Pārlekt uz galveno saturu
Skolēniem

2023. gada 5. aprīlī Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) noritēja Ēnu diena, kurā gandrīz 60 jaunieši no Rīgas, Ikšķiles, Rēzeknes, Daugavpils, Jelgavas un citām skolām ēnoja mūsu augstskolas kolēģus.

Skolēni iepazina rektora, zinātņu prorektora, sabiedrisko attiecību un mārketinga speciālista, jurista, zobārsta, klīnisko simulāciju speciālista, uzturzinātnieka un citu amatu un profesiju darba ikdienu, kā arī viesojās Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā (MITC), Anatomijas muzejā, Farmācijas studiju un pētniecības centrā, zobārstniecības pirmsklīnikā un apmeklēja Zinātnieku brokastis.

RSU Ēnu dienu šogad organizēja RSU Karjeras centrs.

“Ēnu diena ir projekts, kas ļauj skolēniem saistīt skolā mācīto un sabiedrībā dzirdēto ar reālo profesijas ikdienu. Tas paver jauniešiem plašākas izvēles iespējas.

Ļoti novērtējam RSU kolēģu atsaucību un aktīvu dalību Ēnu dienā. Tā ir mūsu iespēja iepazīstināt skolēnus ar viņu nākotnes profesijām un popularizēt darbu, ko darām. Mēs esam par zinošiem un izglītotiem jauniešiem!” uzsver Karjeras centra vadītāja Baiba Prauliņa.

Zobārstniecības fakultātes dekāna biroja vadītāja Solvita Graudiņa uzņēma skolēnus, kas gribēja iepazīt zobārsta profesiju. Viņa atzīst, ka šī Ēnu diena izvērtās daudz interesantāka, kā iecerēts: “Rektora apciemojums rīta pusē deva pozitīvu noskaņojumu un veicināja skolēnu ieinteresētību. Zobārstu ēnas viesojās RSU Stomatoloģijas institūtā, darbojās uz 3D iekārtām un asistēja pacientu pieņemšanā. Pateicamies Farmācijas fakultātes dekānei par uzņemšanu, interesanto ekskursiju un stāstījumu, kā arī MITC kolēģiem par iepazīstināšanu ar simulācijas tehnoloģijām!”

Par šajā dienā smelto pieredzi gandarīts ir arī Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 7. klases skolnieks Artūrs Beitelis, kurš pievienojās Komunikācijas departamenta ēnām. Kopā ar stratēģiskās komunikācijas vadītāju Ievu Noru Gediņu viņš ielūkojās augstskolas tradicionālajās Zinātnieku brokastīs, piedalījās Atvērto durvju dienas komunikācijas aktivitāšu plānošanā, kā arī palīdzēja fotosesijā Farmācijas studiju un pētniecības centrā.

“Viss pieredzētais bija ļoti vērtīgs!

Patika gan pasākumi, gan profesionālais un draudzīgais kolektīvs Komunikācijas departamentā,” saka Artūrs.

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta karjeras izglītības programma 1.–12. klašu skolēniem, kuru Latvijā rīko sabiedriskā labuma organizācija Junior Achievement Latvia. Ēnu dienas mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Darba devējiem savukārt tā ir laba iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus.

Jau pirms Ēnu dienas veiktajā Junior Achievement Latvia karjeras aptaujā noskaidrojās, ka skolēni visvairāk interesējas par darba iespējām medicīnas nozarē. Tieši medicīnas nozare ar 1015 skolēnu pieteikumiem ir bijusi pieprasītākā šogad arī Ēnu dienā, otrajā vietā ierindojas valsts pārvalde ar 945 pieteikumiem, bet vakances dažādās pašvaldību iestādēs saņēmušas 810 pieteikumu.