Pārlekt uz galveno saturu
PVO

Saskaņā ar programmu Issue-based Coalition on Health and Well-being for All at All Ages in the 2030 Agenda for Sustainable Development, PVO Eiropas reģionālais birojs ir nodarbojies ar iekļaujošu un konsultatīvu procesu, lai varētu noteikt kopīgus principus un galvenās darbības jomas HIV, tuberkulozes un vīrusu hepatītu novēršanai Eiropā un Centrālajā Āzijā.

ANO iestāžu (kopumā 15) un pilsonisko sabiedrības organizāciju nostāja ir apkopota, izceļot konkrētus un praktiski izmantojamus aspektus starpnozaru sadarbībai.

Šī publikācija ir paredzēta kā resurss ieinteresētajām pusēm un attīstības partneriem.

Vairāk par šo tēmu:

United Nations common position on ending HIV, TB and viral hepatitis through intersectoral collaboration ANGĻU un KRIEVU valodā.