Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

3 gadi
Kredītpunkti/ECTS:132 / 198
15000.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši ortodontijas specialitātes prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai ortodontijas specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Teorētiskā izglītība, piedaloties semināros, apmeklējot problēmlekcijas un praktiskās mācības studiju kursu un dežūru veidā, apgūstot obligāti veicamās manipulācijas. Teorētiskā izglītība ietver problēmlekcijas un seminārus. Praktiskās mācības atbilstoši studiju kursu plānam.

Prasības, sākot studijas

Zobārsta grāds un sertifikāts pamatspecialitātē

Studiju rezultāti

Zināšanas

Zināšanas un izpratne medicīnā kopumā un ortodontijā, kas atbilst ortodontijas specialitātes prasībām, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai klīniskajā praksē un daļēji arī pētniecībā, kā arī spēju darboties starpdisciplinārā saskarē

Prasmes

  • Patstāvīgi izmantot zināšanas ortodontijas problēmu risināšanā
  • Izskaidrot cēloņsakarības dentofaciālo un skeletālo anomāliju etioloģijā
  • Noteikt diagnozi un tās smaguma pakāpi
  • Piemērot ārstēšanas metodi

Kompetences

  • Diagnosticēt dažādas dentofaciālas un kraniofaciālas anomālijas, deformāciju simptomus un sindromus
    • Noteikt to dentālos un skeletļos komponentus
    • Noteikt to etioloģiju, patoģenēzi un smaguma pakāpi dažādu vecuma grupu pacientiem

Pārbaudījuma veids

Zināšanu pārbaude pēc katra studiju kursa

Valsts pārbaudījums rezidentūras noslēgumā, kas sastāv no pētnieciskā darba aizstāvēšanas, piecu klīnisko gadījumu analīzes