Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Asociētais profesors

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

2007 - 2017

Docents

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

2004 - 2007

Lektors

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

2001 - 2007

Ārsts-endokrinologs

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

Izglītība

1999 - 2007

Dr. med.; specialitāte – sabiedrības veselība

Rīgas Stradiņa universitāte

Promocijas darba nosaukums "Cukura diabēta pacientu sociāli ekonomiskā stāvokļa ietekme uz glikēmijas kontroli"; promocijas darba vadītājs: prof.Ģ.Briģis

2003 - 2005

Sociālo zinātņu maģistra grāds Eiropas studiju programmā

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte

1997 - 2001

Internista kvalifikācija, Endokrinologa kvalifikācija

Latvijas Medicīnas Akadēmija, Pēcdiploma izglītības fakultāte

1991 - 2001

Ārsta diploms

Latvijas Medicīnas Akadēmija, Medicīnas fakultāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2017.g. 4.-6 . maijs: 1st EASD Advanced Postgraduate Course in Clinical Diabetes, Tallina, Igaunija

2016.g. 17.-22. jūnijs: Statistical Practice in Epidemiology using R, Tartu Universitātes, Tartu, Igaunija

2014.g. 5.-16. maijs: IEA kurss "International Course in Epidemiological Methods", Viļņa, Lietuva

2013.g. 18.-22. novembris: Health Economics for Public Health Research, Nordic School of Public health, Gēteborga, Zviedrija

2013.g. 15.-16. janvāris: Introduction to Stata, Bristoles Universitāte, Bristole (Apvienotā Karaliste)

2012.g. 24.-28.augusts: Baltijas-Ziemeļvalstu-Ukrainas darba seminārs apsekojumu statistikā, Valmiera, Latvija

2011.g. 7.augusts: IEA kurss "New Directions and Recent Developments in Epidemiologic Research", Edinburga, Skotija

2010.g. 7.-9.jūnijs: Rates and Survival Analysis: Poisson, Cox and Parametric Regression Models. Bristoles Universitāte, Bristole (Apvienotā Karaliste)

2009.g. 12.-16.janvāris: Effective Scientific Writing and Presenting, Nordic School of Public health, Gēteborga, Zviedrija

2008.g. februāris - marts: Register-based Epidemiology, Nordic School of Public health, Gēteborga, Zviedrija

2006.g. decembris: Lifestyle Epidemiology, Nordic School of Public health, Gēteborga, Zviedrija

2005.g. augusts - septembris: Statistical methods in epidemiology, Nordic School of Public health, Gēteborga, Zviedrija

2005.g. maijs: Training in Ethical Issues in Health Research, Dubrovņiki, Horvātija

2005.g. maijs: EFES Regional Postgraduate Course in Clinical Endocrinology, Jūrmala, Latvija

2004.g. novembris: 3rd EFES Regional Postgraduate Course in Endocrinology, Prāga, Čehija

2003.g. maijs: 10th EFES Postgraduate Clinical Endocrinology Course, Rīga, Latvija

2001.g. aprīlis: EFES Regional Postgraduate Course in Clinical Endocrinology, Kauņa, Lietuva

2000.g. oktobris: 7th EFES Postgraduate Course in Clinical Endocrinology, Delfi, Grieķija

1999.g. jūlijs: 7th Cambridge Seminar on the Epidemiology and Public Health Aspects of Diabetes Mellitus, Kembridža, Apvienotā Karaliste

1998.g. novembris: EFES Regional Postgraduate Course in Clinical Endocrinology, Tartu, Igaunija

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  • ​Cukura diabēta epidemioloģija, cukura diabēta pacientu mirstība,, cukura diabēta pacientu saslimstība ar ļaundabīgiem audzējiem
  • Slimību statistika, slimību reģistri

 

Izstrādātie studiju kursi

 

​Reģistru izmantošana pētniecībā

 

Vadītie studiju kursi

Epidemioloģija I

Reģistru izmantošana pētniecībā

Sabiedrības veselība

Epidemioloģija

Pētniecības metodoloģija un epidemioloģija

Docētie studiju kursi

Epidemioloģija

Epidemioloģija I

Epidemioloģija II

Farmakoekonomika, epidemioloģija un veselības aprūpes organizācija

Reģistru izmantošana pētniecībā

Sabiedrības veselība

Sabiedrības veselība un epidemioloģija

Bakalaura darbs

Kursa darbs

Maģistra darbs

Pētnieciskais darbs

Projekti

 

