Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība

No 25. līdz 27. septembrim Rīgā, Rīgas Stradiņa universitātē, notika piektā Ārstniecības, darba drošības un neatliekamās palīdzības prasmju saskaņošana Baltijas jūras kuģniecībā (OnBoard-Med, Harmonization of on Board Medical Treatment, Occupational Safety and Emergency Skills in Baltic Sea Shipping) projekta klātienes partneru tikšanās. Saskaņā ar projektu to organizēja projekta vadošie partneri no Turku Lietišķo zinātņu universitātes (Turku University of Applied Sciences) un Rīgas Stradiņa universitāte. Pasākumā piedalījās arī pārējie projekta partneri – Åland University of Applied Sciences, Estonian Nautical School un Latvijas Jūras akadēmija. RSU projektā pārstāv Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Māszinību un dzemdību aprūpes katedras akadēmiskā un administratīvā personāla komanda.

Pasākuma pirmajā dienā RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes dekāne, prof. Inga Millere sveica projekta dalībniekus un iepazīstināja plašāk ar fakultātes darbību. Projekta vadītāja Suvi Kivela (Turku Lietišķo zinātņu universitāte) iepazīstināja klātesošos ar projekta aktualitātēm, darba grupu vadītāji iepazīstināja ar paveikto līdz šim studiju kursu izstrādē un turpmākajiem uzdevumiem. Projekta dalībnieki tika iepazīstināti arī ar Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra klīnisko simulāciju telpām un aprīkojumu. Dienas izskaņā projekta dalībniekiem notika diskusijas par mācīšanās metodēm, kā arī komunikācijas darba grupas sanāksme.

Otrajā dienā sadarbības partneriem bija ekskursija uz Paula Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcu, kurā tie tika iepazīstināti ar slimnīcas darbību un apmeklēja jauno korpusu un atsevišķas nodaļas (sirds ķirurģijas anestezioloģijas un intensīvās terapijas nodaļa, gastroenteroloģiskā nodaļa). Vēlāk darbs turpinājās vadības un studiju programmu izstrādes darba grupās, kurās tika pārrunāti projekta budžeta jautājumi, noteikti tālākie mērķi un uzdevumi studiju kursu attīstīšanai un pilotēšanai.

Trešajā dienā darbs turpinājās studiju programmu izstrādes darba grupās. Dienas noslēgumā notika vadības grupas (Steering group) sanāksme, kurā tās dalībnieki iepazīstināja ar savas institūcijas aktualitātēm studiju kursu izstrādē un pilotēšanā, projekta vadošie partneri iepazīstināja ar ceturtajā periodā paveiktajiem darbiem un plānoto piektajā periodā, kā arī sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar pilotkursu norisi, rezultātiem un diskutēja par turpmāko studiju kursu pilnveidošanu.

Pēdējā projekta partneru klātienes tikšanās notiks 2019. gada 4.–8. martā Somijā, Turku, un to organizēs projekta vadošie partneri.

Projekts OnBoard-Med tiek īstenots no 2016. gada 1. septembra līdz 2019. gada 30. maijam. Tā galvenais mērķis ir saskaņot un attīstīt mācību kursus ārstniecības, neatliekamās palīdzības un darba drošības prasmju pilnveidei Baltijas jūras kuģniecībā, kā arī attīstīt pārrobežu sadarbību starp medicīnas un jūras transporta institūcijām.