Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem

Šajā pavasarī Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Starptautisko sakaru departamenta mentoru programmai pieteicās 175 vietējie un ārvalstu studenti, kas līdz šim ir lielākais mentoru skaits programmas vēsturē. Iepriekšējos gados programmā iesaistījās vidēji 70 RSU vecāko kursu studentu.

Mentors līdzinās padomdevējam, kurš jaunajam ārvalstu studentam sniedz ieskatu universitātes iekšējā dzīvē, iepazīstina ar studiju formalitātēm un akadēmiskajām prasībām, kā arī atbild uz dažādiem sadzīviskiem jautājumiem. Mentors ar savu klātbūtni iedrošina jauno studentu, palīdz iejusties jaunajā dzīvesvietā un bieži vien kliedē bažas par nezināmo.

Mentoriem ārvalstu studenti lūdz padomus par to, kā rīkoties dažādās dzīves situācijās, kā strādā iestādes Latvijā u. tml. Mentoram ir liela nozīme jaunā studenta dzīvē, jo nereti viņš ir viens no pirmajiem cilvēkiem, pie kura vēršas pēc padoma un palīdzības. Arī saistībā ar mūsu valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un Covid-19 izplatību mentori palīdz izprast notiekošo un spēj sniegt atbildes angļu valodā.

Mentora darbs ir atbildīgs. RSU 3. kursa medicīnas students Džeins Nisianands (Jain Nityanand), kuram ir pieredze mentorēšanā, uzsver, ka "mentoram ir jābūt gatavam saņemt arī neierastus un savdabīgus lūgumus. Taču, lai arī kādus jautājumus mentorējamie uzdotu, uz tiem ir iespējams rast atbilde. Dalība šajā programmā sniedz vienreizēju iespēju satikt jaunus cilvēkus, pavadīt kopā ar viņiem lieliskus brīžus, un tas ir jānovērtē... Mentorēšana ikdienu bagātina, ienesot tajā īpašus akcentus." Džeins atceras, ka viens no mentorējamajiem, ieradies Latvijā, vārīja kefīru, jo domāja, ka tas ir piens.

Džeins uzskata, ka "mentorēšana ir alternatīvs un neformāls veids, kā jaunajam studentam iepazīt universitāti. Vecāko semestru students gūst nenovērtējamu pieredzi, ja palīdz pirmā semestra studentam  mazināt satraukumu par atrašanos jaunā valstī, būšanu prom no savas ģimenes un ierastās vides. Izpalīdzība un atbalstīšana medicīnā ir pašsaprotama lieta. Kā saka, puse no pacienta slimībām ir pazudušas, ja ārsts iedvesmo, sakot "Viss būs kārtībā, es esmu te, lai tev palīdzētu.""

"Mentoru programma noteikti ir ieguvums abām pusēm. Tā ļauj justies pārliecinātākam par sevi un savām starpkultūru komunikācijas spējām, kā arī tās attīsta un pilnveido," uzsver mentore Egita Vanaga, kura ir Eiropas studiju fakultātes 1. kursa studente.

Mentoru programmu ārvalstu studentiem koordinē Starptautisko sakaru departaments, kas jaunajiem mentoriem katru semestri rīko apmācības, kurās tiek pārrunāta mentora misija un pienākumi, mentora nozīme jaunā studenta dzīvē un starpkultūru komunikācijas izaicinājumi. Notiek arī mentora un mentorējamā reālās dzīves situāciju simulācija.