Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība
EIT Health

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta veselības kopiena (EIT Health), kuru Latvijā pārstāv Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), ir atklājusi jaunu starptautisku sadarbības platformu (matchmaking platform) cīņai ar COVID-19.

Platformas mērķis ir sniegt iespēju inovatoriem, zinātniekiem, veselības aprūpes speciālistiem un nozares organizācijām nodibināt starpreģionālos kontaktus, lai dalītos ar idejām un resursiem, kā arī meklētu palīdzību savu ideju realizācijai. EIT Health īpaši aicina iesaistīties interesentus no Centrāleiropas, Austrumeiropas un Dienvideiropas.

EIT Health izmanto sava nozīmīgā tīklojuma spēku, lai rastu starpreģionālos risinājumus cīņai ar COVID-19 pandēmiju. Mēs aicinām reģionālās komandas piedāvāt risinājumus un meklēt palīdzību, un atbalstām starpreģionālās sadarbības veidošanos Eiropas Savienības robežās. Centrāleiropā, Austrumeiropā un Dienvideiropā mēs arī piedāvājam mentoringu un finansējumu īpaši izvēlētām iniciatīvām,” tā Bolāžs Firješs (Balázs Fürjes), EIT Health reģionālā partnera InnoStars direktors.

EIT Health platformas mērķis ir palīdzēt pārvarēt COVID-19 pandēmiju, identificējot dažādu Eiropas reģionu resursus un nodrošinot iespēju dalīties ar šiem resursiem. Šī iniciatīva atbalsta Eiropas veselības aprūpes sistēmas, izmantojot reģionālo inovatoru, kā arī akadēmiskā un rūpnieciskā sektoru zināšanas un pieredzi”, sacīja Baiba Pētersone, RSU Starptautisko sakaru departamenta direktore un EIT Health kontaktpersona universitātē.

Platformas ietvaros EIT Health darbosies kā vidutājs, kurš atbalsta partnerības veidošanos starp aptuveni 150 Eiropā bāzētiem partneriem, kuri pārstāv tādas jomas kā izglītība, zinātne, bizness un veselības aprūpe. Jau pirmajās platformas darbības dienās ir saņemti vairāki desmiti sadarbības piedāvājumi.

Vairāk informācijas par EIT Health sadarbības platformu cīņai ar COVID-19

RSU piedalās EIT Health veselības kopienas RIS programmā kopš 2018. gada rudens. Programmu RSU koordinē Starptautisko sakaru departaments.