Pārlekt uz galveno saturu
Sabiedrības veselība
Uzturs

Pasaules Veselības Organizācijas Eiropas reģionālais birojs un Rīgas Stradiņa universitāte kopā ar Ziemeļvalstu Ministru padomi no 27. februāra līdz 1. martam organizēja darba semināru Ceļā uz veselīgu un ilgtspējīgu pārtikas sistēmu izveidi Baltijas valstīs. Tā mērķis bija pārrunāt situāciju uztura jautājumos un PVO rekomendāciju īstenošanu Latvijā un citās Baltijas jūras reģiona valstīs.

Visā pasaulē pieaug mūža ilgums, tomēr dzīves kvalitāti atspoguļo veselīgie mūža gadi, kas raksturo paredzamo mūža ilgumu, parādot kvalitatīvi nodzīvotos mūža gadus. Zināms, ka nozīmīgākie nāves cēloņi ir neinfekciju slimības, tādas kā sirds un asinsvadu slimības un ļaundabīgie audzēji. Neveselīgs uzturs ir viens no būtiskākajiem ietekmējamiem riska faktoriem, kas palielina šo slimību risku. Pētījumi rāda, ka iedzīvotāji uzturā pārāk maz lieto dārzeņus un augļus, bet pārmērīgi daudz uzņem cukuru, sāli un taukainu ēdienu. Nelabvēlīgi uztura ieradumi palielina saslimstību ar neinfekciju slimībām, kas rada arī papildu finansiālo slogu valstu ekonomikai, turklāt pārtikas ražošana ir atbildīga par vienu trešdaļu no visām siltumnīcefekta gāzu emisijām, bioloģiskās daudzveidības noplicināšanu un ievērojamiem saldūdens zudumiem. Veselīgas un ilgstspējīgas pārtikas nodrošināšana ir viens no mūsdienu pasaules galvenajiem izaicinājumiem.

Seminārā piedalījās Baltijas valstu Veselības ministriju nominētie pārstāvji, veselības nozares pārstāvji, kā arī nozares eksperti no Norvēģijas, Dānijas, Somijas, Zviedrijas un Nīderlandes. Pasākuma laikā tika apzinātas valstu vajadzības, precizētas prioritātes un darbības, kartētas pārtikas sistēmas, aptverot visus ar pārtikas sistēmu saistītos sektorus. Dalībnieki izvērtēja Eiropas valstu labos piemērus un esošos instrumentus pētnieciskās sadarbības attīstīšanai, iniciēja pētnieku un politikas veidotāju jaunu sadarbības tīklu veidošanos, kā arī vienojās par kopīgiem pētnieciskajiem plāniem Baltijas jūras reģiona valstīm.

„Ikviena valsts var darīt vairāk, lai veicinātu veselīgāka uztura izvēli. Maz ticams, ka uzvedības maiņas sabiedrībā notiks pašas no sevis, ja ikdienas vide nepiedāvās atbalsta instrumentus,” uzskata Žuans Žoakins Rodrigess da Silva Breda (João Joaquim Rodrigues da Silva Breda), Pasaules Veselības Organizācijas Neinfekciju slimību profilakses un kontroles Eiropas biroja vadītājs.

Ziemeļvalstu sadarbības mājaslspa

who_europe_logo.jpg

 

nordic_council_logo.jpg