Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

4 gadi
Kredītpunkti/ECTS:176 / 264
5 budžeta vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt rezidentus ar teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves un pilnveidošanas iespējām, lai sagatavotu viņus sekmīgai sertifikācijas eksāmena nokārtošanai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Teorētiskie studiju kursi bāzes zinātnēs

 • Vispārējā rehabilitācija
 • Funkcionēšanas un invaliditātes jautājumi
 • Veselības aprūpes organizācija
 • Diagnostiskās un funkcionēšanas novērtēšanas tehnoloģijas
 • Tehniskie palīglīdzekļi
 • Zinātniskās literatūras kritiskā lasīšana
 • „Uz pierādījumiem balstītā rehabilitācijas medicīna”
 • Eiropas veselības aprūpes speciālistu organizāciju apvienības uzbūve, °izstrādātie dokumenti un vadlīnijas
 • Rehabilitācijas medicīnai radniecīgās specialitātes

Teorētiski praktiskie studiju kursi

 • Rehabilitācijas tehnoloģijas
 • Neiroloģisko un neiroķirurģisko, ortopēdisko, kardioloģisko, pulmonoloģisko, onkoloģisko, pediatrisko, gerontoloģisko, endokrinoloģisko pacientu rehabilitācija
 • Agrīno komplikāciju profilakse un diferenciāldiagnostika traumatoloģijā
 • Reimatoloģija
 • Psihiatrija
 • Pacientu ambulatorā rehabilitācija
 • Pētnieciskā darba veikšana

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas un iemaņas

 • Bāzes zinātnes nozares, radniecīgās specialitātes un medicīniskā rehabilitācija
 • Spēja atpazīt un definēt dažādu saslimšanu sekas
 • Formulēt rehabilitācijas un invaliditātes profilakses mērķus
 • Nosaukt dažādas rehabilitācijas tehnoloģijas un tehniskos palīglīdzekļus
 • Vākt un apkopot datus klīniskajiem pētījumiem
 • Organizēt multiprofesionālo rehabilitācijas komandu

Prasmes

 • Noteikt diagnozi un ārstēt
 • Kritiski analizēt un izmantot zinātnisko literatūru, tādējādi veidojot mūžizglītības pamatus
 • Identificēt rehabilitācijas problēmas un funkcionālās spējas
 • Novērtēt pacientus
 • Sekot rehabilitācijas procesa dinamikai
 • Vadīt multiprofesionālo komandu

Kompetence

 • Pacientu aprūpe
 • Medicīniskās zināšanas
 • Klīniskās prakses prasmju pilnveidošana
 • Savstarpējās attiecības un komunikācija
 • Profesionālisms
 • Sistēmiskā ikdienas prakse

Pārbaudījuma veids

Katra studiju kursa beigās teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude, ietverot referātus, esejas veida atbildes, klīnisko gadījumu analīzi, testus

Valsts pārbaudījumā tiek veikta teorētisko zināšanu pārbaude un pētnieciskā projekta aizstāvēšana