Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

3 gadi
Kredītpunkti/ECTS:132 / 198
1 budžeta vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši specialitātes prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai bērnu pneimonologa specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Teorētiskie semināri visās minētajās nozarēs, kurās studējošais tiks apmācīts praktiski. Kopīgas problēmlekcijas Tālākizglītības fakultātē studējošajiem, dežūras. pedagoģiskais darbs, pētnieciskais darbs, brīvās izvēles disciplīnas, citas darbības.

 • Klīniskā un ambulatorā prakse bērnu pneimonoloģijā
 • Pieaugušo klīniskā pneimonoloģija
 • Pieaugušo ambulatorā pneimonoloģija
 • Pieaugušo un bērnu klīniskā ftiziatrija
 • Bronholoģija bērniem
 • Rentgendiagnostika bērniem
 • Bērnu reanimācija un intensīvā terapija
 • Rehabilitācija bērnu pneimonoloģijā
 • Torakālā ķirurģija bērniem
 • Nērnu otorinolaringoloģija

Prasības, sākot studijas

 • Ārsta grāds
 • Derīga pediatra sertifikāta kopija (oriģināls jāuzrāda) vai augstskolas izziņa par rezidentūras studijām 3. studiju gadā pamatspecialitātē Pediatrs

Studiju rezultāti

Zināšanas

Spēja parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni kopumā un konkrēti par elpceļu, plaušu, pleiras un videnes slimībām un citu orgānu slimību izpausmēm šajā sistēmā, to diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi

Prasmes

 • Veikt pacienta padziļinātu izmeklēšanu
 • Novērtēt iegūtos rezultātus ārējās elpošanas funkciju izmeklējumiem, sanācijas bronhoskopijai, ādas alerģiskajām raudzēm

Kompetence

Izmantot iegūtās zināšanas un prasmes, lai veiktu augsti kvalificēta speciālista pienākumus, strādājot komandā specializētā bērnu pneimonoloģijas nodaļā, konsultējot slimnīcā un ambulatori pneimonoloģiskos pacientus

Pārbaudījuma veids

Katra studiju kursa beigās teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude, ietverot referātus, esejas veida atbildes, klīnisko gadījumu analīzi, testus

Valsts pārbaudījumā tiek veikta teorētisko zināšanu pārbaude un pētnieciskā projekta aizstāvēšana