Pārlekt uz galveno saturu
Sociālais darbs
Studentiem

Rīgas Stradiņa universitāte sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību un Labklājības ministriju jau otro reizi organizēja Latvijas sociālā darba izglītotāju, sociālo darbinieku un speciālistu forumu, kas notika šā gada 17. septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē.

Sociālais darbs ir viena no svarīgākajām jomām sociālās labklājības nozarē. Tāpēc sociālā darba kā profesijas un akadēmiskas disciplīnas ilgtspējas un attīstības jautājumi bija šī foruma dienaskārtībā, par galveno izvirzot zināšanu pārnesi sociālā darba izglītībā: izglītības un prakses mijiedarbība.

Forumu ar savu klātbūtni pagodināja un sociālos darbiniekus uzrunāja Valsts prezidents Raimonds Vējonis (skatīt video šeit). Prezidents savā uzrunā akcentēja aktuālos procesus mūsdienu sabiedrībā un uzsvēra, ka “sociālā darbinieka profesija ļauj cilvēkiem labāk reaģēt uz pārmaiņām” un, ka “sociālā darba loma un autoritāte šajā ziņā noteikti pieaugs”.

Foruma dalībniekus uzrunāja Rīgas Stradiņa universitātes rektors, Dr. habil. med. prof Jānis Gardovskis, labklājības ministrs Uldis Augulis, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis.

Foruma īpašie viesi pārstāvēja Slovākiju un Apvienoto karalisti: Eiropas sociālā darba skolu asociācijas eksprezidente, Starptautiskās sociālā darba skolu asociācijas reģiona viceprezidente, Sjūzena Lorensa (Susan Lawrence) un Ružomberokas Katoļu universitātes (Slovākija) Sociālo zinātņu institūta docents, Dr. SD Daniels Markovičs (Daniel Markovič).

S. Lorensa pastāstīja par sociālā darba izglītības un prakses globālajiem aspektiem, sociālā darba nākotnes vīziju un aktualitātēm. D. Markovičs referēja par koučinga pieredzi sociālajā darbā Slovākijā.

Atskatoties uz forumu, Labklājības un sociālā darba katedras vadītāja asoc. prof. Lolita Vilka saka: "Šādas plaša mēroga kopā sanākšanas profesijā ir ļoti vērtīgas. Tās ir tādi kā pieturas punkti, kā mazi svētki, kas uz brīdi ļauj distancēties no ikdienas darba rutīnas un liek kritiski pārdomāt un vērtēt sasniegto. Tas, ka esam iedibinājuši Latvijas Sociālā darba izglītotāju, sociālo darbinieku un speciālistu forumu, ir labs darbs. Tas liek mobilizēties, identificēt un pozicionēt svarīgus profesionālās jomas jautājumus, kas ļauj sajust profesionālās kopības intelektuālo un radošo kapacitāti.

Šis forums ir savā ziņā īpašs. Tas noteikti paliks atmiņā ar to, ka dalībniekus uzrunāja Valsts augstākās amatpersonas un tas ir pagodinājums sociālā darba profesijai.

Bet ne mazāk svarīgi ir arī tas, ka Latvijas sociālā darba izglītotāju, sociālo darbinieku un speciālistu forumā tika pārstāvēta Eiropas Sociālā darba skolu asociācija, iezīmējot starptautiskās sadarbības jaunu perspektīvu.

Foruma saturs bija bagātīgs gan pirmajā, gan otrajā plenārsēdē. Par to paldies visiem lektoriem, kā no akadēmiskās vides, tā arī sociālā darba praktiķiem. Lektoru uzstāšanās apliecināja,ka mums ir ko teikt un ir par ko spriest savas profesijas attīstīšanā.  

Par aizvadīto otro forumu bija liela profesionāļu interese un atsaucība tajā piedalīties. Tas liecina, ka tādas plašas kopā sanākšanas ir vajadzīgas. Kopības radītais īpašais nosakņojums pat labi zināmas lietas ļauj ieraudzīt it kā ar jaunām acīm, rosinot atvērtībai radošām iniciatīvām, inovācijām un sadarbībai."

Ārzemju viesu iespaidi par forumu

Sjūzena Lorensa: “Es biju ļoti pagodināta par iespēju piedalīties otrajā sociālā darba izglītotāju un sociālā darba speciālistu forumā Latvijā ar prezentāciju Eiropas sociālā darba skolu asociācijas vārdā. Biju patiesi pārsteigta par milzīgajiem sasniegumiem sociālajā darbā valstī, ņemot vērā, ka profesija ir tikai divdesmit gadus veca. Ir bakalaura un maģistra studiju programmas sociālajā darbā un vēlme paplašināt akadēmisko disciplīnu doktora līmenī. Šis otrais forums sociālajā darbā tika ļoti labi apmeklēts un bija ļoti interesanta programma.”

Daniels Markovičs: “Forums deva ekselentu iespēju sociālajiem darbiniekiem iedrošināt vienam otru un apmainīties ar pieredzēm. Forumā tika atspoguļotas esošās un bijušās labās prakses pieredzes. Referenti savās prezentācijās atsaucās uz esošajiem izaicinājumiem un tiem, kas demonstrē sociālā darba spēju elastīgi reaģēt uz esošajiem izaicinājumiem starptautiskajā telpā. Foruma programma demonstrēja sinerģiju starp akadēmiķu viedokļiem, politikas veidotājiem un praktiķiem. Forumam noteikti ir iespēja ietekmēt sociālā darba attīstību nākotnē.”

Latvijas sociālā darba izglītotāju, sociālo darbinieku un speciālistu 2. foruma Zināšanu pārnese sociālā darba izglītībā: izglītības un prakses mijiedarbība žurnāls

Prezentācijas