Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

5 gadi
Kredītpunkti/ECTS:220 / 330
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši bērnu ķirurģijas specialitātes nolikuma prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai bērnu ķirurģijas specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Teorētiskā izglītība

Teorētiskā izglītība balstās uz semināru (trīs semināri mēnesī jeb 33 semināri gadā) un problēmlekciju apmeklējumiem

Praktiskās mācības

Pirmais studiju gads
 • Vispārējā bērnu neatliekamā ķirurģija (16 nedēļas)
 • Vispārējā ķirurģija (20 nedēļas)
 • Pieaugušo torakālā ķirurģija (8 nedēļas)
Otrais studiju gads
 • Uroloģija (8 nedēļas)
 • Onkoloģija (8 nedēļas)
 • Sirds asinsvadu ķirurģija (8 nedēļas)
 • Traumatoloģija, ortopēdija un strutainā ķirurģija (12 nedēļas)
 • Plastiskā ķirurģija (8 nedēļas)
Trešais studiju gads
 • Pediatrija un neonatoloģija (20 nedēļas)
 • Bērnu anestezioloģija un intensīvā terapija, bērnu rentgenoloģija (4 nedēļas)
 • Bērnu abdominālā ķirurģija (12 nedēļas)
Ceturtais un piektais studiju gads
 • Bērnu proktoloģija (8 nedēļas)
 • Bērnu torokālā ķirurģija (8 nedēļas)
 • Jaundzimušo ķirurģija (8 nedēļas)
 • Bērnu onkoloģija (8 nedēļas)
 • Bērnu un pusaudžu ginekoloģija (4 nedēļas)
 • Bērnu ambulatorā ķirurģija (4 nedēļas)
 • Bērnu uroloģiju (12 nedēļas)
 • Bērnu strutainā ķirurģija (8 nedēļas)
 • Apdeguma slimības bērniem (4 nedēļas)
 • Bērnu ortopēdiju un traumatoloģiju (16 nedēļas)

Prasības, sākot studijas

 • Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

 • Padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratne medicīnā kopumā
 • Aprakstīt un klasificēt bērnu ķirurģiskās slimības, to etioloģiju, patoģenēzi, kā arī izklāstīt diagnostikas, ārstēšanas un profilakses iespējas
 • Atpazīt klīniskās situācijas bērnu medicīnā, kurās nepieciešama ķirurģisku manipulāciju izmantošana
 • Nosaukt, definēt un izklāstīt iedzimto ķirurģisko patoloģiju patoģenēzi, prenatālās un postnatālās diagnostikas un ārstēšanas iespējas
 • Patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas bērnu ķirurģijas problēmas
 • Kritiski vērtēt pētījumus bērnu ķirurģijas un medicīnas jomā; veic nepieciešamo papildu analīzi, ja nepieciešams pamatot lēmumus
 • Integrēt dažādu medicīnas jomu zināšanas
 • Dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai bērnu ķirurga profesionālās darbības metožu attīstībā
 • Parādīt izpratni un ētisko atbildību par bērnu ķirurga profesionālās darbības rezultātu, klīnisko vai zinātnisko pētījumu iespējamo ietekmi uz pacientu un sabiedrību

Prasmes

 • Izvērtēt un argumentēt medicīnā lietojamo tehnoloģiju indikācijas konkrētajā gadījumā, izmantot iegūtās prasmes, pastāvīgi veicot operācijas
 • Kritiski un analītiski izvērtēt medicīniskajā literatūrā iegūstamo informāciju
 • Plānot un izstrādāt diagnostikas un ārstniecības plānu konkrētam pacientam
 • Iinterpretēt medicīniskajā dokumentācijā atrodamo informāciju, patstāvīgi dežurēt neatliekamās palīdzības nodaļā
 • Sniegt neatliekamo un ambulatoro palīdzību bērniem

Kompetence

 • Pastāvīgi praktizējošs kompetents bērnu ķirurgs ar augstu zināšanu, prasmju un attieksmju apguves un lietošanas līmeni
 • Patstāvīgi plāno un organizē savu ārsta speciālista profesionālās kompetences pilnveidi un attīstību

Pārbaudījuma veids

Trīs līdz sešus mēnešus pirms rezidentūras apmācības termiņa beigām

 • Praktiskais kolokvijs: praktisko iemaņu pārbaude (patstāvīga operācijas veikšana)
 • Teorētiskais kolokvijs: divu situācijas uzdevumu risināšana
 • Pētnieciskā projekta aizstāvēšana
 • Studiju programmas izpildes apkopojums
 • Teorētisko zināšanu pārbaude rakstveida testā