Skip to main content

Kā vienu no saviem mērķiem RSU Absolventu asociācija izvirzījusi stipendiju fonda izveidi talantīgiem studentiem, kas pašlaik jau veiksmīgi tiek realizēts. Lielākā daļa stipendiju nosaukumā ietver vārdu izcilība, tā parādot, ka primāri atbalstām sekmīgākos un daudzsološākos studentus.

2010. gada 27. septembrī tika parakstīts pirmais privātās stipendijas līgums ar SIA Veselības centrs 4, tā valdes priekšsēdētāju Māri Rēvaldu. Uz SIA Veselības centrs 4 Izcilības stipendiju konkursa kārtībā var pieteikties veselības aprūpes  pamatstudiju studenti. Tikai neliela daļa RSU studentu saņem valsts studējošo stipendijas, tādēļ organizāciju un privātpersonu stipendijas ir ļoti nozīmīgas, īpaši šajā ekonomiski nestabilajā situācijā.

RSU Absolventu asociācija nākotnē vēlas paplašināt organizāciju un privātpersonu stipendiju skaitu, kas  paredzēta veselības aprūpes studējošo pamatstudiju studentiem, rezidentiem, zinātniekiem un pētniekiem, kā arī RSU sociālo zinātņu blokā studējošajiem. Savukārt mērķa ziedojuma stipendijas varētu kalpot kā dažādu pētījumu veikšanu atbalsta instruments vai citu praktisku mērķu realizēšanai.

RSU Absolventu asociācija saņēmusi sabiedriskā labuma statusu, kas ziedotājiem un mecenātiem sniedz iespēju saņemt nodokļu atvieglojumu. RSU Absolventu asociācijas stipendijas saņem atbrīvojumu arī no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kas savukārt ļauj stipendiātiem saņemt ziedotāja finanšu līdzekļus pilnā apmērā.