Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem

No 18. februāra 4.–6. studiju gada studentiem tiks piedāvāta iespēja pieteikties RSU SonoSchool realizētajiem apmācības kursiem.

sono_school_logo_s.jpg

Kas ir RSU SonoSchool

Šī projekta ietvaros Medicīnas fakultātes studentiem būs iespēja apgūt praktiskās iemaņas ultrasonogrāfijā. To realizē RSU Medicīnas fakultātes studenti sadarbībā ar RSU Radioloģijas katedru un RSU Studējošo pašpārvaldi. Projekts apvienos tos studējošos, kuri vēlas ne tikai zināt teorētiski, bet arī prast izdarīt praktiski, kā arī būs gatavi dalīties ar savām zināšanām ar citiem studentiem!

Apmācību norise

18. februārī sāksies reģistrācija (par to vairāk informācijas būs RSU SonoSchool Facebook lapā un e-pasta ziņojumos studentiem). Tiks atlasītas studentu komandas un apstiprināti viņu izvēlētie apmācību laiki. Ar katru komandu strādās studenti, kurus radiologi apmācījuši specifiski šī projekta vajadzībām. Visu apmācības procesu raksturo četri principi: 1) uz praktiskām iemaņām orientēts (vismaz 80 % hands-on darbs), 2) dalība bez maksas, 3) darbs mazās studentu grupās, 4) inovatīva apmācību pieeja.

Kā radās ideja par projektu

Idejas ir projekta autora un vadītāja, Medicīnas fakultātes sestā gada studenta Artūra Šilova starptautiskā mācību un prakses darbā Austrijā un Vācijā gūtās pieredzes rezultāts. Šajās valstīs studenti nebija apmierināti ar nepietiekamo praktisko iemaņu apgūšanu studiju laikā, un šī situācija lika studentiem pašiem meklēt risinājumus, iesaistot ārstus, rezidentus, mācībspēkus. Redzot rezultātu šai sadarbībai, tika secināts, ka neesam unikāli, un arī pie mums, Latvijā, varētu strādāt līdzīgi risinājumi. Atlika vien detalizēti izstrādāt projektu.

Projekta mērķauditorija

Projektā var piedalīties ikviens 4.–6. gada students ar vai bez priekšzināšanām ultrasonogrāfijā. Studentiem netiek piemērotas specifiskas prasības, jo gan teorētiskā, gan praktiskā apmācība tiks nodrošināta projekta gaitā. Nav būtiski, vai students vēlēsies ārsta karjeru saistīt ar radioloģijas jomu, jo iegūtās zināšanas un prasmes noderēs darbā jebkurā specialitātē.

Kāpēc sonogrāfija

Sonogrāfija ir moderna papildizmeklēšanas metode, kas pieejama visās slimnīcās. Tā ir vienkārša, ātra, neinvazīva metode, kas ikdienā tiek ļoti plaši izmantota veselības aprūpes jomā. Mūssdienās daudzu valstu slimnīcās sonogrāfiskas pārbaudes tiek veiktas pie pacienta gultas, tāpēc nav nepieciešams pacientu pārvest uz sonogrāfijas kabinetu.

Informācija par RSU SonoSchool

Turpmāk visa informācija būs pieejama RSU SonoSchool Facebook lapā! Ar mums var sazināties pa e-pastu rsu[pnkts]sonoschoolatgmail[pnkts]com.

RSU SonoSchool organizatoru komanda

  • Artūrs Šilovs
  • Reinis Pitura
  • Laura Rudzika
  • Jānis Dāvis Osipovs
  • ārste Laura Liepiņa
  • ārsts Nauris Zdanovskis
  • Jekaterina Meļņikova