Pārlekt uz galveno saturu
Pētniecība
Studentiem
Ziņas

Turpinot pilnveidot zinātnes kapacitāti atbilstoši starptautiski atzītiem standartiem, Rīgas Stradiņa universitātē (RSU), izmantojot KPFI un ERAF līdzfinansējumu, ir noslēdzies vērienīgākais zinātnes infrastruktūras attīstības projekts – RSU zinātniskā centra Kleisti renovācija un modernizācija par kopējo summu 4,44 miljoni eiro. Centra svinīga atklāšana notiks piektdien, 11. decembrī, plkst. 11.00 Rātsupītes ielā 5.

kleisti-rsu.jpg

Zinātniskā centra atklāšanā piedalīsies RSU rektors Jānis Gardovskis, prorektori, veselības ministrs Guntis Belēvičs, Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, RSU struktūrvienību vadītāji, mācībspēki, pētnieki un studenti.

RSU rektors profesors Jānis Gardovskis: "Moderni aprīkota pētniecības infrastruktūra ir katras izcilas universitātes nosacījums. RSU zinātniskā centra Kleisti atklāšana pavērs vēl nebijušas iespējas pētniecībā veselības jomā Latvijā un tālu ārpus tās robežām, ļaujot Latvijas zinātniekiem vēl plašāk pieteikt sevi starptautiskos projektos, radot starpdisciplinārus un inovatīvus atklājumus globāli un lokāli nozīmīgām saslimšanām un veselības problēmām."

Zinātniskā centra Kleisti labiekārtošanas darbu laikā tika nosiltināta un atjaunota ēkas fasāde, kā arī telpas tika pielāgotas un aprīkotas ar modernām iekārtām pētniecisko institūtu un laboratoriju vajadzībām.

Zinātniskajā centrā Kleisti jaunas telpas un aprīkojumu ieguvis A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts, Darba drošības un vides veselības institūts, Bioķīmijas laboratorija, Androloģijas laboratorija, Klīniskās imunoloģijas un imunoģenētikas starpkatedru laboratorija un Biomehānikas laboratorija, kas izvietojušās 2704 m2 platībā, nodrošinot darbu 64 pētniekiem, laboratoriju darbiniekiem.

Ēkas rekonstrukcija tika veikta divās kārtās. Rekonstrukcijas darbu pirmā kārta jeb siltināšanas darbi tika veikti KPFI līdzfinansētā projekta ietvaros par kopējo darbu summu 680 000 eiro. Savukārt rekonstrukcijas otrajā kārtā tika veikta laboratorijas telpu pārplānošana laboratoriju vajadzībām, izveidotas tikšanās telpas, veikti vispārēji rekonstrukcijas darbi un ēkas iekšējo komunikāciju uzstādīšana par summu 1 341 335 eiro (ERAF – 89,2 %; RSU – 10,8 %).

kleisti-aparatura-rsu-lead.jpg

Līdz ar rekonstrukciju jaunajā centrā ir uzstādītas arī modernas zinātniskās iekārtas un aparatūra 2 173 185 eiro (ERAF – 89,75 %; RSU – 10,25 %) vērtībā. To skaitā uzstādītas gan liela ātruma spektrālā attēla konfokālā lāzeru mikroskopa sistēmas, gan arī iekārtas un aparatūra vairākiem pētniecības blokiem, piemēram, molekulārās bioloģijas, biotehnoloģijas un citiem līdzīgiem pētniecības blokiem. Papildus vēl par aptuveni 250 000 eiro (ERAF –102 162 eiro; RSU – 147 838 eiro) tika veikta zinātnisko darbinieku darba vietu iekārtošana, kas galvenokārt ietvēra laboratorijas mēbeļu iegādi un uzstādīšanu.

Telpu izvietojums un aprīkojums zinātnes centrā tagad ir pieejams personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Ēkas siltināšanas darbi pirmajā kārtā notika KPFI līdzfinansētajā projektā Rīgas Stradiņa universitātes ēku energoefektivitātes paaugstināšana, samazinot energoresursu patēriņu un oglekļa dioksīda emisiju atbilstoši videi draudzīgiem nosacījumiem, bet rekonstrukcijas otrā kārta, izmantojot ERAF līdzfinansējumu zinātnes un pētniecības infrastruktūras modernizācijai un attīstībai projekta Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija ietvaros.

eraf-ieguldijums-eu-logo_0.jpg

KPFI.JPG