Pieraksties un uzzini visu par RSU aktualitātēm! | RSU Pārlekt uz galveno saturu
Esmu:
Vēlos studēt:
Vēlos saņemt informāciju par:

Pārzinis:

Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007. Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta a)apakšpunktu, atļauju savu iesniegto personas datu (vārds, uzvārds, mācību iestāde, kontaktinformācija) apstrādi RSU mārketinga un sakaru aktivitāšu administrēšanai, informācijas saņemšanai par RSU piedāvājumiem studiju un izglītības jomā, un sniegtajiem pakalpojumiem.

Dotā piekrišana iepriekš minētajai datu apstrādei ir spēkā līdz tās atsaukumam. Atteikties no turpmākas paziņojumu saņemšanas iespējams, klikšķinot uz atteikšanās saites saņemtajā epastā vai rakstot uz skoleniem@rsu.lv.


*Šis lauks ir obligāts!