Pārlekt uz galveno saturu
Kursa apjoms
48 izglītības stundas
Cena
€192.00
Norises laiks
Tiek paziņots pēc grupu nokomplektēšanas
Otrdienās 9.00–10.30, trešdienās 11.00–12.30, ceturtdienās 12.15–13.45
Valoda
Latviešu
Vadītājs

Kursu mērķis ir apgūt lietuviešu valodas pamatprasmes saziņai vienkāršās sadzīves un ar studijām saistītās situācijās, lietojot lietuviešu valodu atbilstīgi Eiropas Padomes izstrādātajiem Vienotajiem valodu prasmes standartiem visām valodām (A1 līmenis). Kursa saturs veidots tā, lai, balstoties uz līdzīgām radniecīgajās baltu valodās, studenti ar latviešu valodas zināšanām spētu tās izmantot lietuviešu valodas apguvē.

Kursu laikā tiks apgūtas šādas tēmas:

  • iepazīšanās un sasveicināšanās frāzes;
  • mana dzīvesvieta un tās apkārtne, vietas pilsētā;
  • mana ģimene un draugi, profesijas, izskats un personība;
  • ēdiens, ēdienreizes;
  • situācijas kafejnīcā, pārtikas veikalā;
  • ceļš un transports.

Ņemot vērā attiecīgo tēmu, tiks apgūti arī atbilstīgie gramatikas likumi.

Klausītāju skaits – ierobežots (grupā 5–15 dalībnieki).

Pieteikties RSU Kursu daļā, sūtot pieteikumu pa e-pastu kursiatrsu[pnkts]lv (pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, programmas nosaukums, kontakttālrunis, kā arī, ja nepieciešams – maksātāja rekvizīti).