. 7.augusts: IEA kurss "New Directions and Recent Developments in Epidemiologic Research", Edinburga, Skotija

2010.g. 7.-9.jūnijs: Rates and Survival Analysis: Poisson, Cox and Parametric Regression Models. Bristoles Universitāte, Bristole (Apvienotā Karaliste)

2009.g. 12.-16.janvāris: Effective Scientific Writing and Presenting, Nordic School of Public health, Gēteborga, Zviedrija

2008.g. februāris - marts: Register-based Epidemiology, Nordic School of Public health, Gēteborga, Zviedrija

2006.g. decembris: Lifestyle Epidemiology, Nordic School of Public health, Gēteborga, Zviedrija

2005.g. augusts - septembris: Statistical methods in epidemiology, Nordic School of Public health, Gēteborga, Zviedrija

2005.g. maijs: Training in Ethical Issues in Health Research, Dubrovņiki, Horvātija

2005.g. maijs: EFES Regional Postgraduate Course in Clinical Endocrinology, Jūrmala, Latvija

2004.g. novembris: 3rd EFES Regional Postgraduate Course in Endocrinology, Prāga, Čehija

2003.g. maijs: 10th EFES Postgraduate Clinical Endocrinology Course, Rīga, Latvija

2001.g. aprīlis: EFES Regional Postgraduate Course in Clinical Endocrinology, Kauņa, Lietuva

2000.g. oktobris: 7th EFES Postgraduate Course in Clinical Endocrinology, Delfi, Grieķija

1999.g. jūlijs: 7th Cambridge Seminar on the Epidemiology and Public Health Aspects of Diabetes Mellitus, Kembridža, Apvienotā Karaliste

1998.g. novembris: EFES Regional Postgraduate Course in Clinical Endocrinology, Tartu, Igaunija

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  • ​Cukura diabēta epidemioloģija, cukura diabēta pacientu mirstība,, cukura diabēta pacientu saslimstība ar ļaundabīgiem audzējiem
  • Slimību statistika, slimību reģistri

 

Izstrādātie studiju kursi

 

​Reģistru izmantošana pētniecībā

 

Vadītie studiju kursi

Epidemioloģija I

Reģistru izmantošana pētniecībā

Sabiedrības veselība

Docētie studiju kursi

Epidemioloģija

Epidemioloģija I

Epidemioloģija II

Farmakoekonomika, epidemioloģija un veselības aprūpes organizācija

Reģistru izmantošana pētniecībā

Sabiedrības veselība

Sabiedrības veselība un epidemioloģija

Projekti

 

  • "1. un 2. tipa cukura diabēta klīniskās kompensācijas sociālās, dzīvesveida un veselības aprūpes sistēmas determinantes Latvijā", Rīgas Stradiņa universitāte, 2000.-2004.
  • „Cukura diabēta pacientu mirstība un to determinējošie faktori Latvijā" un „Cukura diabēta apmācības un glikēmijas paškontroles ietekme uz cukura diabēta metabolisko kontroli", Rīgas Stradiņa universitāte, 2007.
  • „Cukura diabēta pacientu mirstības rādītāji un nāves cēloņi Latvijā", Rīgas Stradiņa universitāte, 2008.
  • "Ten D by Night (Desmit D naktī)" No A/101085, Eiropas Savienības Sabiedrības veselības atbildīgā aģentūras (Public Health Executive Agency PHEA) Kopienas aktivitāšu programma sabiedrības veselības jomā (2003.- 2008.): 2008.-2010.
  • "Diabēta komplikāciju izpēte un kardiovaskulāro preparātu bioloģiskā aktivitāte" (Valsts Pētījumu programmas 3.4.apkšprojekts): 2012.-2013.
  • Valsts pētījumu programmas "Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE)" projekta "Diabēta un kardiovaskulāro komplikāciju molekulārie mehānismi, farmakoģenētika un jauni ārstniecības līdzekļi" apakšprojekts Nr.5.2.4.: no 2014.gada - pašlaik
  • „Towards the elimination of iodine deficiency and preventable thyroid-related diseases in Europe – Euthyroid" (Horizon2020 programma): no 2015.gada - pašlaik

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas Endokrinologu asociācija

Latvijas Sabiedrības veselības asociācija

Latvijas Statistiķu asociācija

Eiropas Diabēta pētniecības asociācija (EASD)

Eiropas Diabēta epidemioloģijas grupa (EDEG)

Starptautiskā epidemioloģijas asociācija (IEA)

Epidemioloģijas pētniecības biedrība (SER)

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Rozīte, Santa. Mirstības no cukura diabēta un visu cēloņu mirstības dinamika Latvijā no 2000. līdz 2008. gadam / S.Rozīte, I.Strēle, Ģ.Briģis // Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti, 2010 : zinātniskie raksti = The results of statistical scientific research : research papers / Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga, 2010. - 231.-239.lpp.