  • "1. un 2. tipa cukura diabēta klīniskās kompensācijas sociālās, dzīvesveida un veselības aprūpes sistēmas determinantes Latvijā", Rīgas Stradiņa universitāte, 2000.-2004.
  • „Cukura diabēta pacientu mirstība un to determinējošie faktori Latvijā" un „Cukura diabēta apmācības un glikēmijas paškontroles ietekme uz cukura diabēta metabolisko kontroli", Rīgas Stradiņa universitāte, 2007.
  • „Cukura diabēta pacientu mirstības rādītāji un nāves cēloņi Latvijā", Rīgas Stradiņa universitāte, 2008.
  • "Ten D by Night (Desmit D naktī)" No A/101085, Eiropas Savienības Sabiedrības veselības atbildīgā aģentūras (Public Health Executive Agency PHEA) Kopienas aktivitāšu programma sabiedrības veselības jomā (2003.- 2008.): 2008.-2010.
  • "Diabēta komplikāciju izpēte un kardiovaskulāro preparātu bioloģiskā aktivitāte" (Valsts Pētījumu programmas 3.4.apkšprojekts): 2012.-2013.
  • Valsts pētījumu programmas "Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE)" projekta "Diabēta un kardiovaskulāro komplikāciju molekulārie mehānismi, farmakoģenētika un jauni ārstniecības līdzekļi" apakšprojekts Nr.5.2.4.: 2014.-2017.
  • „Towards the elimination of iodine deficiency and preventable thyroid-related diseases in Europe – Euthyroid" (Horizon2020 programma): 2015.-2018.
  • Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts "Ārvides un ģenētisko faktoru mijiedarbība vairogdziedzera autoimūno slimību imunoloģiskās attīstības mehānismos" lzp-2018/2- 0059: no 2019. gada

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas Endokrinologu asociācija

Latvijas Sabiedrības veselības asociācija

Latvijas Statistiķu asociācija

Eiropas Diabēta pētniecības asociācija (EASD)

Eiropas Diabēta epidemioloģijas grupa (EDEG)

Starptautiskā epidemioloģijas asociācija (IEA)

Epidemioloģijas pētniecības biedrība (SER)

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Chronic total coronary artery occlusion recanalisation with percutaneous coronary intervention - Single centre 10-year experience / I.Strele, I.Kurcalte, A.Lejnieks ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.72, No.1 (2018), p.1-8. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Eating patterns and food choices of Latvian infants during their first year of life / I.Sirina, I.Strele, I.Siksna, D.Gardovska // Medicina (Kaunas). - Vol.54, No.1 (2018), article No.7. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pre-existing diabetes mellitus and all-cause mortality in cancer patients : a register-based study in Latvia / I.Strele, U.Kojalo, J.Vilmanis, G.Brigis ...[et al.] // Acta Oncologica. - Vol.57, No.7 (2018, July), p.973-982. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Iodine deficiency in Latvia : current status and need for national recommendations / I.Konrade, I.Strele, V.Veisa, D.Rezeberga, A.Lejnieks, L.Neimane, M.Dambrova ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.71, No.6 (2017), p.401-407. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Meat and meat product consumption among infants in Latvia / I.Širina, I.Strēle, I.Siksna, D.Gardovska // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.71, No.6 (2017), p.419-422. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Diabetes is associated with higher trimethylamine N-oxide plasma levels / M.Dambrova, I.Strele, I.Konrade ...[et al.] // Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes. - Vol.124, No.4 (2016, Apr.), p.251-256. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Zīdīšanas ilgums un papilduztura ieviešanas vecums zīdaiņiem Latvijā / I.Širina, I.Strēle, I.Siksna, D.Gardovska // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 220.-230.lpp.

Adapted ECHO-7 virus Rigvir immunotherapy (oncolytic virotherapy) prolongs survival in melanoma patients after surgical excision of the tumour in a retrospective study / S.Doniņa, I.Strēle, G.Proboka ...[et al.] // Melanoma Research. - Vol.25, No.5 (2015, Oct.), p.421-426. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Cukura diabēta pacientu mirstība Latvijā no 2000. līdz 2013.gadam / S.Pildava, I.Strēle, Ģ.Briģis, I.Šmate // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2015, janv.), 64.-68.lpp.

