Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

5 gadi
Kredītpunkti/ECTS:220 / 330
10 budžeta vietas5 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši neatliekamās medicīnas specialitātes prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai neatliekamās medicīnas specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

 • Teorētiskā izglītība, kas paredz seminārus, problēmlekcijas
 • Praktiskās mācības studiju kursu un dežūru veidā
 • Obligāti veicamās manipulācijas, kas apgūstamas studiju kursos

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

 • Atpazīt dzīvībai bīstamo, neatliekami ārstējamo stāvokļu klīniskās izpausmes
 • Izklāstīt patofizioloģiskos procesus
 • Interpretēt laboratorisko un radioloģisko izmeklējumu rezultātus, citus diagnostiskos izmeklējumus
 • Identificēt diferenciāldiagnozes
 • Organizēt ārstēšanu slimnīcas un pirmsslimnīcas etapā

Prasmes

Veikt manipulācijas un lietot medicīnisko aparatūru un aprīkojumu, kas nepieciešams dzīvībai bīstamo stāvokļu novēršanai un dzīvības pamatfunkciju nodrošināšanai

Kompetence

 • Veselībai un dzīvībai kritiskā situācijā nonākušu pacientu ārstēšana
 • Teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu (aparatūras pārzināšana un manipulācijas) lietošana
 • Sadarbība ar citiem ārstiem un māsām (komandas darbs)
 • Likumdošana
 • Ētisku un likumdošanā noteiktu normu ievērošana
 • Komunikācija ar pacientiem un piederīgajiem neatliekamās situācijās
 • Aprūpes plānošana un organizēšana
 • Izglītības un zinātnes jautājumi

Pārbaudījuma veids

Pēc katra studiju kursa teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudījums

Valsts pārbaudījums un zinātniski pētnieciskā darba aizstāvēšana