Strēle, Ieva. Cukura diabēta slimnieku mirstība Latvijā no 2002. līdz 2006. gadam / I.Strēle, S.Rozīte, Ģ.Briģis // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RĪgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 340.-348.lpp.

Potenciāli zaudētie dzīves gadi cukura diabēta slimniekiem / S.Rozīte, L.Kļaviņa, I.Strēle, Ģ.Briģis // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 406.-414.lpp.

Ādas melanomas medikamentozās terapijas iespējas Latvijā / S.Doniņa, O.Holodņuka, I.Strēle, G.Proboka // Latvijas Ārsts. - Nr.5 (2012), 39.-42.lpp.

High L-carnitine concentrations do not prevent late diabetic complications in type 1 and 2 diabetic patients / I.Konrade, I.Strele, M.Dambrova ...[et al.] // Nutrition Research. - Vol.32, N 5 (2012, May), p.320-327. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rozīte, Santa. Ļaundabīgo audzēju incidence Latvijas cukura diabēta slimnieku populācijā / S.Rozīte, I.Strēle, Ģ.Briģis // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 141.-151.lpp.

Seasonal iodine deficiency in Latvian school children / I.Konrade, M.Dambrova, L.Neimane, I.Strele, A.Lejnieks ...[et al.] // Thyroid. - Vol.22, N 10 (2012, Oct.), p.1088-1089. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Association of reduced glyoxalase 1 activity and painful peripheral diabetic neuropathy in type 1 and 2 diabetes mellitus patients / I.Konrade, I.Strele, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // Journal of Diabetes and Its Complications. - Vol.27, No.3 (2013, May-June), p.262-267. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pildava, Santa. Mirstība no ļaundabīgajiem audzējiem 2. tipa cukura diabēta slimnieku populācijā 2002.-2011. gadā Latvijā salīdzinājumā ar atbilstošiem vispārējās populācijas rādītājiem / S.Pildava, I.Strēle, Ģ.Briģis // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 202.-211.lpp.

A cross-sectional survey of urinary iodine status in Latvia / I.Konrade, L.Neimane, I.Strele, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.50, No.2 (2014), p.124-129. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Dzemdību un jaundzimušo raksturojums ar diabētu komplicētas grūtniecības gadījumā Latvijas populācijā no 2005. līdz 2010.gadam / I.Strēle, I.Zīle, A.Villeruša ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 380.-390.lpp.

Nodrošinājums ar jodu Latvijā – aizmirstas problēmas klīniskās konsekvences : [par joda deficītu un tā novēršanu] / I.Konrāde, M.Dambrova, I.Strēle, L.Neimane, A.Lejnieks ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2014, febr.), 29.-32., 34.-35.lpp.

Pildava, Santa. The mortality of patients with diabetes mellitus in Latvia 2000-2012 / S.Pildava, I.Strele, Ģ.Briģis // Medicina (Kaunas). - Vol.50, No.2 (2014), p.130-136. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Adapted ECHO-7 virus Rigvir immunotherapy (oncolytic virotherapy) prolongs survival in melanoma patients after surgical excision of the tumour in a retrospective study / S.Doniņa, I.Strēle, G.Proboka ...[et al.] // Melanoma Research. - Vol.25, No.5 (2015, Oct.), p.421-426. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Cukura diabēta pacientu mirstība Latvijā no 2000. līdz 2013.gadam / S.Pildava, I.Strēle, Ģ.Briģis, I.Šmate // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2015, janv.), 64.-68.lpp.

Determination of trimethylamine-N-oxide in combination with l-carnitine and γ-butyrobetaine in human plasma by UPLC/MS/MS / M.Dambrova, I.Strele, I.Konrade ...[et al.] // Biomedical Chromatography : BMC. - Vol.29, No.11 (2015, Nov.), p.1670-1674. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Glycaemic control of Type 1 diabetes in clinical practice early in the 21st century : an international comparison / J.A.McKnight, S.H.Wild, I.Strele ...[et al.] // Diabetic Medicine. - Vol.32, No.8 (2015, Aug.), p.1036-1050. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Iodine deficiency during pregnancy : a national cross-sectional survey in Latvia / I.Konrade, I.Strele, V.Veisa, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // Public Health Nutrition. - Vol.18, No.16 (2015, Nov.), p.2990-2997. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Jodsāls īpatsvara novērtējums Latvijas grūtnieču un skolēnu uzturā kā indikators nodrošinājumam ar jodu populācijā / L.V.Neimane, M.Grundmane, I.Strēle, M.Apinis, V.Veisa, A.Lejnieks, I.Konrāde // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 286.-296.lpp.

