Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

1 gadi
Kredītpunkti/ECTS:44 / 66
3 budžeta vietas2 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši paliatīvās aprūpes specialitātes prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai paliatīvās aprūpes specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Studiju kursi, teorētiskā izglītība problēmlekciju un semināru veidā, pētnieciskais darbs un pedagoģiskais darbs, dežūras

Prasības, sākot studijas

 • Ārsta grāds
 • Derīga internista, ģimenes (vispārējās prakses) ārsta, terapeitiskā onkologa, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta, geriatra vai pediatra sertifikāta kopija (oriģināls jāuzrāda)

Studiju rezultāti

Zināšanas

 • Saprast paliatīvās aprūpes mērķus un uzdevumus
 • Pārzināt deontoloģijas nianses
 • Komunicēt ar smagi slimiem un termināliem pacientiem un viņu piederīgajiem
 • Izprast aprūpes juridiskos aspektus
 • Uzrakstīt miršanas dokumentus un sagatavot cita veida izrakstus smagi slimiem un pastāvīgi kopjamiem pacientiem
 • Izrakstīt paliatīvajā aprūpē lietojamos medikamentus un palīgierīces, pārzina to lietošanas indikācijas, kontrindikācijas, medikamentu mijiedarbes, devu pielāgošanas principus, blaknes, to profilaksi un ārstēšanu

Prasmes

 • Sniegt profesionālu, specializētu, neatliekamu un ilgtermiņa medicīnisko simptomātisko un patoģenētisko palīdzību
 • Patstāvīgi ordinēt un realizēt nepieciešamos diagnostikas, ārstēšanas, aprūpes un rehabilitācijas pasākumus paliatīvajā aprūpē
 • Identificēt un risināt sociālās, garīgās un eksistenciālās problēmas
 • Komunicēt ar dažādiem pacientiem, viņu piederīgajiem un kolēģiem
 • Iekļauties komandas darbā, lai nodrošinātu pacientu vispusīgu aprūpi
 • Konsultēt pacientus un piederīgos par nemedicīniskiem aprūpes jautājumiem
 • Komunicēt ar plašsaziņas līdzekļiem par paliatīvās aprūpes lomu un valstisko nozīmību
 • Komunicēt un sniegt konsultācijas citu specialitāšu ārstiem

Kompetence

 • Patstāvīgi veikt paliatīvo aprūpi un konsultē citus speciālistus paliatīvās aprūpes jautājumos
 • Izrakstīt paliatīvajā aprūpē lietojamos medikamentus un palīgierīces
 • Konsultēt citu specialitāšu ārstus

Pārbaudījuma veids

Pēc katra studiju kursa – rakstveida tests

Valsts pārbaudījums ietver rakstveida testu, klīniskā gadījuma aprakstu ar analīzi, kā arī pētnieciskā darba aizstāvēšanu