Pārlekt uz galveno saturu
Jubilejas
Grāmatas

25. aprīlī Rīgas Stradiņa universitātē notika rakstu krājuma Filosofiskā antropoloģija II svinīga atklāšana. Jaunais izdevums ir 2015. gadā iznākušā krājuma Filosofiskā antropoloģija turpinājums. Līdzīgi kā iepriekšējā krājumā arī šis ir veltīts plašam filosofiskās antropoloģijas jautājumu lokam (zinātniskie redaktori – Ivars Neiders un Vents Sīlis). Tajā aplūkotās tēmas: ķermenis un miesa, dzimums un dzimte, seksualitāte, cilvēka uzlabošana, laiks, telpa, valoda, spēle, dzīves māksla, ārprāts. Ar krājuma atklāšanu Humanitāro zinātņu katedra atzīmēja savu 25. pastāvēšanas gadskārtu RSU.

Krājumā ir šādu autoru raksti un tēmas – 

  • Māra Grīnfelde Ķermenis un miesa
  • Vents Sīlis Seksualitāte
  • Ginta Vēja Dzimums un dzimte
  • Ivars Neiders Cilvēka uzlabošana
  • Uldis Vēgners Laiks
  • Edijs Šauers Telpa
  • Ģirts Jankovskis Valoda
  • Vija Sīle Spēle
  • Laura Bitiniece Dzīvesmāksla,
  • Anna Žabicka Ārprāts.

Par Humanitāro zinātņu katedras priekšteci RSU var uzskatīt 1991. gadā izveidoto Sociālo zinātņu katedru, kuru līdz 1993. gadam vadīja Jānis Broks. Humanitāro zinātņu katedra ir dibināta 1993. gadā. Tās vadītāja no 1993. gada ir profesore Vija Sīle. 1994. gadā Humanitāro zinātņu katedrai pievienoja Svešvalodu katedru, bet 2001. gadā to pārveidoja par patstāvīgu struktūrvienību – Valodu centru.

Tagad katedrā strādā desmit darbinieki – septiņi doktori un trīs maģistri, kuru vidējais vecums ir 39 gadi. Ik gadu katedras 30 piedāvāto unikālo studiju kursu zinības apgūst studenti no dažādām programmām gan latviešu, gan angļu valodā.

Par godu Humanitāro zinātņu katedras jubilejai līdz maija beigām RSU centrālajā ēkā Dzirciema ielā 16, G korpusa pirmajā stāvā (pretī kāpnēm uz bibliotēku), ir skatāma izstāde Kas padarīts, tas padarīts (latīņu teiciena Factum est factum tulkojums), kurā var iepazīties ar katedras vēsturi, darbiniekiem, docējamiem studiju kursiem, katedrā realizētajiem sadarbības un pētniecības projektiem.

Grāmatas Filosofiskā antropoloģija II  rediģēšanu un maketēšanu veikusi RSU Izdevniecības un poligrāfijas daļa. Tuvākajā laikā RSU plāno laist klajā vēl vairākas nozīmīgas zinātniskās monogrāfijas un izdevumus, piemēram, profesora Sergeja Kruka un profesores Kristīnes Mārtinsones redakcijā.