Determination of trimethylamine-N-oxide in combination with l-carnitine and γ-butyrobetaine in human plasma by UPLC/MS/MS / M.Dambrova, I.Strele, I.Konrade ...[et al.] // Biomedical Chromatography : BMC. - Vol.29, No.11 (2015, Nov.), p.1670-1674. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Glycaemic control of Type 1 diabetes in clinical practice early in the 21st century : an international comparison / J.A.McKnight, S.H.Wild, I.Strele ...[et al.] // Diabetic Medicine. - Vol.32, No.8 (2015, Aug.), p.1036-1050. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Iodine deficiency during pregnancy : a national cross-sectional survey in Latvia / I.Konrade, I.Strele, V.Veisa, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // Public Health Nutrition. - Vol.18, No.16 (2015, Nov.), p.2990-2997. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Jodsāls īpatsvara novērtējums Latvijas grūtnieču un skolēnu uzturā kā indikators nodrošinājumam ar jodu populācijā / L.V.Neimane, M.Grundmane, I.Strēle, M.Apinis, V.Veisa, A.Lejnieks, I.Konrāde // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 286.-296.lpp.

A cross-sectional survey of urinary iodine status in Latvia / I.Konrade, L.Neimane, I.Strele, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.50, No.2 (2014), p.124-129. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Dzemdību un jaundzimušo raksturojums ar diabētu komplicētas grūtniecības gadījumā Latvijas populācijā no 2005. līdz 2010.gadam / I.Strēle, I.Zīle, A.Villeruša ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 380.-390.lpp.

Nodrošinājums ar jodu Latvijā – aizmirstas problēmas klīniskās konsekvences : [par joda deficītu un tā novēršanu] / I.Konrāde, M.Dambrova, I.Strēle, L.Neimane, A.Lejnieks ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2014, febr.), 29.-32., 34.-35.lpp.

Pildava, Santa. The mortality of patients with diabetes mellitus in Latvia 2000-2012 / S.Pildava, I.Strele, Ģ.Briģis // Medicina (Kaunas). - Vol.50, No.2 (2014), p.130-136. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Association of reduced glyoxalase 1 activity and painful peripheral diabetic neuropathy in type 1 and 2 diabetes mellitus patients / I.Konrade, I.Strele, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // Journal of Diabetes and Its Complications. - Vol.27, No.3 (2013, May-June), p.262-267. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pildava, Santa. Mirstība no ļaundabīgajiem audzējiem 2. tipa cukura diabēta slimnieku populācijā 2002.-2011. gadā Latvijā salīdzinājumā ar atbilstošiem vispārējās populācijas rādītājiem / S.Pildava, I.Strēle, Ģ.Briģis // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 202.-211.lpp.

 

Tēzes​​

 

Kojalo, Una. The impact of administrative reforms on quality of cancer registration : an example of Latvian Cancer Registry [Elektroniskais resurss] : [abstract] / U.Kojalo, S.Pildava, I.Strele // ENCR (European Network of Cancer Registries) Scientific Meeting (Copenhagen, Denmark, Sept.26-28, 2018) [Elektroniskais resurss] : Poster Presentations. - Copenhagen, 2018. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2018.g. 17.dec. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://encr.eu/sites/default/files/2018-ENCR-Conference/Ko…

Strēle, Ieva. Educational attainment and diabetes prevalence in Latvia : results from population health interview surveys in 2008 and 2014 / I.Strele // 53rd Annual Meeting of the European Diabetes Epidemiology Group (EDEG) (Helsingor, Denmark, Apr.21-24, 2018) : Abstract Book. - Helsingor, 2018. - P.88.

Vai nodrošinājums ar jodu grūtniecības laikā pēdējos gados ir uzlabojies ? / V.Veisa, I.Konrāde, I.Kalere, I.Strele, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 8. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress (Rīga, Latvija, 2018.g. 20.-21.apr.) : kongresa tēzes. - Rīga, 2018. - [1 lpp.]

Vai voluntāra joda papildināšana uzturā ir efektīva stratēģija nodrošinājumam ar jodu grūtniecības pirmajā trimestrī? / I.Konrāde, V.Veisa, I.Kalere, I.Strēle, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 60.lpp.

Diuretic use is associated with higher plasma trimethylamine-N-oxide levels / G.Latkovskis, I.Strēle, M.Dambrova ...[et al.] // International Medical Section : 75th Conference of the University of Latvia : Book of Abstracts = Medicīnas sekcija : Latvijas Universitātes 75.zinātniskā konference (Rīga, Latvija, 2017.g. 24.febr.) : tēžu krājums / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2017. - 48.lpp.

