Pārlekt uz galveno saturu
Kursa kodsNosaukumsAkadēmiskā struktūrvienībaKursa iedalījums
KK_027Prakse
KK_027Placement
IUDK_028Dermatoloģija
IUDK_028Dermatology
REK_126Patstāvīga praktiska darbība fizioterapijā
REK_126Individual practical work in physiotherapy
VPUPK_256Klīniskā veselības psiholoģija
VPUPK_256Clinical Health Psychology
VPUPK_131Stress un problēmrisināšanas stratēģija
VPUPK_131Stress and Problem-Solving Strategy
RAK_016Radioloģijas pamati
RAK_016Basics of Radiology
CFUBK_002Bioķīmija I
CFUBK_002Biochemistry I
VC_031Latviešu valoda medicīnā
VC_031Latvian Language in Medicine
VC_077Latviešu valoda zobārstniecībā
VC_077Latvian Language in Dentistry
MK_038Histoloģija ar embrioloģijas pamatiem
MK_038Histology with Basics of Embryology
ISK_199Ievads klīniskajā medicīnā
ISK_199Introduction to Clinical Medicine
ISK_199Ievads klīniskajā medicīnā
ISK_199Introduction to Clinical Medicine
ISK_199Ievads klīniskajā medicīnā
ISK_199Introduction to Clinical Medicine
DN_122Psiholoģijas aktuālie pētījumi veselības aprūpes kontekstā un starpdisciplinārā pieeja
DN_122Current Research in Psychology Within the Context of Health Care and Interdisciplinary Approach
LF_236Pētniecības metodes
LF_236Research Methods
MDAK_105Pētniecības metodes
MDAK_105Research Methods
BUMK_056Molekulārā bioloģija
BUMK_056Molecular Biology
JF_006Starptautiskās bēgļu tiesības
JF_006International Refugee Law
JF_058Intelektuālā īpašuma tiesības
JF_058Intellectual Property Rights
SUPK_140Starppersonu komunikācija un iekšējā komunikācija
SUPK_140Interpersonal Communication and Internal Communication
DN_149Korpusa analīze
DN_149Corpus analysis
DVK_003Dermatoloģija un veneroloģija
DVK_003Dermatology and Venereology
DVK_002Dermatoveneroloģija (patoloģiju vizualizācija, mūsdienu diagnostika, terapeitiskās iespējas)
DVK_002Dermatovenerology (Pathology Visualisation, Modern Diagnostics, Therapy Possibilities)
DVK_001Dermatoveneroloģija
Onkoloģijas pacientiem raksturīgu kritisko stāvokļu simulācijas un to analīzeOnkoloģija
KSK_275Starppersonu komunikācija un iekšējā komunikācija
KSK_275Interpersonal Communication and Internal Communication