Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

4 gadi
Kredītpunkti/ECTS:176 / 264
1 budžeta vietas1 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši bērnu neirologa specialitātes nolikuma prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai bērnu neirologa specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Pirmajā studiju gadā rezidenti iegūst zināšanas nervu slimību topiskajā diagnostikā un semiotikā, zināšanas vispārējā neiroloģijā, neirofizioloģisko izmeklējumu un attēldiagnostikas metožu izmantošanā, biežāko perifērās un centrālās nervu sistēmas slimību diagnostikā un ārstēšanā. Rotācija neiroloģijā (pieaugušo). Rezidenti veic pedagoģisko darbu.

Otrajā studiju gadā rezidenti apgūst zināšanas bērnu slimībās (pediatrijā), neiroloģiskās izmeklēšanas īpatnības bērniem dažādos vecuma posmos, psihomotorās attīstības normas, infekciju un iekaisīgu slimību izraisītu nervu sistēmas bojājuma sindromus, hipoksisku un vaskulāru traucējumu sindromus, sāpju un paroksizmālu traucējumu slimības, nervu sistēmas rehabilitācijas principus, kraniālo nervu traucējumus, neiropatoloģijas pamatus, neiroradioloģisko izmeklējumu izmantošanu bērniem. Rotācija pediatrijā, bērnu neiroloģijā, ambulatorā praksē, neirorehabilitācijā, ausu, kakla, deguna slimībās, neiropatoloģijā, radioloģiskajā diagnostikā un acu slimībās. Rezidenti veic pedagoģisko darbu.

Trešajā studiju gadā rezidenti iegūst zināšanas bērnu slimībās (pediatrijā), tajā skaitā hospitālajā pediatrijā, ambulatorajā pediatrijā, neatliekamajā palīdzībā, intensīvajā terapijā, onkoloģijā un neonatoloģijā, kā arī miega traucējumus, komas, neirotoksiskos traucējumus, vestibulāros traucējumus, dzirdes un redzes traucējumus. Rotācija pediatrijā, bērnu neiroloģijā. Rezidenti veic pedagoģisko un pētniecisko darbu.

Ceturtajā studiju gadā rezidenti apgūst neiroķirurģiskās slimības, ģenētisku un vielmaiņu slimību neiroloģiskās izpausmes, garīgās un psihiskās slimības, bērnu cerebrālo trieku, neonatālo neiroloģiju, muguras smadzeņu slimības un neiromuskulārās slimības, neirofizioloģisko izmeklējumu pamatus, paraneoplastiskās slimības, hereditāras neiroloģiskās un neirodeģeneratīvās slimības bērniem. Rezidenti veic pētniecisko darbu. Rotācija bērnu neiroloģijā, neiroķirurģijā, medicīniskajā ģenētikā, bērnu psihiatrijā, klīniskajā neirofizioloģijā, ambulatorajā praksē. Rezidenti veic pedagoģisko un pētniecisko darbu. 

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

  1. iegūst zināšanas: par bērna normālu un patoloģisku attīstību, neiroloģiska slimnieka izmeklēšanu, kā arī izmeklēšanas īpatnībām dažādu vecumu bērniem, neiroloģiskā stāvokļa diagnostiku, tai lietojamo klīnisko, laboratorisko, instrumentālo u. c. izmeklējumu izvēli, atlasi konkrētajā situācijā un iegūto datu interpretāciju, prot patstāvīgi diagnosticēt slimību, pamatot diagnozi un izvēlēties adekvātu ārstēšanas taktiku, norīkot rehabilitāciju, izvērtēt psiholoģiskos faktorus, kas varētu izraisīt veselības problēmas.

  2. prasmes: prot izmeklēt pacientu, izmantot teorētiskās zināšanas, manipulācijas un instrumentālos izmeklējumus dažāda vecuma bērniem, sasaistīt izmeklējumu rezultātus ar klīnisko atradi, izskaidrot vecākiem un citiem tuviniekiem slimības būtību un prognozi, pamatot ārstēšanas taktiku un terapijas ilguma nepieciešamību, izmeklēt un ārstēt pacientus gan stacionārā, gan ambulatori, izvēlēties un izvērtēt rehabilitācijas pasākumus. 

  3. kompetence: bērnu neirologs patstāvīgi veic centrālās, perifērās un autonomās nervu sistēmas slimību diagnostiku, ārstēšanu, ekspertīzi un profilaksi pacientiem līdz 18 gadu vecumam.

Pārbaudījuma veids

Katra studiju kursa beigās teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude, ietverot referātus, esejas veida atbildes, klīnisko gadījumu analīzi, testus

Valsts pārbaudījumā tiek veikta teorētisko zināšanu pārbaude un pētnieciskā projekta aizstāvēšana