Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

2 gadi
Kredītpunkti/ECTS:88 / 132
1 budžeta vietas
5120.00 EUR/gadā


Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstīgi mugurkaulāja ķirurga apakšspecialitātes prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai mugurkaulāja ķirurga apakšspecialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem.

Programmas saturs

Studiju kursi

Teorētiskā un praktiskā izglītība. Teorētisko izglītību nodrošina semināri (vidēji 3 semināri mēnesī, 33 semināri gadā), obligāto diskusiju dienas divas reizes gadā, problēmlekcijas, kā arī pieredzes gūšana klīniskajā un zinātniski pētnieciskajā darbā.

Praktiskās apmācības tiek īstenotas studiju kursu veidā atbilstīgi studiju kursu plānam, apgūstot obligātās manipulācijas, kā arī dežūru veidā. Studējošais gūst iemaņas un kompetences, kas nepieciešamas specialitātē, zinātniskā darba iemaņas, teorētiskās zināšanas, pilnveido pedagoģiskā darba prasmes.

Prasības, sākot studijas

Sertifikāts pamatspecialitātē – traumatologs ortopēds


Studiju rezultāti

Zināšanas

Iegūtas pietiekamas zināšanas, lai varētu pilnvērtīgi patstāvīgi strādāt ar mugurkaulāja salimšanu pacientiem visās vecumu grupās, diagnosticēt un ārstēt gan ķirurģiski, gan konservatīvi visu mugurkaulāja anatomisko sadaļu un dažādas izcelsmes patoloģijas un bojājumus: traumas, iekaisumus, audzējus un metastāzes, reimatiskas un deģeneratīvas saslimšanas, iedzimtas un iegūtas deformācijas, tostarp jatrogēnas patoloģijas un komplikāciju gadījumus. Māka sadarbībā ar citu specialitāšu ārstiem un, balstoties uz jaunākajām metodēm, sasniegt labākus rezultātus gan diagnostikā, gan ārstēšanā.

Prasmes

Realizēt nosprausto ķirurģiskās ārstēšanas plānu ar dažādām pieejām mugurkaulājā ar un bez implantu pielietošanas makroskopiski un mikroķirurģiskā tehnikā, ar vaļēju konvencionālu vai perkutānu, minimāli invazīvu operāciju.

Kompetence

Terciārais līmenis mugurkaulāja saslimšanu ārstēšanā, tostarp gatavība vienpersoniskai lēmumu pieņemšanai par operatīvu ārstēšanas plānu, dalībai multidisciplināros konsīlijos, gatavība speciālista dežūrām speciālās medicīnas centrā.

Pārbaudījuma veids

Rezidentūras valsts pārbaudījums studiju noslēgumā, ietverot zinātniski pētnieciskā darba izstrādi un aizstāvēšanu.