Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

3 gadi
Kredītpunkti/ECTS:132 / 198
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai bērnu nefrologa specialitātē

Programmas saturs

 • Teorētiskās zināšanas par nieru slimību etioloģiju, patoģenēzi, diagnostiku un terapiju, īpatnībam, bērniem piedaloties semināros, apmeklējot problēmlekcijas
 • Praktiskās mācības rotācijas disciplīnu un dežūru veidā, apgūstot obligāti veicamās diagnostiskās un terapeitiskās manipulācijas, nieru aizstājterapijas procedūras
 • Pētnieciskas un pedagoģiskais darbs

Prasības, sākot studijas

 • Ārsta grāds
 • Derīga pediatra sertifikāta kopija (oriģināls jāuzrāda) vai augstskolas izziņa par rezidentūras studijām 3. studiju gadā pamatspecialitātē Pediatrs

Studiju rezultāti

Zināšanas

 • Nieru un urīnizvadceļu slimību patofizioloģija
 • Klīniskās izpausmes
 • Laboratorā, histoloģiskā un radioloģiskā diagnostika
 • Diferenciāldiagnostika
 • Ārstēšana slimnīcā un pirms slimnīcas

Prasmes

 • Novērtēt nieru bojājuma riskus
 • Analizēt nieru histoloģiskos preparātus un interpretēt rezultātus
 • Veikt diagnostiskās un terapeitiskās manipulācijas, kas nepieciešamas uronefroloģisko pacientu vadīšanā
 • Izvēlēties un veikt atbilstošu nieru aizstājterapijas veidu pacientiem ar nieru funkciju traucējumiem

Kompetence

 • Lietot teorētiskās un praktiskās iemaņas (veikt manipulācijas, pārzināt aparatūru, izvērtēt histoloģiskos preparātus)
 • Sadarboties ar kolēģiem
 • Pārzināt attiecīgo likumdošanu
 • Ievērot ētiskās un likumdošanā noteiktās normas
 • Plānot un vadīt nefroloģisko pacientu aprūpi

Pārbaudījuma veids

Katra studiju kursa beigās teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude

Valsts pārbaudījumā: teorētisko zināšanu pārbaude un pētnieciskā projekta aizstāvēšana