Pārlekt uz galveno saturu
PVO

2019. gada 22. janvārī Ženēvā SDO (Starptautiskā Darba organizācija) Vispasaules komisija par nākotnes darbu (turpmāk – Komisija) aicina veikt būtiskas pārmaiņas darba organizēšanā, kopš mēs strādājam laikā, kad notiek strauja globalizācija, tehnoloģiju attīstība, demogrāfiskā pāreja (straujas vēsturiskas iedzīvotāju dzimstības un mirstības izmaiņas, valstij attīstoties par industrializētu valsti) un klimata pārmaiņas. Komisija ir izdevusi ziņojumu “Work for a Brighter Future”, kas satur ieteikumus labākas darba vides nodrošināšanai visiem nodarbinātajiem un kā rīkoties ārkārtas situācijās.  

Darba kārtībā prioritāra ir veselība

Kopš darbs ar datoru vai klēpjdatoru ir mūsdienu darba neatņemama sastāvdaļa jauniešu vidū, PVO uzsver, ka tiesības uz veselību ir ne tikai gadījumos, kad persona ir slima vai darbnespējīga, bet arī pilnīgas fiziskās un garīgās labklājības stāvoklis. Darbiniekiem ir arī tiesības uz veselības aprūpi pēc iespējas tuvāk darba un dzīves vietai.

Saskaņā ar PVO 2018. gadā veikto pētījumu, drošāka un veselīgāka darbavieta var novērst katru gadu vismaz 1,2 miljonus nāves gadījumu. Veselības problēmas izraisa mazkustīgs darbs, stress, garas maiņas, klimats un gaisa piesārņojums darba vidē.

PVO un SDO 2018. gadā izveidoja Starptautisko Darba drošības un veselības aizsardzības koalīciju kā starptautisku un nacionālu aģentūru iniciatīvu, kurā ir iesaistīti vairāki partneri ar vienotu mērķi - radīt kopīgus risinājumus problēmām, kas saistītas ar veselību un drošību darbavietā, un veicināt kopīgu turpmāku rīcību veselīgas darba vides nodrošināšanai.

Vairāk par šo tēmu:

The Global Commission on the Future of Work calls for fundamental changes in health at work

Work for a Brighter Future (PDF)