Pārlekt uz galveno saturu
Preses relīzes

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Iekšķīgo slimību katedras docētāja Vita Skuja ir izvēlēta par vienu deviņiem Eiropas jaunajiem speciālistiem, kas divus gadus (no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim) darbosies Eiropas Gastroenterologu asociācijas Jauno talantu grupā. Tajā iekļauti deviņi speciālisti no dažādām Eiropas valstīm, kuri ik pēc diviem gadiem tiek pārvēlēti, lai dodu iespēju arī citu valstu jaunajiem talantiem iesaistīties grupas darbā, dibināt kontaktus, smelties zināšanas un attīstīt gastroenteroloģijas nozari Eiropā.

"Dalība Jauno talantu grupā ir ne tikai gods. Tam ir ievērojams sadarbības potenciāls, kas sekmēs Latvijas medicīnas studentu un jauno gastroenteroloģijas rezidentu akadēmisko zināšanu pilnveidošanu un profesionālo izaugsmi. Strādājot Jauno talantu grupā, dibinot un attīstot kontaktus ar jau pieredzējušiem un cienījamiem gastroenterologiem, kuri pārstāv Eiropas asociāciju un vadošās ārstniecības iestādes, esmu iecerējusi veicināt mūsu studentu un rezidentu studiju un prakses iespējas ārvalstu klīnikās, kā arī aicināt uz Latviju ievērojamus savas jomas speciālistus, viesdocētājus," stāsta Vita Skuja.

Latvijas jaunajiem gastroenterologiem ir vairāk nepieciešamas praktiskas, kompetencēs balstītas apmācības pašmāju un ārvalstu klīnikās. Simulācijas ir nozīmīgas, sākot studijas, tomēr vēlāk nepieciešams gūt pieredzi, ārstējot pacientu un veicot manipulācijas klīnikā labu skolotāju uzraudzībā. Tās ir savstarpēji saistītas apmācību formas. Simulācija dod studentam pamatiemaņas, bez kurām nedrīkst nonākt saskarsmē ar pacientu, savukārt tālāka apmācība klīnikās pilnveido prasmes. Īpaši tas attiecas uz endoskopijas un ultrasonogrāfijas metodēm, kas ir Eiropas gastroenterologu rezidentūras programmas neatņemama sastāvdaļa, uzskata Vita Skuja, kura pirms ievēlēšanas Jauno talantu grupā jau vairāk nekā trīs gadus regulāri apmeklēja dažādus starptautiskus gastroenterologu pasākumus, konferences, apmācības un vasaras skolas. Tas bijis arī iemels, kādēļ Eiropas valstu kolēģi aicinājuši pieteikties talantu grupā.

Vita Skuja ir aktīva ne tikai starptautiskā mērogā, viņa ir Latvijas Jauno Gastroenterologu biedrības valdes priekšsēdētāja. Paralēli praktizējoša ārsta darbam viņa māca gastroenteroloģiju RSU medicīnas studentiem un ir aktīva sabiedriskajā darbā. Runājot par medicīnas jomā darāmajiem darbiem Latvijā, jaunā ārste uzsver medicīnas izglītības nozīmi skolā, lai veselības mācības programmas izstrādē amatpersonas un izglītības speciālisti vairāk konsultētos ar mediķiem – gan docētājiem, gan praktizējošiem ārstiem, jo tas ļautu vairot sabiedrības izpratni par būtiskiem, ar veselību saistītiem jautājumiem, kas reāli samazinātu saslimstību un mirstību no biežākajām mūsu populācijai raksturīgām slimībām.

Par Eiropas Gastroenteroloģijas asociāciju un tās Jauno talantu grupu

Jauno talantu grupa ir viena no Eiropas Gastroenterologu asociācijas struktūrām, kas izveidota, lai asociācijas un tās komiteju darbā iesaistītu jaunos un daudzsološos mediķus, kuru sadarbība ar pieredzējušajiem kolēģiem celtu gastroenteroloģijas kvalifikāciju mūsdienās un veidotu augstu profesionalitātes līmenī nākotnē, kad šodienas jaunie talanti būs vadošie Eiropas speciālisti. Asociācijā ir zinātnes, izglītības, publisko attiecību un vairākas citas komitejas un darba grupas.