Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

2 gadi
Kredītpunkti/ECTS:88 / 132
2 budžeta vietas2 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai neonatoloģijas specialitātē

Programmas saturs

Teorētiskā izglītība, piedaloties semināros, apmeklējot problēmlekcijas un praktiskās mācības studiju kursu un dežūru veidā, apgūstot manipulācijas. Teorētiskā izglītība ietver problēmlekcijas un seminārus. Praktiskās mācības atbilstoši plānam.

Prasības, sākot studijas

  • Ārsta grāds
  • Derīga pediatra sertifikāta kopija (oriģināls jāuzrāda) vai augstskolas izziņa par rezidentūras studijām 3. studiju gadā pamatspecialitātē Pediatrs

Studiju rezultāti

Zināšanas

  • Augļa un jaundzimušā bērna fizioloģijas un patoloģijas teorijas jautājumi
  • Diagnostikas, ārstniecības un aprūpes pasākumi

Prasmes

  • Novērtēt jaundzimuša bērna veselības stāvokli, riska faktorus un potenciālās patoloģijas
  • Diagnosticēt patoloģijas
  • Veikt izmeklējumus
  • Nodrošināt ārstniecību, aprūp
  • Analizēt ārstniecības, aprūpes rezultātus

Kompetence

Teorētisko un praktisko zināšanu līmenis atbildīs iespējām kārtot eksāmenu neonatologa sertifikāta iegūšanai ar iespēju praktizēt kā speciālistam neonatoloģijā, veikt zinātniski pētniecisko darbu neonatoloģijā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem, turpināt studijas doktorantūrā

Pārbaudījuma veids

Zināšanu pārbaude studiju kursā

Valsts pārbaudījums ar teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi, kā arī pētnieciskā projekta prezentāciju un aizstāvēšanu