Pārlekt uz galveno saturu

Nekustamo īpašumu noma

Paziņojums par biroja telpu nomas piedāvājumu atlases procedūras rezultātiem (publicēts 06.02.2024.)


Iesniegums RSU īstermiņa telpu nomai vai izmantošanai

Arhīvs

Biroja telpu nomas piedāvājumu atlases procedūras sludinājums (21.11.2023.)

Biroja telpu nomas piedāvājumu atlases procedūras nolikums (21.11.2023.)

Paziņojums par apģērbu noliktavas telpu nomu (4.08.2022.)

Apģērbu noliktavas telpu nomas sludinājums (14.04.2022.)

Apģērbu noliktavas telpu nomas piedāvājumu atlases procedūras nolikums

Skaidrojums (18.05.2022.)

RSU noslēgtie telpu nomas līgumi

Nomas objekti Rīgā, Veldres ielā 1A un Ļermontova ielā 1 (iznomātājs: VSIA Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs)

Nomas objekts Rīgā, Patversmes ielā 29 (iznomātājs: AS Latvijas Jūras medicīnas centrs)

Nomas objekts Rīgā, Baložu ielā 32 (iznomātājs: SIA DDA Orthopaedics)

Nomas objekts Rīgā, Maskavas ielā 40 (iznomātājs: SIA Detox)

Nomas objekts Rīgā, Roberta Feldmaņa ielā 8 (iznomātājs: SIA Latvijas Olimpiskā vienība)

Nomas objekti Jūrmalā, Vēsmas ielā 13 un Asaru prospektā 61, un Rīgā, Vienības gatvē 49A (iznomātājs: VSIA Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"

Nomas objekts Rīgā, Bukultu ielā 1A (iznomātājs: SIA Orto klīnika)

Nomas objekts Rīgā, Juglas ielā 20 (iznomātājs: SIA REHAD)

Nomas objekts Rīgā, Miera ielā 45 (iznomātājs: SIA Rīgas Dzemdību nams)

Nomas objekts Rīgā, Lielvārdes ielā 68/1 (iznomātājs: SIA Veselības centrs "Biķernieki")

Nomas objekts Rīgā, Nīcgales ielā 5 (iznomātājs: AS Veselības Centru Apvienība)

Nomas objekts Jūrmalā, Kolkas ielā 20 (iznomātājs: SIA Sanare – KRC Jaunķemeri)

Nekustamo īpašumu iznomāšana

Informācija tiek sagatavota publicēšana.

Kustamās un nekustamās mantas atsavināšana

Informācija tiek sagatavota publicēšana.

Vispārēja informācija par īpašumiem

Zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir pieejamas visiem, un to ierakstiem ir publiska ticamība. Atbilstīgi Zemesgrāmatu likuma 1. pantam nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību nostiprināšana ir obligāta. Attiecīgi informācija par nekustamajiem īpašumiem ir pieejama Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā.

Informācija par nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem ir pieejama Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

Informācija par publisku personu nekustamo īpašumu un kustamās mantas atsavināšanas vai iznomāšanas elektroniskajām izsolēm pieejama elektronisko izsoļu vietnē.

Informācija par valsts nekustamajiem īpašumiem, kurus plānots atsavināt vai iznomāt, pieejama arī valsts akciju sabiedrības Valsts nekustamie īpašumi tīmekļvietnē, sadaļā Sludinājumi.

Informācija par valsts iestādēm nevajadzīgo valsts kustamo mantu pieejama valsts akciju sabiedrības Valsts nekustamie īpašumi tīmekļvietnē.

Kontaktiem