Pārlekt uz galveno saturu

Armīna Rūša piemiņas stipendija

Stipendiju sava tēva Armīna Rūša un brāļa Armīna I. Rūša piemiņai izveidojis Latvijas Universitātes Fonda mecenāts Roberts Rūsis. Armīns Rūsis bija izcils advokāts un mācībspēks pirmskara Latvijas Republikā un ārzemēs. Stipendija ir dibināta ar mērķi atbalstīt spējīgus un centīgus Latvijas studentus un popularizēt studentu un studenšu korporāciju akadēmisko vienotību. Uz stipendiju var pretendēt Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Ekonomikas augstskolas un Juridiskās augstskolas bakalaura un maģistra programmas studenti, ja viņi ir studentu un studenšu korporāciju biedri.

www.fonds.lv

Egila Gulbja medicīnas sociālā stipendija

Stipendija un tās mērķis, saskaņā ar mūsu universitātes sociālās atbildības politiku un E. Gulbja aicinājumu, ir sniegt sociālo atbalstu labākajiem RSU studiju programmas Medicīna (latviešu valodas programma) un Pediatrija visu studiju gadu studentiem.

Pieteikties stipendijai var sekmīgie RSU programmu Medicīna un Pediatrija studenti, kuri atbilst vismaz vienam no stipendijas nolikumā definētajiem sociālajiem kritērijam (piemēram, stipendijas pretendenta apgādībā ir vismaz viena persona, pretendentam ir invaliditāte u. c.).

Egila Gulbja medicīnas sociālajai stipendijai sarūpētie finanšu līdzekļi ir E. Gulbja dāvinājums labākajai medicīnas augstskolai Latvijā. Izmaksājamās stipendijas apmērs ir 120 eiro mēnesī.

Stipendijas nolikums
Iesniegums
Motivācijas vēstule

Euroaptiekas farmācijas stipendija

Stipendijas mērķis ir atbalstīt talantīgus Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultātes studentus un Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes farmācijas programmas studentus, kas vēlas padziļināti studēt farmācijas zinības un kas savu profesionālo karjeru vēlas saistīt ar darbu aptiekā. Stipendija paredzēta maģistra programmu studentiem.

www.fonds.lv

Vītolu fonda stipendija

Lai iegūtu šā fonda stipendiju, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 un augstākai, viņam arī jāatbilst kādam no šādiem noteikumiem: maznodrošinātais, bārenis, audzina tikai viens no vecākiem, ir no daudzbērnu ģimenes, ir panākumi mācību olimpiādēs.

www.vitolufonds.lv

Mummertu fonda stipendija

Fonds atbalsta talantīgus, aizrautīgus un augsti kvalificētus jaunos speciālistus no Centrāleiropas un Dienvidaustrumeiropas valstīm. Kandidātiem labi jāpārzina mūsdienu menedžmenta metodes un tirgus ekonomikas principi. Mummertu fonds paredz, ka pēc mācību pabeigšanas Vācijā stipendiāti atgriezīsies savā dzimtenē, kur ieņems vadošus amatus.

www.bosch-stiftung.de
www.mummertstiftung.de