Skip to main content

Work experience

2003 - Present

Full-time higher education teaching professional

Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacology

Organization of the study process

Lecturing

Teaching

2001 - 2003

Part-time higher education teaching professional

Riga Stradiņš university, Department of Pharmacology

1995 - 2001

Medical doctor

''Mucos-Balt" Ltd.

Education and training

2000 - 2003

PhD student

Rīga Stradiņš University

1984 - 1993

Medical Doctors diploma

Rīga Stradiņš University

1973 - 1984

Secondary education diploma

3rd secondary school in Riga

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

2004-2005 University didactics courses

2008 HPLC-Troubleshooting Shimadzu Deutschland GmBH

Field of research

Pathophysiology of inflammation and antiinflammatory drug therapy
Cytokine pharmacology
Pharmacokinetics of antiepileptics and antipsychotics
Pharmacokinetics of antiarrhythmic drugs
Homocysteine pathophysiological research

Lectured study course

Basics of Pharmacology

Clinical Pharmacology

Clinical Pharmacology And Medical Care

Clinical Pharmacology And Medical Care In Obstetrics

Pharmacology

Pharmacotherapy

Practical Pharmacology

Social Pharmacology

Topical Issues in Clinical Pharmacology

Memberships

Member of the Latvian Association of Clinical pharmacologists

Publications

Research articles​​

Duhanova, Aļina. Levodopas lietošanas īpatnības : Parkinsona slimības farmakoterapija / A.Duhanova, M.Zeibārts // Doctus. - Nr.11 (2015, nov.), 36.-39.lpp.

Homocysteine and MTHFR C677T polymorphism in children and adolescents with psychotic and mood disorders / L.Kevere, S.Purvina, M.Zeibarts, R.Andrezina, L.Piekuse, I.Purvins ...[et al.] // Nordic Journal of Psychiatry. - Vol.68, No.2 (2014, Febr.), p.129-136. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Elevated serum levels of homocysteine as an early prognostic factor of psychiatric disorders in children and adolescents [Elektroniskais resurss] / S.Purvina, M.Zeibarts, R.Andrezina, L.Piekuse, M.Kreile, I.Purvins ...[et al.] // Schizophrenia Research and Treatment [Elektroniskais resurss]. - DOI:10.1155/2012/373261, [p.1-7]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3467938/

The link between hyperhomocysteinemia and methylenetetrahydrofolate reductase 677C→T polymorphism in children and adolescents with psychotic disorders / S.Purvina, M.Zeibarts, L.Piekuse, M.Kreile, I.Purvins ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2011 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2012. - P.166-170.

Amiodarona farmakokinētisko īpašību un klīniski terapeitiskās efektivitātes kopsakarības / M.Zeibārts, S.Purviņa, O.Kalējs ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 305.-312.lpp.

Zeibārts, Mārcis. Zāļu starptautiskais nepatentētais nosaukums : vienkārši iegūstama, būtiska informācija / M.Zeibārts // Doctus. - Nr.11 (2011), 37.-40.lpp.

Zeibārts, Mārcis. Renīna inhibitori - RAAS aktivitāti ietekmējošais antihipertensīvais modelis mūsdienu skatījumā / M.Zeibārts // Doctus. - Nr.5 (2010), 12.-16.lpp.

Abstracts​​

Hyperhomocysteinemia, methylenetetrahydrofolate reductase 677C→T polymorphism and psychiatric disorders in children : [abstract] / S.Purvina, M.Zeibarts, L.Piekuse, M.Kreile ...[et al.] // European Neuropsychopharmacology. - Vol.22, Suppl.1 (2012, March), p.S64-S65. - Starptautiski citējamā izdevumā.

MTHFR gēna polimorfisms un homocisteīna līmeņa atšķirības bērniem un pusaudžiem ar šizofrēnijas spektra saslimšanām / S.Purviņa, M.Zeibārts, R.Andrēziņa, L.Piekuse, M.Kreile, I.Purviņš ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 232.lpp.

The link between hyperhomocysteinemia, methylenetetrahydrofolate reductase 677C→T polymorphism and psychiatric disorders in children and adolescents / S.Purvina, M.Zeibarts, L.Piekuse, M.Kreile, I.Purvins ...[et al.] // Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence. - Vol.60, N 5, Suppl. (2012, July), p.S227. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Elevated level of homocysteine in children and adolescents with psychotic and mood disorders / S.Purvina, M.Zeibarts, I.Purvins, R.Andrezina ...[et al.] // European Neuropsychopharmacology. - Vol.21, Suppl.2 (2011, 1 Apr.), p.S169-S170. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. krāj. "International Conference 2nd Young Psychiatrists' Network Meeting" (Riga, Latvia, Apr.6-8, 2011) : Programme and abstract booklet. - Samara, 2011. - P.39-40.

Paaugstināts homocisteīna līmenis bērniem un pusaudžiem ar psihotiskiem un afektīviem traucējumiem / S.Purviņa, M.Zeibārts, I.Purviņš, R.Andrēziņa ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 191.lpp.

Relationship between pharmacokinetic properties and clinical effectiveness of amiodarone / S.Purvina, M.Zeibarts, O.Kalejs ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, Suppl.1 (2011), p.28. - Starptautiski citējamā izdevumā.

TGF ß ekspresijas īpatnības reimatoīdā artrīta farmakoterapijas ietekmē / M.Zeibārts, I.Jaunalksne, J.Arājs ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 41.lpp.

Amiodarona farmakokinētisko īpašību un klīniski terapeitiskās efektivitātes kopsakarības / M.Zeibārts, S.Purviņa, J.Doncu ...[et al.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 105.lpp.

Hiperhomocisteinēmija bērniem un pusaudžiem ar šizofrēnijas spektra un afektīviem traucējumiem / S.Purviņa, D.Bauze, M.Zeibārts, R.Andrēziņa, M.Caune, I.Purviņš ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 243.lpp.

Hyperhomocysteinemia in children and adolescents with psychotic and mood disorders / S.Purvina, M.Zeibarts, M.Caune, I.Purvins, R.Andrezina ...[et al.] // European Psychiatry. - Vol.25, Suppl.1 (2010), p.1619. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Interconnectedness of homocysteine and affective disorders : [abstract] / S.Purvina, M.Zeibarts, M.Caune, I.Purvins, R.Andrezina ...[et al.] // European Neuropsychopharmacology. - Vol.20, Suppl.3 (2010, Aug.), p.S355-S356. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Zeibārts, Mārcis. TGFb (transformējošā augšanas faktora beta) koncentrācijas īpatnības reimatoīdā artrīta farmakoterapijas ietekmē / M.Zeibārts, J.Arājs, I.Jaunalksne // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 117.lpp.

Contacts

Related news

Colleagues

Maija Dambrova
Academic Staff
Santa Purviņa
Academic Staff, Deputy Chair
Dace Bandere
Dean, Head of Study Programme, Academic Staff
Baiba Mauriņa
Vice-Dean, Head of Study Programme, Head of Study Programme, Head of the Department, Academic Staff
Inga Stuķēna
Head of the Department, Academic Staff
Dins Šmits
Chair, Academic Staff, Academic Staff