Pārlekt uz galveno saturu
PVO
Starptautiskā sadarbība
Sabiedrības veselība

Seksuālā izglītība Latvijā pēdējā laikā bieži tiek apspriesta plašsaziņas līdzekļos. Eiropas Parlamenta Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja (European Parliament's Committee on Women's Rights and Gender Equality) 2022. gadā publicēja pētījuma Visaptveroša seksuālā izglītība: kāpēc tā ir svarīga? (Comprehensive sexuality education: why is it important?) rezultātus. Pētījumā atspoguļota situācija seksuālās izglītības jomā Eiropas Savienībā, kā arī sniegti ieteikumi tās uzlabošanai.(1)

cse_berlin_2023.jpg

Politikas veidotāji un ar izglītību un seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām saistīto programmu vadītāji Eiropā un ārpus tās ir iepazinušies ar ekspertu grupas izstrādātajiem Seksuālās izglītības standartiem Eiropā, kurus 2010. gadā publicēja Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Eiropas reģionālais birojs un BZgA (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung), PVO Seksuālās un reproduktīvās veselības sadarbības centrs Ķelnē, Vācijā. Minētie standarti ir tulkoti 14 valodās, un pēc tam ir izdotas vairākas publikācijas, lai nodrošinātu turpmāku nacionālo seksuālās izglītības programmu izstrādi un īstenošanu.(2)(3)

Pēc Covid-19 pandēmijas radītā pārtraukuma 2023. gada martā seksuālās izglītības ekspertu grupa atkal tikās klātienē Berlīnē, lai pastāstītu par jaunākajiem nacionālajiem un starptautiskajiem sasniegumiem seksuālās izglītības jomā PVO Eiropas reģionā, vienotos par tēmām, struktūru un nākamajiem soļiem Eiropas seksuālās izglītības standartu atjaunināšanā, kā arī apspriestu jaunākos pētījumus un jautājumus par datu trūkumu šajā jomā.

Tika prezentēti pēdējo 10 gadu laikā veiktie zinātniskie pētījumi par visaptverošas seksuālās izglītības (comprehensive sexuality education) efektivitāti un īstenošanu, kā arī apspriestas jaunākās tendences šīs jomas pētniecībā.

Neraugoties uz vairākiem pētniecības projektiem visaptverošas seksuālās izglītības jomā, daudzi aspekti nav pietiekami atspoguļoti zinātniskajos pētījumos par seksuālās izglītības efektivitāti. Ir maz informācijas par to, kā un kāpēc seksuālā izglītība sniedz vai arī nesniedz vēlamo rezultātu. Lai gan par šo tēmu ir publicēti aptuveni 300 raksti un četri pārskati, tikai daži no tiem ir no PVO Eiropas reģiona.

Vairākas tēmas vēl nav aplūkotas, un turpmākajos pētījumos tām nepieciešams veltīt īpašu uzmanību, piemēram:

 • Personu ar invaliditāti iekļaušana, dzimumu daudzveidība, rasisma apkarošana, reproduktīvā izglītība;
 • Īpašas vecuma grupas: mazi bērni un jaunāko kursu studenti;
 • Uzsvars uz labklājību;
 • Docētāju komforts, nodrošinot visaptverošu seksuālo izglītību;
 • Vecāku attieksme un iesaistīšanās;
 • Tehnoloģiju izmantošana seksuālajā izglītībā;
 • Pornogrāfija, labprātīga vai piespiedu seksuāla rakstura sarakste, iebiedēšana tiešsaistē;
 • Tiešsaistes un jauktā mācīšanās seksuālās izglītības jomā, mākslīgā intelekta izmantošana, seksuālā izglītība sociālo mediju platformās.

Visaptverošas seksuālās izglītības jomā nepieciešama starpdisciplināra pieeja. Visi Rīgas Stradiņa universitātes studenti tiek aicināti apsvērt iespēju pievērsties neizpētītajiem jautājumiem seksuālās izglītības jomā, kas ir būtiska gan katram indivīdam, gan sabiedrībai kopumā.


 1. Michielsen & Ivanova (2022). Comprehensive sexuality education: why is it important? Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs Directorate-General for Internal Policies PE 719.998
 2. Overview of publications of the WHO CC; BZgA; 2021
 3. The Federal Centre for Health Education (BZgA), WHO Collaborating Center for Sexual and Reproductive Health