Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā fakultāte rīko pirmo valsts un starptautiska mēroga medicīnas tiesību aktualitātēm veltītu konferenci. Turpmāk paredzēts šādu konferenci rīkot ik gadu.

Programma

10.00Konferences atklāšana
Rīgas Stradiņa universitātes rektora prof., Dr. habil. med. Aigara Pētersona uzruna
Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes dekāna asoc. prof., Dr. iur. Jāņa Graša uzruna
10.10Medicīnas tiesību aktualitātes Eiropā
Eiropas Veselības tiesību asociācijas prezidents prof. Karl Harald Sovig
10.30Medicīnas tiesību aktualitātes Latvijā
Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes docente, doktora studiju programmas Juridiskās zinātnes vadītāja, PhD Karina Palkova
10.50Cik droši Latvijā ārsti var pieņemt lēmumus un strādāt?
Latvijas Ārstu biedrības prezidente Dr. Ilze Aizsilniece
Zvērināta advokāte Ilze Vilka
11.10Atsevišķas jurista piezīmes par ārstniecības kvalitāti
Upsalas Universitātes lektore, LL.D Santa Slokenberga
11.30Pārtraukums
11.50Ārstniecības personas tiesības paust savu reliģisko pārliecību darba tiesiskajās attiecībās
Rīgas Stradiņa universitātes lektore, Doktora studiju programmas Juridiskās zinātnes zinātniskā grāda pretendente, Veselības inspekcijas juridiskās daļas vadītāja Laura Šāberte
Doktora studiju programmas Juridiskās zinātnes zinātniskā grāda pretendente, Ārstniecības riska fonda nodaļas vadītāja Dace Tarasova
12.10Pacientu prioritizēšanas tiesiskie aspekti
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Juridiskās daļas vadītājs, Mg. iur. Eduards Broks
12.30Neatbildētie jautājumi izbeigtajās krimināllietās
Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā fakultātes asoc. prof., Dr. iur., zvērināts advokāts  Aldis Lieljuksis
12.50Diskusija
13.10Kopsavilkums un noslēgums

Pasākuma moderatore: zvērināta advokāte, PhD Karina Palkova

Darba valodas:
latviešu un angļu.
Par dalību konferencē tiks izsniegti sertifikāti.
Telpa
tiešsaistē, platformā Zoom
Datums:

Kontaktinformācija