Pārlekt uz galveno saturu
Kursa kodsNosaukumsAkadēmiskā struktūrvienībaKursa iedalījums
SUUK_139Aptaukošanās un tās novēršana
SUUK_139Obesity and its Prevention
ISK_018Ievads klīniskajā medicīnā (propedeitika)
ISK_018Introduction to Clinical Medicine (Propedeutics)
FK_001Biofizika
LUSDK_213Interaktīvās metodes darbā ar bērniem un jauniešiem
LUSDK_213Interactive Methods Working with Children and Youth
JF_361Work Organisation of Police (Institution) Services, Regulatory Legislation and Problems
JF_298Planning, Management and Coordination of Police Work in Mass Events
AUVMK_045Vides un aroda veselība, vides aizsardzība zobu higiēnistiem
AUVMK_012Vide, arodveselība un darba medicīna
JF_338Commercial Law
JF_377Information Technologies and Information Systems
JF_334Semester Paper III
AUVMK_023Arodmedicīna un arodslimības vecmātēm
PAK_040Orālā morfoloģija
SBUEK_168Ievads studijās un praktiskā uzņēmējdarbība
JF_345Conflicts of Interest in Public Sector
JF_316Records Management
JF_311Law Enforcement Agencies
VC_098Otrā svešvaloda Krievu valoda (profesionālie, juridiskie termini, verbālās un rakstiskās komunikācijas prasmes)
VC_097Otrā svešvaloda Franču valoda (profesionālie, juridiskie termini, verbālās un rakstiskās komunikācijas prasmes)
VC_096Otrā svešvaloda Vācu valoda (profesionālie, juridiskie termini, verbālās un rakstiskās komunikācijas prasmes)
VC_095Otrā svešvaloda Angļu valoda (profesionālie, juridiskie termini, verbālās un rakstiskās komunikācijas prasmes)
JF_379Bērnu tiesību aizsardzība
JF_378Kārtības policijas darba organizācija (iecirkņu inspektoru, nepilngadīgo lietu inspektoru, policijas uzraudzības un kontroles inspektoru, īslaicīgās aizturēšanas vietu un konvoja, operatīvās vadības struktūrvienību darba organizācija)
JF_377Informācijas tehnoloģijas un informācijas sistēmas
JF_376Kibernoziegumu izmeklēšana
JF_375Speciālo objektu apsardze
JF_368Krimināltiesības
JF_366Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana
JF_365Starptautiskā sadarbība noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā
JF_364Starptautiskā sadarbība ekonomisko noziegumu apkarošanā
JF_362Publiskās drošības teorija un politika
JF_361Policijas (iestādes) dienestu darba organizācija, dienesta gaitu regulējošie normatīvie akti un problēmas
JF_356Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā, pret pārvaldības kārtību, pret jurisdikciju izmeklēšanas īpatnības (spceciālais kurss)
JF_355Noziedzīgu nodarījumu pret vispārējo drošību, sabiedrisko kārtību un satiksmes drošību izmeklēšanas īpatnības (speciālais kurss)
JF_354Noziedzīgu nodarījumu pret personu izmeklēšanas īpatnības (speciālais kurss)
JF_353Noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu izmeklēšanas īpatnības (speciālais kurss)
JF_352Latvijas valsts iekārta
JF_351Kriminālprocesa tiesības
JF_350Kriminālmeklēšana (speciālais kurss)
JF_349Kriminālistikas tehnika
JF_348Ekonomikā izdarīto noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanas metodika un apkarošanas īpatnības
JF_347Darba aizsardzība
JF_346Tiesību teorija
JF_345Amatpersonu interešu konflikti
JF_344Prakse II (specializācijā)
JF_343Prakse I (2.daļa)
JF_342Prakse I (1.daļa)