 

Tēzes​​

 

Association of tight glycaemic control with nine-year mortality in type 2 diabetes patients / I.Strele, S.Rozite, G.Brigis, V.Pirags // Diabetologia. - Vol.53, Suppl.1 (2010, Sept.), p.S66-S67. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lase, I. Hypogonadism, adiposity and diabetes mellitus in men / I.Lase, I.Balcere, I.Strele // Diabet, Nutritie, Risc Cardiometabolic = Diabetes, Metabolism, and the Heart. - N 2 (2010, Sept.), p.78. - The 25th Symposium of the Federation of International Danube-Symposia on Diabetes Mellitus (FID) and the 5th Congress of the Central European Diabetes Association (Cluj-Napoca, Romania, Sept.9-11, 2010) : Abstracts.

Rozīte, Santa. Cukura diabēta un hroniska alkohola lietošanas saistība / S.Rozīte, I.Strēle, Ģ.Briģis // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 97.lpp.

Rozīte, Santa. Cukura diabēta un sirds un asinsvadu slimību cēloņspecifiskā mirstība Latvijā 2000.-2008. gadā / S.Rozīte, I.Strēle, Ģ.Briģis // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 98.lpp.

Rozīte, Santa. Mortality of patients with diabetes mellitus related with heavy alcohol consumption / S.Rozite, I.Strele, G.Brigis // Baltic Public Health Conference 2010 - Accomplishments and Challenges (Tartu, Estonia, Sept.23-25, 2010) : Abstract Book. - Tartu, 2010. - P.73.

Spriņģe, Lauma. Bērnu (0-17 g.v.) netīšo, mājās gūto traumu raksturojums pēc traumas smaguma pakāpes / L.Spriņģe, I.Strēle, A.Villeruša // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 122.lpp.

Strēle, Ieva. Relative mortality of diabetes patients in Latvia, 2002-2006 : [abstract] / I.Strele, S.Rozite, G.Brigis // 45th Annual Meeting of the European Diabetes Epidemiology Group of the EASD (Porto Heli, Greece, May 15-18, 2010). - Porto Heli, 2010. - P.98.

Changes in urinary iodine status following 10-year voluntary salt iodization in Latvia / I.Konrade, M.Dambrova, L.Neimane, I.Strele, A.Lejnieks ...[et al.] // Endocrine Abstracts. - Vol.26, (2011), abstr. P425. - 13th European Congress of Endocrinology (Rotterdam, the Netherlands, Apr.30-May 4, 2011) : [Abstracts].

Khalangot, M. Antropometric comparisons in type 2 diabetes patients, related to populations with different social experience / M.Khalangot, I.Strele // Journal of Epidemiology & Community Health. - Vol.65, Suppl.1 (2011, Aug.), p.A258. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Nodrošinājums ar jodu Latvijā : kas mainījies 10 gados / I.Konrāde, I.Strēle, L.Neimane, M.Dambrova, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 165.lpp.

Nodrošinājums ar jodu Latvijā : situācija 2011.gadā / I.Konrāde, I.Strēle, L.V.Neimane, M.Dambrova, A.Lejnieks ...[u.c.] // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 50.lpp.

Rozīte, Santa. Cukura diabēta prevalences rādītāji 2000.-2009. gadā / S.Rozīte, I.Strēle, Ģ.Briģis // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 92.lpp.

Socioeconomic status and mortality among people with diabetes mellitus in Latvia / I.Strele, G.Brigis, S.Rozite ...[et al.] // Journal of Epidemiology & Community Health. - Vol.65, Suppl.1 (2011, Aug.), p.A302. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Strēle, Ieva. Pre-existing type 2 diabetes and mortality of cancer patients in Latvia / I.Strele, S.Pildava, G.Brigis // Diabetologia. - Vol.55, Suppl.1 (2012, Oct.), p.S286. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Strēle, Ieva. Pregnancy outcomes in women with diabetes in Latvia, 2005-2009 : [abstract] / I.Strele, I.Zile, A.Villerusa // 47th Annual Meeting of the European Diabetes Epidemiology Group (Swansea, UK, May 12-15, 2012). - Swansea, 2012. - P.18.

Adverse influence of the number of smoked cigarettes per day on blood pressure and lipid level in adolescents with obesity : [abstract] / I.Dzivite-Krisane, I.Strele, D.Gardovska ...[et al.] // Hormone Research in Paediatrics. - Vol.80, Suppl.1 (2013), p.251. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Hronisku totālu koronāro artēriju oklūziju invazīvas ārstēšanas metožu salīdzinājums / I.Strēle, A.Lejnieks, A.Strēlnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 105.lpp.

Iodine deficiency and health [Elektroniskais resurss] / L.Neimane, I.Konrade, I.Strele, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.10, on CD-ROM.

