Pārlekt uz galveno saturu
Iepazīstieties!
Bibliotēka
Studentiem

RSU akadēmiskais personāls un studējošie tiek laipni aicināti uz atvērto durvju dienu RSU bibliotēkā piektdien, 27. novembrī. Bibliotēkas darbinieki atbildēs uz lasītāju visvairāk uzdotiem jautājumiem ikdienā, kā arī uz citiem jautājumiem, ko uzdosiet tikšanās laikā.

Interesenti aicināti iepriekš pierakstīties uz izvēlēto tematu un norādīto laiku.

Darba process, vadītājs

Laiks, vieta, kontakttālrunis


Kā veikt literatūras pasūtījumu un kā grāmata sasniegs lasītāju? Kas atbildīgs par attiecīgā studiju kursa mācību literatūras pasūtīšanu?
Ilze Vītola

10.30–11.00 un 13.30–14.00
G-202
Tālr. 67409100


Kā veikt kopkatalogā informācijas avota pasūtīšanu vai rezervēšanu, pagarināšanu? Kā risināt situāciju, ja grāmatas nodošanas termiņš nokavēts vai grāmata nozaudēta? Kā semestra sākumā saņemt mācību grāmatas? Kā iegūt vienoto lasītāja karti? Kā ar RSU studenta karti izmantot lielākās bibliotēkas?
Inga Batare

11.00–11.30 un 14.00–14.30
G-207
Tālr. 67409113


Kur meklēt informāciju par bibliotēku, datubāzēm u. c. elektronisko resursu pieejamību? Kā elektroniskos resursus, t. sk. mācību e-grāmatas, izmantot attālināti? Kā pasūtīt tematisko pieprasījumu? Kā pasūtīt RSU bibliotēkā neesošus izdevumus un rakstus no žurnāliem?
Anda Rundāne

11.30–12.00 un 15.00–15.30
G-204c
Tālr. 67409192


Kādas iespējas ir apmeklēt apmācības informācijpratībā vai konsultācijas, kādām auditorijām tās tiek piedāvātas? Par kādām tēmām tur iespējams iegūt informāciju? Kā apmācības palīdz sagatavot studējošo nobeiguma darbus, veikt pētniecisko darbību?
Daiga Spila

12.00–12.30 un 14.30–15.00
G-204d
Tālr. 67409193