Pārlekt uz galveno saturu
Kategorija
MyRSU

Apraksts

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) akadēmiskajam un administratīvajam personālam ir iespējams lietot RSU e-studiju portālu, lai administrētu studiju kursus, saņemt konsultāciju par e-studijām, kā arī saņemt palīdzību ar e-studiju vidi saistītu problēmu risināšanā.

E-studiju vide (kas bāzēta uz Moodle platformas) ir Kursu vadības sistēma, kas darbojas līdzīgi kā virtuālā klase. E-studiju vidē ir pieejami pilnīgi visi studiju kursi, kas tiek realizēti visos studiju plānos, līdz ar to e-studijas var lietot ikviens docētājs.

E-studijas kalpo kā rīks, kas palīdz organizēt mācību procesu, ievietot mācību materiālus un organizēt pārbaudes darbus. Kopš 2016. gada rudens semestra, e-studiju vide kalpo arī kā rīks, caur kuru docētāji izliek vērtējumus.

Doties uz e-studijām!

E-studiju tehniskais atbalsts

IT departaments informē, ka no 2019. gada 1. oktobra  IT Servisa centrs pilnībā pārņem E-studiju tehnisko atbalstu. 

Pieteikumu izveides process nav mainījies un iespējams izmantot kādu no zemāk esošajiem kanāliem:

  • Help.rsu.lv
  • Izmantojot estudijas.rsu.lv
  • Rakstot uz itatrsu[pnkts]lv
  • Zvanot uz IT Servisa centru 67061515
E-studiju pedagoģiskais atbalsts

Ja nepieciešams pedagoģiskais atbalsts darbam ar  E-studijām, tad lūgums sazināties ar Pedagoģiskās izaugsmes centru (estudijasatrsu[pnkts]lv, tel. 67061510). 

Pamācības

E-studiju lietošanas pamācības RSU darbiniekiem