Iodine-rich food consumption in age groups of the Latvian adult population from 1998 to 2014 / I.Strele, I.Konrade, I.Gobina, A.Villerusa ...[et al.] // European Thyroid Journal. - Vol.6, Suppl.1 (2017), p.112. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Jodu saturošu uztura produktu lietošanas paradumi Latvijā divdesmit gadu laikā / I.Strēle, I.Konrāde, I.Gobiņa, A.Villeruša ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 175.lpp.

Pre-existing diabetes and all-cause mortality of cancer patients : a register-based study in Latvia / I.Strele, U.Kojalo, J.Vilmanis, G.Brigis ...[et al.] // Diabetologia. - Vol.60, Suppl.1 (2017, Sept.), p.S563. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Infant feeding habits in Latvia / I.Sirina, I.Strele, I.Siksna, D.Gardovska // 2nd International Conference "Nutrition and health" (Riga, Latvia, Oct.5-7, 2016) : Conference Program and Book of Abstracts / University of Latvia, Latvia University of Agriculture, Riga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P.47.

Iodine deficiency in Latvia : current status and need for national recommendations / I.Konrade, I.Strele, V.Veisa, D.Rezeberga, A.Lejnieks, L.Neimane, M.Dambrova ...[et al.] // 2nd International Conference "Nutrition and health" (Riga, Latvia, Oct.5-7, 2016) : Conference Program and Book of Abstracts / University of Latvia, Latvia University of Agriculture, Riga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P.39.

Joda deficīts grūtniecēm teritoriālā griezumā un tā saistība ar intelektuālo attīstību bērniem Latvijā / D.Ražuka-Ebele, I.Strēle, I.Konrāde ...[et al.] // Latvijas Universitātes 74. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2016.g. 19.febr.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2016. - 69.-70.lpp.

Meat and meat product consumption among infants in Latvia / I.Sirina, I.Strele, I.Siksna, D.Gardovska // 2nd International Conference "Nutrition and health" (Riga, Latvia, Oct.5-7, 2016) : Conference Program and Book of Abstracts / University of Latvia, Latvia University of Agriculture, Riga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P.82.

Piena un piena produktu lietošanas paradumi zīdaiņiem Latvijā / I.Širina, I.Strēle, I.Siksna, D.Gardovska // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 57.lpp.

Trimethylamine-N-oxide level of patients with metabolic syndrome / I.Konrade, I.Strele, M.Dambrova ...[et al.] // 12th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists (Warsaw, Poland, May 12-15, 2016) : Abstracts. - Warsaw, 2016. - P.151.

Trimetilamonija oksīda līmenis pacientiem ar metabolisko sindromu / I.Konrāde, I.Strēle, M.Dambrova ...[et al.] // Latvijas Universitātes 74. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2016.g. 19.febr.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2016. - 79.lpp.

A population based study of newly diagnosed multiple myeloma patients in Latvia (2007-2009 years) / D.Auzina, S.Lejniece, J.Nazarovs, I.Strele // Haematologica. - Vol.100, Suppl.1 (2015, June), p.518. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Diabetes is associated with higher trimethylamine N-oxide plasma levels / I.Konrade, M.Dambrova, I.Strele ...[et al.] // Drug Discovery Conference (Riga, Latvia, Aug.27-29, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.116. - T.p. The 5th World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension (Istanbul, Turkey, Nov.5-7, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Istanbul, 2015. - 1 p. - Pieejams tiešsaistē : http://www.codhy.com/2015/Uploads/Editor/PDF/POSTER1/49.pdf

Izdzīvotības analīze pacientiem ar mielomas slimību / D.Auziņa, I.Strēle, S.Lejniece, J.Nazarovs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 264.lpp.

Joda nodrošinājuma un vairogdziedzera funkcijas saistība ar grūtniecības iznākumu / V.Veisa, I.Konrāde, I.Strēle, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 175.lpp.

Širina, Inga. Papildu uztura uzsākšanas vecums zīdaiņiem un tā saistība ar zīdīšanas ilgumu / I.Širina, I.Strēle, D.Gardovska // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 104.lpp.

