Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2003 - pašlaik

Augstākās izglītības iestādes docētājs (lektors, docents)

RSU Farmācijas fakultāte, Farmakoloģijas katedra

Studiju procesa organizēšana​

Lekciju kursu lasīšana

Semināru un nodarbību vadīšana

2001 - 2003

Stundu pasniedzējs

RSU Farmakoloģijas katedra

Semināru un nodarbību vadīšana​

1995 - 2001

Ārsts-konsultants

SIA "Mucos-Balt"

Izglītība

2000 - 2003

RSU doktorantūra

Rīgas Stradiņa universitāte

1984 - 1993

Ārsta-pediatra diploms

Rīgas Stradiņa universitāte

1973 - 1984

Vidējās izglītības diploms

Rīgas 3. vidusskola

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2004-2005 Kursi Augstskolas mācībspēku pedagoģiskās izglītības pamati /Augstskolu didaktika

2008 Kursi HPLC-troubleshooting Shimadzu Deutschland GmbH

Pētniecības darbības virzieni

Iekaisuma patfizioloģija un medikamentozā terapija

Citokīnu farmakoloģija

Pretepilepsijas līdzekļu, antipsihotisko līdzekļu farmakokinētiskā analīze

Antiaritmisko līdzekļu farmakokinētiskā analīze

Homocisteīna patofizioloģiskā izpēte

Docētie studiju kursi

Farmakoloģija

Farmakoloģijas pamati

Farmakoterapija

Klīniskā farmakoloģija

Klīniskā farmakoloģija un medikamentozā aprūpe

Klīniskā farmakoloģija un medikamentozā aprūpe dzemdniecībā

Klīniskās farmakoloģijas aktuālie jautājumi

Praktiskā farmakoloģija

Sociālā farmakoloģija

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Latvijas Klīnisko farmakologu asociācija​

Publikācijas

Raksti​​

Duhanova, Aļina. Levodopas lietošanas īpatnības : Parkinsona slimības farmakoterapija / A.Duhanova, M.Zeibārts // Doctus. - Nr.11 (2015, nov.), 36.-39.lpp.

Homocysteine and MTHFR C677T polymorphism in children and adolescents with psychotic and mood disorders / L.Kevere, S.Purvina, M.Zeibarts, R.Andrezina, L.Piekuse, I.Purvins ...[et al.] // Nordic Journal of Psychiatry. - Vol.68, No.2 (2014, Febr.), p.129-136. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Elevated serum levels of homocysteine as an early prognostic factor of psychiatric disorders in children and adolescents [Elektroniskais resurss] / S.Purvina, M.Zeibarts, R.Andrezina, L.Piekuse, M.Kreile, I.Purvins ...[et al.] // Schizophrenia Research and Treatment [Elektroniskais resurss]. - DOI:10.1155/2012/373261, [p.1-7]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3467938/

The link between hyperhomocysteinemia and methylenetetrahydrofolate reductase 677C→T polymorphism in children and adolescents with psychotic disorders / S.Purvina, M.Zeibarts, L.Piekuse, M.Kreile, I.Purvins ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2011 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2012. - P.166-170.

Amiodarona farmakokinētisko īpašību un klīniski terapeitiskās efektivitātes kopsakarības / M.Zeibārts, S.Purviņa, O.Kalējs ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 305.-312.lpp.

Zeibārts, Mārcis. Zāļu starptautiskais nepatentētais nosaukums : vienkārši iegūstama, būtiska informācija / M.Zeibārts // Doctus. - Nr.11 (2011), 37.-40.lpp.

Zeibārts, Mārcis. Renīna inhibitori - RAAS aktivitāti ietekmējošais antihipertensīvais modelis mūsdienu skatījumā / M.Zeibārts // Doctus. - Nr.5 (2010), 12.-16.lpp.

Tēzes​​

Hyperhomocysteinemia, methylenetetrahydrofolate reductase 677C→T polymorphism and psychiatric disorders in children : [abstract] / S.Purvina, M.Zeibarts, L.Piekuse, M.Kreile ...[et al.] // European Neuropsychopharmacology. - Vol.22, Suppl.1 (2012, March), p.S64-S65. - Starptautiski citējamā izdevumā.

MTHFR gēna polimorfisms un homocisteīna līmeņa atšķirības bērniem un pusaudžiem ar šizofrēnijas spektra saslimšanām / S.Purviņa, M.Zeibārts, R.Andrēziņa, L.Piekuse, M.Kreile, I.Purviņš ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 232.lpp.

The link between hyperhomocysteinemia, methylenetetrahydrofolate reductase 677C→T polymorphism and psychiatric disorders in children and adolescents / S.Purvina, M.Zeibarts, L.Piekuse, M.Kreile, I.Purvins ...[et al.] // Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence. - Vol.60, N 5, Suppl. (2012, July), p.S227. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Elevated level of homocysteine in children and adolescents with psychotic and mood disorders / S.Purvina, M.Zeibarts, I.Purvins, R.Andrezina ...[et al.] // European Neuropsychopharmacology. - Vol.21, Suppl.2 (2011, 1 Apr.), p.S169-S170. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. krāj. "International Conference 2nd Young Psychiatrists' Network Meeting" (Riga, Latvia, Apr.6-8, 2011) : Programme and abstract booklet. - Samara, 2011. - P.39-40.

Paaugstināts homocisteīna līmenis bērniem un pusaudžiem ar psihotiskiem un afektīviem traucējumiem / S.Purviņa, M.Zeibārts, I.Purviņš, R.Andrēziņa ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 191.lpp.

Relationship between pharmacokinetic properties and clinical effectiveness of amiodarone / S.Purvina, M.Zeibarts, O.Kalejs ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, Suppl.1 (2011), p.28. - Starptautiski citējamā izdevumā.

TGF ß ekspresijas īpatnības reimatoīdā artrīta farmakoterapijas ietekmē / M.Zeibārts, I.Jaunalksne, J.Arājs ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 41.lpp.

Amiodarona farmakokinētisko īpašību un klīniski terapeitiskās efektivitātes kopsakarības / M.Zeibārts, S.Purviņa, J.Doncu ...[et al.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 105.lpp.

Hiperhomocisteinēmija bērniem un pusaudžiem ar šizofrēnijas spektra un afektīviem traucējumiem / S.Purviņa, D.Bauze, M.Zeibārts, R.Andrēziņa, M.Caune, I.Purviņš ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 243.lpp.

Hyperhomocysteinemia in children and adolescents with psychotic and mood disorders / S.Purvina, M.Zeibarts, M.Caune, I.Purvins, R.Andrezina ...[et al.] // European Psychiatry. - Vol.25, Suppl.1 (2010), p.1619. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Interconnectedness of homocysteine and affective disorders : [abstract] / S.Purvina, M.Zeibarts, M.Caune, I.Purvins, R.Andrezina ...[et al.] // European Neuropsychopharmacology. - Vol.20, Suppl.3 (2010, Aug.), p.S355-S356. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Zeibārts, Mārcis. TGFb (transformējošā augšanas faktora beta) koncentrācijas īpatnības reimatoīdā artrīta farmakoterapijas ietekmē / M.Zeibārts, J.Arājs, I.Jaunalksne // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 117.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Santa Purviņa
Docētāja, Priekšsēdētāja vietniece
Dace Bandere
Dekāne, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Baiba Mauriņa
Prodekāne, Studiju programmas vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Vadītāja, Docētāja
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Elita Poplavska
Docētāja, Vadošā pētniece