Pārlekt uz galveno saturu
Darbiniekiem
Studentiem
Starptautiskā sadarbība

Par godu Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) 15 gadu dalībai Eiropas Komisijas Erasmus+ programmā notika svinīgā pieņemšana un Erasmus pieredzes stāstu foto kolāžas atklāšana. Pasākumā tika apskatīta Erasmus programmas attīstība RSU, kā arī vairāki programmas dalībnieki dalījās savos pieredzes stāstos par Erasmus apmaiņām. Klātesošos uzrunāja RSU rektors prof. Aigars Pētersons un Itālijas vēstnieks Latvijā Sebastiano Fulči (Sebastiano Fulci).

Tika atklāta arī foto kolāža, kas ietver vairāk nekā 60 Erasmus programmas dalībnieku uzņemtas fotogrāfijas Erasmus apmaiņu laikā. Tām pievienoti programmas dalībnieku atslēgvārdi, kuri raksturo viņu Erasmus pieredzi. Foto kolāža ir apskatāma RSU galvenās ēkas K korpusā, otrajā stāvā.

Erasmus programmas ietvaros RSU ir aktīvi līgumi ar gandrīz 200 augstskolām ārvalstīs. Lielākā daļa līgumu ir ar Eiropas augstskolām, bet kopš 2015. gada mobilitātes ir iespējamas arī uz citām pasaules valstīm. Pēdējo trīs gadu laikā apmaiņas ir notikušas ar sadarbības partneriem Ķīnā, ASV, Izraēlā, Vjetnamā, Indonēzijā, Šrilankā, Taizemē un Serbijā,” saka RSU Starptautisko sakaru departamenta direktore Baiba Pētersone. “Erasmus programma piedāvā lieliskas iespējas dalībniekiem iegūt starptautisko pieredzi, bet augstskolai kā institūcijai iekļauties pasaules izglītības telpā un nodrošināt tās veiksmīgu internacionalizāciju.”

Kopš Erasmus programmas uzsākšanas 2003. gadā studiju un prakses apmaiņās ir devušies 1085 RSU studenti, bet 646 sadarbības augstskolu studenti ir ieradušies RSU. Savukārt 688 universitātes darbinieki ir izmantojuši Erasmus programmu, lai iegūtu pieredzi vai viesdocētu sadarbības augstskolās.
Savām studiju un prakses apmaiņām RSU studenti īpaši izvēlas tādas valstis kā Vācija, Nīderlande, Spānija, Norvēģija un Lielbritānija, bet RSU darbinieki apmeklē sadarbības augstskolas Igaunijā, Somijā, Dānijā, Beļģijā un Spānijā. RSU kā apmaiņas studiju galamērķi ir iecienījuši sadarbības augstskolu studenti no Vācijas, Spānijas, Portugāles, Francijas un Nīderlandes.

Eramus programmas mērķis ir atbalstīt izglītību, sniedzot iespējas tās dalībniekiem iegūt pieredzi ārvalstīs. Kā savā uzrunā atzina Itālijas vēstnieks S. Fulči, izglītības jomas apmaiņas, tostarp Erasmus programmas ietvaros realizētās, sekmē padziļinātas izpratnes rašanos starp valstīm. Itālija kā viena no Eiropas Savienības dibinātājvalstīm ir vienmēr atbalstījusi starptautisko sakaru veidošanos izglītības jomā gan aktīvi iesaistoties Boloņas procesa attīstībā, gan kopējas Eiropas Augstākās izglītības telpas veidošanā.

No 6. līdz 8. novembrim Erasmus programmas ietvaros tiek rīkota RSU trešā starptautiskā konference un Erasmus+ nedēļa Internacionalizācija: No vārdiem līdz darbiem. Uz šo pasākumu var reģistrēties šeit.

RSU Erasmus programmas 15 gadu jubilejas svinības, kā arī internacionalizācijas konferenci un Erasmus nedēļu rīko RSU Starptautisko sakaru departaments.