Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

3 gadi
Kredītpunkti/ECTS:132 / 198
15000.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši zobu protezēšanas specialitātes prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai zobu protezēšanas specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Teorētiskā izglītība, piedaloties semināros, apmeklējot problēmlekcijas un praktiskās mācības studiju kursu un dežūru veidā, apgūstot obligāti veicamās manipulācijas. Teorētiskā izglītība ietver problēmlekcijas un seminārus. Praktiskās mācības atbilstoši studiju kursu plānam. Programmas noslēgumā tiek izstrādāts un aizstāvēts zinātniski pētnieciskais darbs.

Prasības, sākot studijas

Zobārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

Studējošais demonstrē padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni medicīnā kopumā, un konkrētajā zobu protēzista specialitātē tās atbilst zobu protēzista specialitātes prasībām

Prasmes

  • Patstāvīgi risināt dažādas medicīnas problēmas, veicot augsti kvalificēta speciālista profesionālos pienākumus
  • Patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas klīniskās medicīnas problēmas
  • Kritiski vērtēt pētījumus medicīnas zinātnes jomā
  • Integrēt dažādu medicīnas jomu zināšanas
  • Argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem konkrētās ārsta specialitātes un medicīnas aspektiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem

Kompetence

Patstāvīgi plānot un organiztē savu zobu protezēšanas speciālista profesionālās kompetences pilnveidi un attīstību

Pārbaudījuma veids

Mutiska zināšanu pārbaude pēc katra studiju kursa

Valsts pārbaudījums specialitātes programmas noslēgumā

  • Teorētisko zināšanu pārbaude mutiski
  • Trīs pacientu klīnisko situāciju plānošanas un veiktās ārstēšanas analīze
  • Literatūras pārskata iesniegšana par pētnieciskā projekta tēmu
  • Pētnieciskā projekta prezentācija un aizstāvēšana