Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Bibliotēka
Doktorantiem
Darbiniekiem

RSU Bibliotēka aicina bibliotēku un informācijas jomas profesionāļus piedalīties 19. Eiropas Veselības informācijas un bibliotēku asociācijas konferencē “Small Step and a Giant Leap: Re-orienting Towards New Environment”, piesakot tēzes četrās kategorijās: mutisks ziņojums, stenda referāts, interaktīvās darba grupas un tālākizglītības kursi.

Tēzei ir jāatbilst vismaz vienam no zemāk minētajiem apakštematiem:

  • Izglītības vides veidošana

  • Pētniecība un atvērtā zinātne

  • Bibliotēkas kā pārmaiņu veicinātājas

  • Redzamība un stratēģiskā klātbūtne

  • Tehnoloģijas un rīki

Konference norisināsies Rīgā, 2024. gada 11.-14.jūnijā, un tās mērķis ir stiprināt saikni ar medicīnas un veselības aprūpes bibliotēkām Austrumeiropā un Centrāleiropā, kā arī paaugstinās veselības aprūpes un medicīnas pētniecības bibliotēku pieredzi un darba standartus.  

Konferences darba valoda: angļu valoda

Jautājumu gadījumā – rakstiet uz: eahil2024atrsu[pnkts]lv 

EAHIL apvieno bibliotekārus un informācijas profesionāļus no medicīnas un veselības zinātņu bibliotēkām Eiropā, vairāk nekā 1000 biedru no 25 Eiropas valstīm, kā arī no ASV, Kanādas un Austrālijas. EAHIL atbalsta profesionālo attīstību, uzlabo sadarbību un nodrošina pieredzes apmaiņu starp tās biedriem, organizējot ikgadējas sanāksmes semināra vai konferences veidā. Par 19. konferences organizētāju EAHIL izvēlējusies savu ilggadējo biedru – RSU Bibliotēku.