Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība

Sākoties COVID-19 pandēmijai, Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ātri un veiksmīgi adaptēja Erasmus programmu virtuālajai videi, nodrošinot programmas darbības nepārtrauktību. Erasmus programmas aktivitātes ir viens no universitātes internacionalizācijas stūrakmeņiem.

Jau pandēmijas izraisītās krīze pirmajās dienās RSU sadarbībā ar Erasmus partneraugstskolām sniedza iespēju izbraucošajiem un iebraucošajiem apmaiņas studentiem apgūt studijas tiešsaistē. Lielākā daļa Erasmus studentu varēja pievienoties gan savas, gan uzņemošās augstskolas attālinātajam studiju procesam.

Savukārt, lai nodrošinātu RSU veiksmīgu dalību Erasmus programmā arī nākotnē, universitātes Starptautisko sakaru departaments organizēja tiešsaistes atlases intervijas vairāk nekā 200 dažādu RSU fakultāšu studentiem, kuri bija pieteikušies Erasmus programmas mobilitātēm nākamajā studiju gadā. 

Tiešsaistes atlases interviju organizēšanā piedalījās RSU Ārvalstu studentu asociācija (ISA) un Studējošo pašpārvalde, kuras pārstāvji vienmēr ir iekļauti interviju atlases komisijas sastāvā.

"Ņemot vērā pašreizējo situāciju, intervijām bija jānotiek, izmantojot Zoom platformu. Par interviju formātu izvēlējāmies paneļdiskusiju, kurā piedalījās desmit studenti un intervētāji. Tas nodrošināja savstarpēji veiksmīgu saziņu, kuras laikā intervētāji varēja uzzināt atlases dalībieku domas un idejas," pastāstīja atlases komisijas locekle un ISA pārstāve Arati Naira (Arathi Nair).

Kaut gan pašlaik Eiropā ir pārrobežu kustības ierobežojumi, RSU studenti joprojām izrāda lielu interesi par starptautiskās pieredzes iegūšanu kādā citā Eiropas augstskolā vai institūcijā nākotnē. 

"Manuprāt, mēs varam tik ļoti daudz ko mācīties no citām valstīm, tādēļ ļoti labi izprotu RSU studentu degsmi izmantot Erasmus programmas sniegtās iespējas. Lielākā daļa atlases interviju kandidātu bija padziļināti izpētījuši universtātes, uz kurām gribētu doties apmaiņas studijās. Daži kandidāti jau zināja vai pašlaik apgūst izvēlētās apmaiņu studiju valsts valodu. Tas liecina par viņu sagatavotību mobilitātei," atzīmēja žūrijas komisijas locekla un ISA pārstāve Frančeska Zangī (Francesca Zanghi).

Viņas kolēģe Irina Marioti (Irina Mariotti), kura ir atlases komisijas locekle no ISA, piebilda: : "Bija ļoti patīkami iepazīt studentus, kurus interesē citas valsts kultūra, kā arī veselības aprūpes un izglītības sistēma. Uzskatu, ka Erasmus programmas pamatmērķis ir šādas pieredzes nodrošināšana."

Pēc atlases intervijām Starptautisko sakaru departaments palīdz RSU studentiem labāk sagatavoties dalībai Erasmus programmā. Jau šajā nedēļā Starptautisko sakaru departaments sadarbībā ar Medicīnas fakultāti rīkoja tiešsaistes informatīvo semināru. Šajā pavasarī tiek plānoti līdzīgi astoņi informatīvie semināri, kuros studenti varēs uzdot sev aktuālos jautājumus.
 
Gatavojoties jaunajam Eiropas Komisijas finanšu plānošanas periodam 2021. gadā, kā viens no Eiropas Komisijas Erasmus programmas stratēģiskajiem attīstības virzieniem ir programmas digitalizācija. Izmantojot tiešsaistes iespējas, RSU jau laicīgi ir sagatavojies programmas realizācijai virtuālajā vidē, tādējādi nodrošinot universitātes iekļaušanos Eiropas izglītības telpā. 

Erasmus programma RSU darbojas kopš 2003. gada, un to koordinē Starptautisko sakaru departaments.