Trimetilamīna-N-oksīds – L-karnitīna metabolīts un jauns kardiometabolo risku marķieris / M.Dambrova, I.Konrāde, I.Strēle, R.Vilšķērsts ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 50.lpp.

Accuracy of recording of pregestational diabetes in the Latvian Birth Register / I.Strele, A.Villerusa, E.Tetere ...[et al.] // 49th Annual Meeting of the European Diabetes Epidemiology Group (Cagliari, Italy, March 29-Apr.1, 2014) : [Abstracts]. - Cagliari, 2014. - P.73.

Diabetes in patients undergoing percutaneous coronary intervention is associated with higher trimethylamine N-oxide plasma levels independently of carnitine / M.Dambrova, I.Strele, I.Konrade ...[et al.] // The 29th Congress of the Federation of the International Danube Symposia on Diabetes mellitus (Jurmala, Latvia, June 24-28, 2014) : Book of Abstracts. - Jurmala, 2014. - P.39.

Evaluation of the risk of dyslipidemia in adolescents with obesity [Elektroniskais resurss] : [abstract] / J.Gailite, I.Strele, R.Erts, D.Gardovska, I.Dzivite-Krisane ...[et al.] // 53rd Annual European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) Meeting (Dublin, Ireland, Sept.18-20, 2014) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Dublin, 2014. - Abstr. No.P-D-2-2-385. - Resurss aprakstīts 2015.g. 17.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://espe2014abstracts.eurospe.org/hrp/0082/hrp0082p2-d2-…

Kožinova, Olga. Funkcionālās neatkarības līmeni ietekmējošo faktoru analīze personām pēc insulta / O.Kožinova, I.Strēle // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 340.lpp.

Maternal diabetes and pregnancy outcomes in the Latvian population 2007-2012 / E.Tetere, I.Strele, A.Villerusa ...[et al.] // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 79.lpp.

Nepietiekams iedzīvotāju nodrošinājums ar jodu Latgalē un Vidzemē / L.Neimane, M.Makrecka, I.Strēle, A.Lejnieks, M.Dambrova, I.Konrāde ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 116.lpp.

Nepietiekams joda nodrošinājums grūtniecēm Latvijā / I.Konrāde, I.Strēle, V.Veisa, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 92.lpp.

Nepietiekams nodrošinājums ar jodu grūtniecēm Latvijā / I.Konrāde, M.Makrecka, I.Strēle, V.Veisa, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 121.lpp.

Preterm birth risk factors - retrospective cohort study in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Strele, A.Villerusa, I.Zile ...[et al.] // The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine [Elektroniskais resurss]. - Vol.27, Suppl.1 (2014, June), p.388. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://informahealthcare.com/toc/jmf/27/S1

Adverse influence of the number of smoked cigarettes per day on blood pressure and lipid level in adolescents with obesity : [abstract] / I.Dzivite-Krisane, I.Strele, D.Gardovska ...[et al.] // Hormone Research in Paediatrics. - Vol.80, Suppl.1 (2013), p.251. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Hronisku totālu koronāro artēriju oklūziju invazīvas ārstēšanas metožu salīdzinājums / I.Strēle, A.Lejnieks, A.Strēlnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 105.lpp.

Iodine deficiency and health [Elektroniskais resurss] / L.Neimane, I.Konrade, I.Strele, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.10, on CD-ROM.

Lipīdu profila izmaiņas smēķējošiem pusaudžiem ar aptaukošanos / I.Strēle, D.Gardovska, I.Džīvīte-Krišāne ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 214.lpp.

The number of smoked cigarettes per day influence adverse blood pressure and lipid levels in adolescents with obesity : [abstract] / I.Dzivite-Krisane, I.Strele, D.Gardovska ...[et al.] // Hormone Research in Paediatrics. - Vol.80, Suppl.1 (2013), p.249. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kontakti

Kolēģi

Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Anda Brinkmane
Katedras vadītāja, Docētāja, Pētniece
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Egita Senakola
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Pētniece
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas vadītāja, Vadītāja, Projektu vadītāja
Andrejs Ivanovs
Vadītājs, Vadošais pētnieks
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Elita Poplavska
Docētāja, Vadošā pētniece
Jeļena Vrubļevska
Docētāja, Vadošā pētniece
Lauma Spriņģe
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Pētniece
Inese Stars
Docētāja, Pētniece
Jana Žodžika
Docētāja, Pētniece
Alise Čurkste
Biroja vadītāja
Ina Svilāne
Biroja vadītāja