Pārlekt uz galveno saturu
Pētniecība
Konferences, semināri

22. un 23. martā Rīgas Stradiņa universitātē notiks gadskārtējā zinātniskā konference. Lai pieteiktos dalībai konferencē, līdz 4. februāra plkst. 23.59 elektroniski jāiesniedz tēzes (tēžu platforma tiks slēgta automātiski, un pēc termiņa beigām tēzes iesniegt nebūs iespējams).

Valoda: latviešu vai angļu.

Elektronisko tēžu pieteikumu veido šādas sadaļas: ievads, mērķis, rezultāti, secinājumi. Kopējais simbolu skaits (t.sk. atstarpes) nedrīkst pārsniegt 3600 zīmes.

Zinātniskās konferences programmā netiks iekļautas tēzes par atsevišķu gadījumu analīzi klīniskajā praksē. Studentus lūdzam darbus iesniegt RSU studentu zinātniskajai konferencei.

Tēzes tiks recenzētas, un atlases komisija patur tiesības mainīt pieteikto uzstāšanās veidu. Atlases komisija atsevišķos gadījumos var atteikt uzstāšanos konferencē, neiekļaujot programmā, bet tikai publicējot tēzes.

Konferences tēmas

 • Onkoloģija
 • Darba un vides veselība, arodslimības
 • Infekcijas slimības un imunoloģija
 • Reģeneratīvā medicīna, audu bioinženierija
  • Dentālā medicīna
 • Zāļu formu tehnoloģijas (farmācija)
 • Rehabilitācija un sabiedrības novecošanās, uzturzinātne un sporta medicīna
 • Mātes un bērna veselība
 • Neirozinātne un cilvēka smadzeņu slimību pētniecība
 • Hroniskās slimības, terapiju algoritmi, jaunas ārstniecības metodes
 • Kodolmedicīna, radioloģija un modernās vizualizācijas metodes
 • Anatomija, embrioloģija, histoloģija, struktūrbioloģija
 • Patoloģija
 • Anestezioloģija un reanimatoloģija, neatliekamo stāvokļu un militārā medicīna
 • Veselības aprūpes zinātne
 • Sabiedrības veselība
 • Sociālās zinātnes:
  • Sociālā antropoloģija
  • Komunikācija
  • Politika
  • Ekonomika
  • Socioloģija
  • Sociālais darbs
  • Tiesības
  • Pedagoģija
  • EKOSOC-LV
 • Humanitārās zinātnes:
  • Medicīnas filozofija, medicīnas ētika un deontoloģija
  • Bioētika un pētniecības ētika
  • Medicīnas vēsture
  • Medicīnas terminoloģija, valodzinātne
  • Literatūrzinātnes pētījumi par cilvēka veselības, dzīvesveida un medicīnas sasniegumu atspoguļojumiem
 • Sociālā politika, veselības ekonomika, vadībzinātne, apmācības tehnoloģijas veselības nozarēs