Skip to main content

Work experience

2019 - Present

Acting Assistant

Rīga Stradiņš University, Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology

2015 - Present

Acting Assistant

Rīga Stradiņš University, Faculty of Medicine, Department of Infectology and Dermatology

Education and training

2012 - Present

Dr.med.

Rīga Stradiņš University

Achievements

Field of research

Cutaneous Lichen planus clinical, morphological and dermoscopicar research.​

Lectured study course

Clinical infectious diseases with the Social Work patients, clients with special medical problems

Dermatovenerology

Dermatovenerology (Pathology Visualisation, Modern Diagnostics, Therapy Possibilities)

Infectious Diseases

Infectology and Dermatology

Dermatology

Research Paper

Supervised and reviewed student research papers

Reviewed:

Master's theses: 1

Memberships

Member of Latvian Association of Dermatovenereologists​​

Member of European Academy of Dermatology and Venereology​

Publications

Research articles​​

Eradication of damaged keratinocytes in cutaneous lichen planus forms demonstrated by evaluation of epidermal and follicular expression of CK15, indices of apoptosis and regulatory protein S100 / I.Upeniece, V.Groma, S.Skuja, V.Cauce // Polish Journal of Pathology. - Vol.67, No.3 (2016, Sept.), p.258-269. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Strutojoša hidradenīta/inversās aknes ārstēšana, balstoties uz pierādījumiem un Eiropas strutojoša hidradenīta ārstēšanas vadlīnijām / J.Ķīsis, A.Balcere, R.Karls, I.Upeniece ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2016, sept.), 26.-33.lpp.

Mikažāns, Ingmārs. Ādas lichen planus ārstēšanas iespējas un taktika / I.Mikažāns, I.Upeniece // Medicus Bonus. - Nr.22 (2015, jūl./aug./sept.), 26.-28.lpp.

Upeniece, Ilze. Ādas lichen planus : klīniskie aspekti un ārstēšanas iespējas : [par plakanās ēdes diagnostiku un ārstēšanu] / I.Upeniece, I.Mikažāns // Latvijas Ārsts. - Nr.5 (2015, maijs), 50.-53.lpp.

Abstracts​​

Upeniece, Ilze. Slimības aktivitātes iedalījums pacientiem ar ādas lichen planus / I.Upeniece, I.Mikažāns, V.Groma // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 249.lpp.

Upeniece, Ilze. Ādas lichen planus klīniski morfoloģiskais raksturojums / I.Upeniece, I.Mikažāns, V.Groma // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 297.lpp.

Upeniece, Ilze. Strutojošs hidradenīts - 4 klīnisko gadījumu analīze ar izteiktu slimības gaitu [Elektroniskais resurss] : tēzes / I.Upeniece, K.Snipe // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 5.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Upeniece, Ilze. Ādas lichen planus klīniskais raksturojums : 116 klīnisko gadījumu analīze / I.Upeniece, I.Mikažāns, V.Cauce // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 23.lpp.

Upeniece, Ilze. Classic lichen planopilaris : a comparison of two cases / I.Upeniece, I.Mikažāns, D.Tjunīte // 13th Congress of BADV (Baltic Association of Dermatovenerologists) (Riga, Latvia, July 21-23, 2016) : Final Program and Abstract Book / Baltic Association of Dermatovenerologists. - Riga, 2016. - P.81-82.

Upeniece, Ilze. Epidermas ultrastrukturālās izmaiņas ādas lichen planus gadījumā un atrades korelācija ar MMP-9 ekspresiju / I.Upeniece, V.Groma // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 24.lpp.

Lichen planus affecting Latvian adults : clinical, dermoscopical and histopathological data / I.Upeniece, V.Groma, I.Mikazans, V.Cauce // Continental Dermatology. - Vol.1, No.1, Suppl.1 (2015, Sept.), p.54. - 5th EAAD (Euro-Asian Association of Dermatovenerologists) Congress "United for dermatology" (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2015) : Programme and Abstracts Book.

Upeniece, Ilze. Cutaneous lichen planus : histopathological observations / I.Upeniece, V.Groma // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.130.

New implications in understanding the pathogenesis of lichen planopilaris / I.Upeniece, V.Groma, S.Skuja, L.Bondare, V.Cauce, I.Mikazans, I.Hartmane // 12th BADV (Baltic Association of Dermatovenerologists) Congress (Riga, Latvia, May 30-31, 2014) : Final Programme and Abstract Book / Baltic Association of Dermatovenerologists. - Riga, 2014. - P.58.

Programmēta keratinocītu nāve Lichen planopilaris gadījumā / I.Upeniece, V.Groma, I.Mikažāns, S.Skuja // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 53.lpp.

Lichen ruber planus histopathology / I.Upeniece, I.Mikazans, V.Groma, I.Hartmane // 11th Congress of the Baltic Association of Dermatovenerologists (Kaunas, Lithuania, Oct.17-19, 2013) : Final Programme and Abstract Book. - Kaunas, 2013. - P.76-77.

Upeniece, Ilze. Lichen planopilaris pathomorphology, MMP-9 expression and its relevance in understanding of pathogenesis / I.Upeniece, V.Groma, S.Skuja // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.62.

Contacts

Colleagues

Alexander Lerner
Visiting professor
Aigars Pētersons
Rector, Academic Staff
Ludmila Vīksna
Head of the Department, Academic Staff, Chair, Convent of Councillors
Guntis Bahs
Vice-Rector for Health Studies, Academic Staff
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Pēteris Tretjakovs
Head of the Department, Head of Study Programme
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Dace Rezeberga
Head of the Department, Academic Staff
Ilze Štrumfa
Head of the Department, Academic Staff
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Gaida Krūmiņa
Academic Staff