Lipīdu profila izmaiņas smēķējošiem pusaudžiem ar aptaukošanos / I.Strēle, D.Gardovska, I.Džīvīte-Krišāne ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 214.lpp.

The number of smoked cigarettes per day influence adverse blood pressure and lipid levels in adolescents with obesity : [abstract] / I.Dzivite-Krisane, I.Strele, D.Gardovska ...[et al.] // Hormone Research in Paediatrics. - Vol.80, Suppl.1 (2013), p.249. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Accuracy of recording of pregestational diabetes in the Latvian Birth Register / I.Strele, A.Villerusa, E.Tetere ...[et al.] // 49th Annual Meeting of the European Diabetes Epidemiology Group (Cagliari, Italy, March 29-Apr.1, 2014) : [Abstracts]. - Cagliari, 2014. - P.73.

Diabetes in patients undergoing percutaneous coronary intervention is associated with higher trimethylamine N-oxide plasma levels independently of carnitine / M.Dambrova, I.Strele, I.Konrade ...[et al.] // The 29th Congress of the Federation of the International Danube Symposia on Diabetes mellitus (Jurmala, Latvia, June 24-28, 2014) : Book of Abstracts. - Jurmala, 2014. - P.39.

Evaluation of the risk of dyslipidemia in adolescents with obesity [Elektroniskais resurss] : [abstract] / J.Gailite, I.Strele, R.Erts, D.Gardovska, I.Dzivite-Krisane ...[et al.] // 53rd Annual European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) Meeting (Dublin, Ireland, Sept.18-20, 2014) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Dublin, 2014. - Abstr. No.P-D-2-2-385. - Resurss aprakstīts 2015.g. 17.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://espe2014abstracts.eurospe.org/hrp/0082/hrp0082p2-d2-…

Kožinova, Olga. Funkcionālās neatkarības līmeni ietekmējošo faktoru analīze personām pēc insulta / O.Kožinova, I.Strēle // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 340.lpp.

Maternal diabetes and pregnancy outcomes in the Latvian population 2007-2012 / E.Tetere, I.Strele, A.Villerusa ...[et al.] // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 79.lpp.

Nepietiekams iedzīvotāju nodrošinājums ar jodu Latgalē un Vidzemē / L.Neimane, M.Makrecka, I.Strēle, A.Lejnieks, M.Dambrova, I.Konrāde ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 116.lpp.

Nepietiekams joda nodrošinājums grūtniecēm Latvijā / I.Konrāde, I.Strēle, V.Veisa, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 92.lpp.

Nepietiekams nodrošinājums ar jodu grūtniecēm Latvijā / I.Konrāde, M.Makrecka, I.Strēle, V.Veisa, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 121.lpp.

Preterm birth risk factors - retrospective cohort study in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Strele, A.Villerusa, I.Zile ...[et al.] // The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine [Elektroniskais resurss]. - Vol.27, Suppl.1 (2014, June), p.388. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://informahealthcare.com/toc/jmf/27/S1

A population based study of newly diagnosed multiple myeloma patients in Latvia (2007-2009 years) / D.Auzina, S.Lejniece, J.Nazarovs, I.Strele // Haematologica. - Vol.100, Suppl.1 (2015, June), p.518. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Diabetes is associated with higher trimethylamine N-oxide plasma levels / I.Konrade, M.Dambrova, I.Strele ...[et al.] // Drug Discovery Conference (Riga, Latvia, Aug.27-29, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.116. - T.p. The 5th World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension (Istanbul, Turkey, Nov.5-7, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Istanbul, 2015. - 1 p. - Pieejams tiešsaistē : http://www.codhy.com/2015/Uploads/Editor/PDF/POSTER1/49.pdf

Izdzīvotības analīze pacientiem ar mielomas slimību / D.Auziņa, I.Strēle, S.Lejniece, J.Nazarovs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 264.lpp.

Joda nodrošinājuma un vairogdziedzera funkcijas saistība ar grūtniecības iznākumu / V.Veisa, I.Konrāde, I.Strēle, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 175.lpp.

Širina, Inga. Papildu uztura uzsākšanas vecums zīdaiņiem un tā saistība ar zīdīšanas ilgumu / I.Širina, I.Strēle, D.Gardovska // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 104.lpp.

Trimetilamīna-N-oksīds – L-karnitīna metabolīts un jauns kardiometabolo risku marķieris / M.Dambrova, I.Konrāde, I.Strēle, R.Vilšķērsts ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 50.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs
Olafs Brūvers
Docētājs, Vadītājs
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja
Lauma Spriņģe
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētnieka p. i.
Uģis Ciematnieks
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Kristaps Circenis
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs, Docētājs