Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

3 gadi
Kredītpunkti/ECTS:132 / 198
1 budžeta vietas1 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši Latvijā pieņemtajām bērnu endokrinologa specialitātes nolikuma prasībām un Eiropas Savienības prasībām šai specialitātei (programma atbilst prasībām Eiropas izglītībai bērnu endokrinoloģijas nozarē, kuras izstrādājusi Eiropas pediatru endokrinologu asociācija sadarbībā ar Eiropas Pediatru asociācijas valdi un apstiprinājusi Eiropas Savienības medicīnas speciālistu pediatrijas sekcija), lai ārstu sagatavotu sertifikācijai pediatra endokrinologa specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

 • Teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu, specifisko bērnu onkohematoloģijas manipulāciju apguve dažāda vecuma bērniem
 • Apguve darbam ar bērnu vecākiem
 • Interdisciplināra darba apguve ar bērniem radioloģijā, transfuzioloģijā, laboratorijas diagnostikā, reanimācijā, ģenētikas klīnikā, hematopatoloģijas diagnostikā, imunoloģijā un radnieciskās specialitātēs – pieaugušo hematoloģijā un onkoloģijā

Prasības, sākot studijas

 • Ārsta grāds
 • Derīga pediatra sertifikāta kopija (oriģināls jāuzrāda) vai augstskolas izziņa par rezidentūras studijām 3. studiju gadā pamatspecialitātē Pediatrs

Studiju rezultāti

Zināšanas

Iegūtas plašas, vispusīgas, mūsdienīgas teorētiskās un praktiskās zināšanas bērnu onkohematoloģijā

Prasmes

 • Vispusīgi izmeklēt bērnus ar dažādām hematoloģiskām un onkoloģiskām saslimšanām
 • Veikt diferenciālo diagnostiku, tajā skaitā morfoloģisko
 • Veikt specifiskas manipulācijas bērnu onkohematoloģijā
 • Mūsdienīgi ārstēt bērnus ar hematoloģiskām un onkoloģiskām saslimšanām
 • Darbā rādīt spējas patstāvīgai attīstībai
 • Labi komunicēt ar dažādiem pacientiem, viņu vecākiem, komandas kolēģiem
 • Apgūt pedagoģiskā un pētniecības darba pieredzi
 • Iegūt darba organizācijas iemaņas

Kompetence

Pastāvīgi praktizējošs, kompetents, kvalificēts bērnu onkohematologs ar augstu zināšanu, prasmju apguves un lietošanas līmeni

Pārbaudījuma veids

Katra studiju kursa beigās teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude, ietverot referātus, esejas veida atbildes, klīnisko gadījumu analīzi, testus

Valsts pārbaudījumā tiek veikta teorētisko zināšanu pārbaude un pētnieciskā projekta aizstāvēšana