Pārlekt uz galveno saturu
Kursa kodsNosaukumsAkadēmiskā struktūrvienībaKursa iedalījums
JF_255Mantojuma tiesības
MDAK_269Operatīvā ķirurģija neiroķirurģijā, traumatoloģijā, ortopēdijā un mikroķirurģijā
VPUPK_046Kognitīvā un uzvedības terapija
LF_460Propedeitika
LF_344Grūtnieču masāža
LF_186Aromterapija
LF_137Profesionālā ētika
LF_002Anatomija
MDAK_208Prakse (Internās aprūpes māsas pamatspecialitātē)
SL_037Matemātiskā statistika
Endoskopijas metode māsu praksēDiagnostika
Māsas kompetence elektrokardiogrāfijas interpretēšanāKardioloģija
PZK_140European Union law and institutions
VC_112Latvian for Exchange Students
VC_112Latviešu valoda apmaiņas studentiem
PZK_140European Union law and institutions
HZK_053Eiropas Savienības integrācija: vērtību analīze
HZK_053Integration of the European Union: Value Analysis
VPUPK_285Grupu un organizāciju izpēte un konsultēšana praksē
VPUPK_281Psiholoģijas vēsture
VPUPK_283Sociālā psiholoģija
LUSDK_231Personības psiholoģija
LUSDK_228Starppersonu saskarsme veselības aprūpē
LUSDK_229Starppersonu saskarsme vecmātes praksē
LUSDK_229Interpersonal Communication in Midwife's Practice
LUSDK_230Komunikācija un terapeitisku attiecību vadīšana
LUSDK_230Communication and Management of Therapeutic Relationship
SUPK_159Psiholoģiskā konsultēšana
SUPK_159Psychological Counselling
DVK_001Dermatovenerology
KSK_274Uzvedības maiņas komunikācija
KSK_274Communication of Behavioural Change
SUPK_160Darba un cilvēktiesības
SUPK_160Labour and Human Rights
Aktualitātes medikamentozā terapijā bērnu ārstniecībāPediatrija
Ar sirds slimību slimu bērnu un jauniešu ķirurģiskas ārstēšanas un perioperatīvā perioda aprūpes taktika: personāla iemaņu un prasmju pilnveidošanaKardioloģija
ISK_199Ievads klīniskajā medicīnā
ISK_199Introduction to Clinical Medicine
ISK_199Ievads klīniskajā medicīnā
ISK_199Introduction to Clinical Medicine
ISK_199Ievads klīniskajā medicīnā
ISK_199Introduction to Clinical Medicine
DVK_003Dermatoloģija un veneroloģija
DVK_003Dermatology and Venereology
DVK_002Dermatoveneroloģija (patoloģiju vizualizācija, mūsdienu diagnostika, terapeitiskās iespējas)
DVK_002Dermatovenerology (Pathology Visualisation, Modern Diagnostics, Therapy Possibilities)
DVK_001Dermatoveneroloģija
KSK_275Starppersonu komunikācija un iekšējā komunikācija
KSK_275Interpersonal Communication and Internal Communication
Zīdaiņu, bērnu un pieaugušo atdzīvināšana primārajā veselības aprūpēNeatliekamā medicīniskā palīdzība