Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2005 - pašlaik

Docents

Medicīnas vēstures institūts

2008 - pašlaik

Viesdocents

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

1990 - 2011

Galvenais speciālists

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Izglītība

2001 - 2004

Dr.med. (medicīnas vēsturē)

Rīgas Stradiņa universitāte

Promocijas darbs "Slimo kases Latvijā 1920.-1940.g." (vadītājs prof. J.Salaks)

1994 - 1996

Vēstures maģistrs

Latvijas Universitāte

1985 - 1991

Vēsturnieks, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzējs

Latvijas Universitāte

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2010 - Krievijas tautu draudzības universitāte, Maskava - medicīnas vēstures kursi

1995 - M.Lestradenes (Nīderlande) kursi muzeoloģijā

Pētniecības darbības virzieni

Latvijas medicīnas vēsture

Izstrādātie studiju kursi

Medicīnas vēsture​​

Vadītie studiju kursi

Medicīnas un dzīvības zinātņu vēsture

Medicīnas vēsture

Docētie studiju kursi

Medicīnas un dzīvības zinātņu vēsture

Medicīnas vēsture

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

vadītie:

bakalaura darbi: 1

recenzētie:

promocijas darbi: 1

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

2006 - pašlaik

​Latvijas Medicīnas vēsturnieku apvienības vadītāja

2001-2015

Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) informācijas centra vadītāja Rīgā

Publikācijas

Raksti​​

Pozemkovska, Maija. Vladislavs Korzāns - medicīnas izglītībai veltīts mūžs / M.Pozemkovska, A.Ērglis // Profesors Vladislavs Korzāns : cilvēks un rektors / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2015. - 25.-94.lpp.

Pozemkovska, Maija. Divi leģendāri Ludzas ārsti / M.Pozemkovska // Lauku ārstniecība Latvijā : atskats un vērtējums : medicīnas vēstures simpozijs (Rīga, 2013.g. 18.septembrī) : tēzes un raksti / [redaktori : A.Ērglis, E.Platkājis ; sastādītājs A.Vīksna]. - Rīga, 2013. - 74.-75.lpp.

Pozemkovska, Maija. Arnim Vīksnam - 70 : [par medicīnas vēsturnieku prof. Arni Vīksnu, 1942] / M.Pozemkovska // Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienības (LĀZA) Apkārtraksts. - Nr.161 (2012, Apr.), 44.lpp.

Pozemkovska, Maija. Paliekošais un aizejošais : LĀZA -65 / M.Pozemkovska // Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienības (LĀZA) Apkārtraksts. - Nr.161 (2012, Apr.), 30.lpp.

Pozemkovska, Maija. Jānim Šulcam - 125 : [par ķirurgu prof. J.Šulcu, 1885-1979] / M.Pozemkovska // Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienības (LĀZA) Apkārtraksts. - Nr.159/160 (2011, Apr.), 29.-31.lpp.

Pozemkovska, Maija. Mirušo Latvijas un latviešu ārstu saraksts. Pirmais turpinājums: 2005-2009 / M.Pozemkovska, A.Vīksna // Acta Medico-Historica Rigensia. - 9.sēj. (2010), 376.-401.lpp. - Kopsav. angļu val.

Tēzes​​

Pozemkovska, Maija. Paula Stradiņa māsas un viņu loma medicīnas vēsturē / M.Pozemkovska // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 346.lpp.

Pozemkovska, Maija. Establishment of the Latvian Biology Association and its importance in the history of medicine / M.Pozemkovska // Historiae Scientiarum Baltica 2015 : Abstracts of the XXVII International Baltic Conference on the History of Science (Riga/Jelgava, Latvia, Oct.1-2, 2015). - Riga ; Jelgava : Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, 2015. - P.43-44.

Pozemkovska, Maija. Gaston Backman and Latvia / M.Pozemkovska // The 25th Nordic Medical History Congress (Reykjavík, Iceland, Aug.12-16, 2015) : [Abstracts]. - Reykjavík, 2015. - P.8.

Pozemkovska, Maija. Rīgas Medicīnas institūta rektora Vladislava Korzāna biogrāfijas avoti / M.Pozemkovska // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 453.lpp.

Pozemkovska, Maija. History of medicine as a profession in Latvia / M.Pozemkovska // Historiae Scientiarum Baltica 2014 : Abstracts of the XXVI International Baltic Conference on the History of Science (Helsinki, Finland, Aug.21-22, 2014). - Helsinki, 2014. - P.39-40.

Pozemkovska, Maija. Pirmais Rīgas Medicīnas institūta rektors / M.Pozemkovska, R.Burtneks // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 486.lpp.

Sosārs, Dāvis. Latvijas skolotāju kopējās slimo kases Inčukalna sanatorija (1926-1940) / D.Sosārs, M.Pozemkovska // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 487.lpp.

Pozemkovska, Maija. Ārsta Viktora Strauba memuārgrāmatas - sava laikmeta liecinieces / M.Pozemkovska // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 459.lpp.

Pozemkovska, Maija. Paliekošais un aizejošais latviešu trimdas medicīnā / M.Pozemkovska // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 495.lpp.

Pozemkovska, Maija. The use of pedagogic programmes at museums to train students / M.Pozemkovska // Historiae Scientiarum Baltica 2012 : Abstracts of the XXV International Baltic Conference on the History of Science (Vilnius, Lithuania, Oct.4-6, 2012). - Vilnius, 2012. - P.129-130.

Pozemkovska, Maija. Latvijas medicīnas vēstures izpēte : XXI gadsimts / M.Pozemkovska, A.Vīksna // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 71.lpp.

Pozemkovska, Maija. The Latvian Association of Medical Historians from 1990 to 2010 / M.Pozemkovska, A.Vīksna // Historiae Scientiarum Baltica 2010 : Abstracts of the XXIV International Baltic Conference on the History of Science (Tallinn, Estonia, Oct.8-9, 2010). - Tallinn, 2010. - P.52-53.

Grāmatas un brošūras​​

Latvijas ķirurģijas profesori / sastādītājs un teksta autors A. Vīksna; Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]; redakcijas kolēģija: J. Gardovskis, M. Mihelsons (atbild. red.), A. Vīksna; tekstu un il. gatavojuši arī J. Gardovskis, V. Keris, R. Lācis, A. Pētersons, M. Pozemkovska, R. Rozentāls, A. Skaģers, S. Thora ...[u.c.]. - Rīga, 2010. - 141 lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ineta Lipša
Projekta koordinatore
Līga Hartpenga
Tehniskā asistente