Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

4 gadi
Kredītpunkti/ECTS:176 / 264
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši bērnu neirologa specialitātes nolikuma prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai bērnu neirologa specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Studiju kursi, teorētiskā izglītība problēmlekciju un semināru veidā, pētnieciskais darbs un pedagoģiskais darbs, dežūras

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

 • Neiroloģiska slimnieka izmeklēšanas īpatnības dažāda vecuma bērniem
 • Neiroloģiskā stāvokļa diagnostikai lietojamo klīnisko, laboratorisko, instrumentālo u. c. izmeklējumu izvēle, to atlase konkrētajā situācijā un iegūto datu interpretācija
 • Valodas attīstības sākumposmi
 • Patstāvīgi diagnosticēt slimību
 • Pamatot diagnozi un izvēlēties adekvātu ārstēšanas taktiku
 • Izvērtēt psiholoģiskos faktorus, kuri varētu izraisīt veselības problēmas vai kognitīvus traucējumus

Prasmes

 • Veikt pacienta klīnisko izmeklēšanu
 • Izmantot teorētiskās zināšanas, manipulācijas un instrumentālos izmeklējumus dažādu vecumu bērniem
 • Sasaistīt izmeklējumu rezultātus ar klīnisko atradi
 • Vecākiem u. c. tuviniekiem izskaidrot slimības būtību un prognozi
 • Pamatot ārstēšanas taktiku un terapijas ilguma nepieciešamību izmeklēt un ārstēt pacientus gan stacionārā, gan ambulatori
 • Izvēlēties un izvērtēt rehabilitācijas pasākumus

Kompetence

Centrālās, perifērās un autonomās nervu sistēmas slimību diagnostika, ārstēšana, ekspertīze un profilakse pacientiem līdz 18 gadu vecumam

Pārbaudījuma veids

Katra studiju kursa beigās teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude, ietverot referātus, esejas veida atbildes, klīnisko gadījumu analīzi, testus

Valsts pārbaudījumā tiek veikta teorētisko zināšanu pārbaude un pētnieciskā projekta aizstāvēšana